خانه مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی(ره)، بسیار جالب و دیدنی بود. وسائل و لوازم منزل، به طور منظم چیده شده بود؛ مثلا رنگ پرده‌ها در عین سادگی، متناسب با رنگ دیگر اثاثیه منزل بود. بقیه وسائل موجود در خانه نیز چنین بود.
علت اینها را از مرحوم آقا پرسیدند که مثلا چرا این قدر مرتب و منظم است؟! ایشان فرمودند: موقعی که من ازدواج کردم، همسرم از خانواده آبرومند و نسبتا متمکنی بود، و من گفتم که طلبه هستم و چیز زیادی ندارم و آنها بدین صورت قبول نمودند، ولی بعدها می‌دیدم هر وقت اقوام و خویشان همسرم به منزل ما می‌آمدند، خانه سرو سامان خوبی نداشت و باعث خجالت و شرمندگی همسرم می‌شد. لذا به خاطر احترام به همسرم و رضایت او، منزل را به این صورت درآوردم که مشاهده می‌کنید و این موجب رضایت و خشنودی او شد. زینت منزل، فقط به خاطر رضایت او بوده نه برای تمایل خودم به تجملات و زرق و برق دنیوی.

(البته خانه و فرش، مربوط به یکی از اقوام آقا بود و بعضی از وسائل خانه هم، توسط همسرشان که تمکن مالی داشتند، تهیه شده بود).

(منبع: کتاب آینه اخلاق؛ با اقتباس و ویراست)