بررسی-رابطه-نگردش-خوردن-و-خود-تنظیمی-با-سبک-زندگی-در-زنان-چاق-و-عادی

رابطه نگرش خوردن و خودتنظیمی

بررسی رابطه نگرش خوردن و خودتنظیمی با سبک زندگی در زنان چاق و عادی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.