در کتاب دعوات راوندى، از امام باقر علیه السّلام نقل شده که امام سجّاد علیه السّلام مى‏ فرمود: «به بیمارى سختى گرفتار شدم، پدرم به من فرمود: «چگونه ای ؟». عرض کردم:

«میل دارم به گونه‏ اى باشم که در برابر خواسته ‏هاى تدبیرشده خدا براى من، خواسته دیگرى نداشته باشم».

پدرم فرمود:

« احسنت ضاهیت ابراهیم الخلیل؛احسن و آفرین، که شباهت به ابراهیم خلیل علیه السّلام پیدا کرده ‏اى».

آنجا که جبرئیل به ابراهیم علیه السّلام گفت: «آیا حاجتى دارى؟». ابراهیم علیه السّلام در پاسخ گفت: «لا اقترح على ربّى، بل حسبى اللّه و نعم الوکیل‏؛ در برابر مقدّرات پروردگارم، چیز دیگرى درخواست نمى‏ کنم، بلکه خدا مرا کفایت مى ‏کند، و او پشتیبان نیکى است»

منبع: نگاهى بر زندگى چهارده معصوم علیهم السلام، شیخ عباس قمی, ص ۱۶۷