ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » فضائل ماه رمضان » اندیشمندان »

رمضان در کلام استاد شهيد مطهري

با روزه گرفتن قرار است که انسان‌ها اصلاح شوند.

– بستن دهان از غذاي حلال براي اين است که انسان در آن سي‌ روز تمرين کند که زبان خود را از گفتار حرام ببندد، غيبت نکند، دروغ نگويد، فحش ندهد.

– تهمت زدن هم رذيلت دروغ گفتن را دارد و هم رذيلت غيبت کردن را. چون آدمي که غيبت مي‌کند راست مي‌گويد و بدگويي مي‌کند. آدمي که تهمت مي‌زند در آن واحد هم دروغ مي‌گويد و غم غيبت مي‌کند؛ يعني دو گناه کبيره را با يکديگر انجام مي‌دهد.

(مطهري، مجموعه آثار، ج۲۳، صص۱۰۸-۱۰۹)