دولت وهابی عربستان حامی اسرائیل

به طور کلی جریان وهابیت و قدرت یافتن آن سبب  ایجاد شکاف در میان فرقه های مسلمان شد و با به دست گرفتن مرکز اصلی اسلام یعنی مکه مکرمه و به تبع آن مناسک حج، به ترویج اندیشه‌های باطل خویش همت گماشت. استعمار انگلیس برای گسترش اندیشه وهابی در سال،۱۹۲۰ یکی از فرزندان فیصل را از عربستان به حاکمیت عراق منصوب کرد، امیر عبدا… فرزند دیگر فیصل را حاکم اردن نمود، سومین فرزند فیصل را حاکم سوریه قرار داد. همین‌طور در سال ۱۷۸۲ طائفه وهابی الخلیفه را حاکم بحرین نمود و با حمایت از آنها در سال ۱۸۲۰ طائفه الخلیفه با کمک دولت وهابی عربستان، ضمن مهاجرت سنی‌های وهابی به بحرین، شیعیان بحرین را قتل عام نمودند[۱].

نتیجه این وابستگی متقابل بین غرب و وهابیت، عدم اقدام تهاجمی و حتی موضع‌گیری سیاسی مستقل وهابیت در مقابل صهیونیسم و مسأله فلسطین است. صالح الحیدان، رئیس شورای عالی قضات و عضو هیأت علمای بزرگ عربستان در واکنش به جریان فعال و مستقل شیعه در منطقه، اعلام کرد: «شیعیان جهان از جمله شیعیان عربستان به ایران وابسته هستند. وی حزب‌الله را حزب شیطان و کمک به آن را خطا اعلام کرد. شیخ عبدالرحمن البراک در جریان جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائیل، با صدور فتوایی گفت: کمک به حزب رافضی و دعا برای پیروزی آنها جایز نیست. وی از مسلمانان خواست از حزب‌الله تبری جویند، چون دشمنی حزب‌الله با اسلام و مسلمانان آشکار است[۲]».

به طورکلی، هر کجا شیعه برای دفاع از اسلام و مسلمین قد علم کرده است غربی‌ها پای وهابیت را در آنجا باز و از آن‌ها حمایت کردند. افغانستان، پاکستان، آذربایجان، لبنان، بوسنی، کشورهای آفریقایی و عراق. برای اثبات این مسئله نیز اسناد و دلایل بسیاری وجود دارد که بر اساس آن ها، غربی‌ها سعی کردند تا از ابزار وهابیت در جهت عدم تحقق وحدت جهان اسلام استفاده نموده و آنها را در راستای تضعیف شیعه به کار گیرند. جنگ طائفه‌ای در پاکستان، عراق، نهر‌البارد لبنان و افغانستان از مصادیق بارز این ادعا می‌باشد[۳].

سؤالات:

  1. وهابی ها که در تبلیغات و کتابهای خود علیه شیعه، ساخته دست اسرائیل معرفی می کنند، چرا از دولت غاصب اسرائیل در برابر شیعان حمایت می کند؟
  2. آیا این موضع گیری دولت وهابی ها کاشف این نیست که آنان همیشه علیه مسلمانان در خدمت اسرائیل بوده اند؟
  3. چرا وهابیها از گروهای تروریستی علیه مسلمانان حمایت نموده و باعث نا امنی در کشورهای اسلام می شوند؟

پی نوشتها

[۱]. دوانی، علی، فرقه وهابیت و پاسخ شبهات آنها، تهران، نشرفرهنگ وارشاد اسلامی، ۱۳۶۶، ص۵۸٫

[۲]. اسدی،علی اکبر، “رویکرد عربستان سعودی در قبال شیعیان خاورمیانه”، فصلنامه جهان  اسلام، ۱۳۸۶، ش۲۹٫

[۳]. اکبری، حسین، بازی با آتش؛ احتمال حمله آمریکا به ایران، تهران، نشر اندیشه سازان، ۱۳۸۷، ص۶۵٫