روایاتی در صحاح وجود دارد که برای خداوند حرکت را ثابت می‌کند. یعنی خدواند از جایی به جایی می‌رود. در حالی که حرکت از ویژگیهای جسم است. در صحیح بخاری آمده است: «… يَنْزِلُ الله إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حين يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فيقول أنا الْمَلِكُ أنا الْمَلِكُ من ذَا الذي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ ...»؛[1] یعنی خداوند هر شب هنگامی که ثلث شب گذشته باشد به زمین آسمان نزول می‌کند و می‌گوید من پادشاهم کیست که مرا بخواند و من خواستۀ او را اجابت کنم… .

در اینجا چیزی که قابل توجه است این است که آیا از نظر اهل سنت خداوند مانند انسان راه می رود و طی مسافت می کند؟ آیا این عقیده، توحید ذاتی خداوند را مورد خدشه قرار نمی دهد؟ آیا لازمه این عقیده تجسیم و تشبیه نیست؟ اینها سوالاتی است که دامن گیر اهل سنت در این حوزه می شود.

[1] . مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج1، ص522. دار إحياء التراث العربي – بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.