رسيدن شبث بن ربعى به کربلاء 5 محرم

 (پنجم محرم سال 61 هجرى)

شبث بن ربعى کوفى، يکى از دعوت کنندگان امام حسين(عليه السلام) به کوفه بود که ابن زياد پس از حرکت کردن امام حسين(عليه السلام) به سمت کوفه، او را نزد خود خواست. وى نخست خود را به بيمارى زد ولى شبانه نزد ابن زياد رفت و جايزه گرفت و به همراه چهار هزار نفر رهسپار کربلاء شد و روز پنجم محرم سال 61 هجرى قمرى به کربلاء رسيد.

شبث بن ربعى کوفى شخصى منافق و خبيث بود، زيرا نخست از اصحاب حضرت على(عليه السلام) بود و بعد جزء گروه خوارج شد. سپس توبه کرد و بعد از مدتى براى کشتن امام حسين(عليه السلام) عازم کربلاء شد و بعد از واقعه کربلاء با مختار به طلب خون امام حسين(عليه السلام) قيام نمود، سپس در قتل مختار حضور پيدا کرد و در حدود سال 80 هجرى قمرى در کوفه درگذشت.

در بيان خباثت اين مرد بى دين همين بس که وى صاحب يکى از مساجدى بود که پس از قتل امام حسين(عليه السلام) در کوفه جهت سرور و خوشحالى از کشته شدن امام(عليه السلام) تجديد بنا شده بود. مساجدى که به اين منظور تجديد بنا شده بودند، عبارتند از: مسجد اشعث بن قيس ـ مسجد جرير بن عبدالله بَجَلى ـ مسجد سماک بن مخرمه ـ مسجد شبث بن ربعى.(1)

امام حسين(عليه السلام) روز عاشورا به شبث خطاب فرمود: اى شبث بن ربعى و اى حجّار بن اَبجر و اى قيس بن اشعث و اى زيد بن حارث، مگر شما نبوديد که براى من نامه نوشتيد که ميوه هاى اشجار ما رسيده و بوستانهاى ما سبز گشته و از براى يارى کردنت لشکرها آراسته ايم. در اين هنگام قيس بن اشعث گفت: ما نمى دانيم چه مى گوئى لکن حکم يزيد و ابن زياد را بپذير، حضرت فرمود: لا واللّه هرگز دست ذلت به دست شما نمى دهم و از شما هم نمى گذرم.(2)

پي نوشت:
1-تاريخ کوفه، صفحه 46.
2-حوادث الايام، صفحه 19.