ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » روزه داری در ادیان دیگر »

آيين مورمن آيينى نو ظهور در ميان مسيحيان است. در آيين مورمون اولين يکشنبه هر ماه، زمان روزه است. افراد و خانواده ها در صورت تمايل ممکن است روزهاى ديگرى نيز روزه بگيرند.1 خوددارى از خوردن و آشاميدن براى دو وعده متوالى و نيز بخشيدن غذا يا پول به نيازمندان، روزه دارى اين فرقه است. بعد از روزه، اعضاى کليسا در جلسه روزه و شهادت دادن شرکت مى کنند.

1.کتاب مورمون: مورمون نام پيامبر-مورخ بومي آمريکايي است که اکثر کتاب را تأليف کرده‌است اين کتاب توسط جوزف اسميت در سال ۱۸۳۰ ميلادي چاپ شد.