خانواده شیعی » کتابشناسی »

روش‌های آسیب‌زا در تربیت از منظر تربیت اسلامی

عنوان: روش‌های آسیب‌زا در تربیت از منظر تربیت اسلامی
مولف: محمد­رضا قائمی­ مقدم
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه
سال نشر: ۱۳۸۵
نوبت نشر: سوم
محل نشر: تهران

این کتاب به بررسی روش‌های آسیب‌زا در تربیت از منظر آیات و روایات می‌پردازد و سعی دارد به روش‌هایی اشاره کند که در گزاره‌های دینی به گونه‌ای مورد نهی مستقیم قرار گرفته‌اند. به بیانی دیگر، نوشتار حاضر به بررسی نگاه دین در باب روش‌های تربیت پرداخته و از نگاه آیات و روایات، رفتارها و روش­‌هایی را تجزیه­ و ­تحلیل می­‌کند که پیامدهای منفی و ناگوار آن­ها به مراتب بیشتر از اثرهای مثبت آن­هاست و با این بررسی، دو هدف را تعقیب می­‌کند:

هدف اول، هدف کاربردی و اجرایی برای استفاده اولیا و مربیان و هدف دوم، هدف نظری در راستای تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت اسلامی است.

در هفت فصل نخست این کتاب، هفت روش آسیب‌زای تربیتی بررسی شده است که عبارتند از: نامگذاری نامناسب، تبعیض و بی­‌عدالتی، اکراه و اجبار، تحقیر و اهانت، جدل و مراء، ناهماهنگی گفتار و رفتار مربی و تنبیه.

در فصل هشتم، به ارتباط این روش­ ها با خودپنداره انسان اشاره و نشان داده است که چگونه این روش‌ها بر شکل‌گیری خودپنداره منفی در متربی تأثیر­گذار است.

و بالاخره در فصل نهم، به شماری از عامل‌ها و انگیزه‌های بکارگیری این روش‌ها از سوی مربیان اشاره شده و در نهایت، راهکارهایی عملی ارائه گردیده است.