زن از دیدگاه وهابیت از درجه انسانیت ساقط گردیده و از حقوق مسلم خود بی بهره شده اند. مفتیان وهابی مانند بن باز، در فتواهای خود، جایگاه زن را به عنوان انسان نمی پذیرند. مثلا در جواب یک سؤال درباره باطل شدن نماز در صورت عبور یک نفر از مقابل نمازگزار، اظهار می دارد:«اگر انسان رد شود اشکالی ندارد ولی سه “شیء” است که اگر عبور کند، نماز باطل می شود و یکی از آن سه شیء زن می باشد!»[۱]

بن باز می گوید:

جایز نیست برای زنان که به زیارت قبرها روند؛ زیرا پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم) زنان زیارت کننده قبرها را لعنت کرده است، و به جهت آنکه وجودشان فتنه بوده و صبرشان کم است.[۲]

ابن تیمیه، رهبر و بنیانگذار عقاید وهابیت،دارای فتاوی غیر عقلائی بسیاری است وی در یکی از فتاوای خود در کتاب «الفتاوی الکبری»، خلوت کردن و تنها نشستن زن با میمون را نیز حرام دانسته است.

متن فتوای ابن تیمیه، بدین شرح است:

وتحرم الخلوه بغیر محرم ولو بحیوان یشتهی المرأه أو تشتهیه کالقرد.[۳]

خلوت کردن با نامحرم،‌ حرام است؛ هرچند آن نامحرم حیوانی همانند میمون باشد، که به آن زن از روی شهوت متمایل شود و یا زن نسبت به او تحریک شود.

اما سؤالات:

  1. آیا از دیدگاه وهابی ها گروه زنان،‌ فقط برای شهوترانی آفریده شده اند؟
  2. آیا همین دیگاه وهابیت باعث نگردیده که بسیاری از علمای وهابی با صدور فتوایی که به «جهاد نکاح» مشهور شده است، از زنان جهان عرب خواسته اند، به سوریه روند و بدون ازدواج ، خود را در اختیار شورشیان مسلح قرار دهند، تا نیاز جنسی آنان ارضاء شود؟
  3. زنان و مردان از حیث شهوت و نیروی جنسی همسان هستند چرا باید تنها زنها از این جهت مورد سرزنش قرار گرفته اند؟

پی نوشتها

[۱] کتاب فتاوی اللجنه الدائمه، بن باز، ج ۷، ص ۸۲

[۲] موسوعه امام المسلمین فی القرن العشرین، ج۵، ص ۲۵ 

[۳] الحرانی ، أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه،  (متوفای۷۲۸ هـ)، الفتاوى الکبرى ، ج۴، ص۵۲۸، تحقیق : قدم له حسنین محمد مخلوف، دار النشر : دار المعرفه – بیروت