اشاره:

کرامات و معجزات اهل بیت(علیهم‌السلام) در موضوعات مختلف نقل شده است. یکی از این موضوعات زنده شدن انسان و یا حیوانات است. در این نوشته کوتاه به زنده شدن گاو توسط دعای امام صادق (علیه‌السلام) اشاره شده است.

 

از کتاب راوندى (رحمه اللّه) ضمن معجزات جعفر بن محمّد الصادق (علیه‌السلام) به نقل از مفضل بن عمر آورده است که مى گوید: همراه امام صادق (علیه‌السلام) به مکه – یا به منى – مى رفتم ناگاه به زنى رسیدیم که دختر بچه اى همراه داشت و ماده گاو مرده اى در مقابلش افتاده بود و آن دو به خاطر ماده گاو گریه مى کردند، آن حضرت فرمود: قضیه چیست ؟ آن زن عرض کرد: من و بچه هایم با شیر این گاو زندگى مى کردیم ، اکنون مرده است و من نمى دانم چه کنم ! حضرت فرمود: دوست دارید که خداوند آن را زنده کند؟ عرض کرد: آیا مرا با چنین مصیبتى مسخره مى کنید؟ فرمود: هرگز! من چنین قصدى نداشتم ، سپس دعایى خواند پاى خود را به پیکر بیجان گاو زد و گفت : برخیز! گاو، فورا از جا برخاست آن زن گفت : به پروردگار کعبه سوگند که این شخص عیسى بن مریم است ! آنگاه امام صادق (علیه‌السلام) به میان جمعیت رفت و آن زن وى را نشناخت .[۱]

پی نوشت:

[۱] . خرائج و جرائح، ص ۱۹۸ چاپ ضمیمه به اربعین علامه مجلسى .