پروین طالقانى

جهان امروز با تحولات و شگفتی هایی همراه است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت.

دنیای اینترنت، اطلاعات و ارتباطات یکی از ویژگی ها و شگفتی های امروز جهان است، که شرح آن در چند سطر، صفحه و… ممکن نیست، چراکه نمی توان تأثیر آن را، در زندگی روزمره و موضوعات شخصی خود، انکار کنیم.

در رأس همه این تحولات، دنیای اینترنت است که همانند یک جریان فکری و فرهنگی در فرهنگ و تفکر ما رسوخ کرده است. گرچه دنیای اینترنت واقعاً عجیب و غریب، فریبنده، سرگرم کننده و جذاب است، اما نداشتن اعتقاد و هدف مشخص، باعث سردرگمی انسان در این دنیای پررمز و راز خواهد شد. آری، افراد پژوهشگر، دانشمند، پزشکان، دانشجویان و حتی انسان های عادی بر این مسئله واقف هستند که اگر به دنبال ویژگی خاصی در دنیای مجازی باشند، به سرعت به آن دسترسی و فایق خواهند آمد.

اما، جنبه دیگر این دنیای جذاب، آشنایی با افراد و یافتن دوستان جدید اینترنتی است که مشتریان فراوانی برای خود در جهان دارد.

دوستى اینترنتى

میلیون ها نفر در جهان و به خصوص جوانان و گاهی افراد میانسال، میلیون ها ساعت از زندگی خود را در مقابل کامپیوتر سپری می کنند، تا با دوست یا دوستان جدید خود در اصطلاح امروزی «چت» (گفت و گو) کنند.

این درحالی است که این افراد، بقیه انواع دوست یابی را فارغ از تحولات در اطراف خود فراموش کرده و فقط به دوست یابی اینترنتی روی آورده اند.

امروزه بسیاری از روانشناسان، سپری کردن ساعات طولانی در مقابل کامپیوتر را نوعی اعتیاد می دانند که باید به مرور زمان درمان شود.

برخی از آمارهای مؤسسات معتبر جهانی حکایت از این دارد که ۳۵ درصد از جوانان به کامپیوتر اعتیاد پیدا کرده اند. ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که براساس این آمارها، حجم گرایش به اینترنت هر یکصد روز رشد چشمگیری پیدا کرده و تعداد سایت های اینترنتی اکنون به ۸میلیارد سایت رسیده است. دوستی اینترنتی نیز همانند بسیاری از موضوعات می تواند مفید و یا مضر باشد، گرچه بسیاری از روانشناسان آن را تأیید نمی کنند.

موضوع دیگر سایت های مخل اخلاق است که روزبه روز تعداد آنها افزایش می یابد و متأسفانه تأثیر بسیار منفی و مخربی بر ذهن جوانان می گذارد. براساس یک آمار جهانی ۶۳ درصد جوانانی که به این سایت ها مراجعه می کنند، به دور از چشم والدین خود موضوعات موردعلاقه خود را در اینترنت دنبال می کنند که متأسفانه بیش از ۷۰ درصد این افراد در سنین بین ۱۲ تا ۱۷ سال هستند.

آمارهای دیگر نیز حکایت از این موضوع دارد که ۷۰ درصد از جوانان که به اینترنت دسترسی دارند، آن را در جهت غرایض جنسی خود دنبال کرده درحالی که فقط ۱۵درصد به سایت های مذهبی مراجعه می کنند.

به هرحال دوستی با اینترنت می تواند، در زندگی تأثیر مثبت یا مخربی داشته باشد، اما متأسفانه اثرات تخریبی آن بر خانواده افراد متأهل فاجعه بار است.

گرچه از لحاظ روحی، نیز گشت و گذار در دنیای اینترنت می تواند، بی تأثیر نباشد، اما ازدیاد آمار خشونت ها و جرم و جنایت بی ربط با آن نمی تواند باشد.

در یک آمار جهانی که به تازگی منتشر شده است گفته شده که افزایش ۳۰درصدی جرم و جنایت بی ربط باآن نمی تواند باشد.

دریک آمار جهانی که به تازگی منتشر شده است گفته شده که افزایش ۳۰درصدی جرم و جنایت، تجاوز و خشونت در نتیجه مراجعه افراد به سایت های ضداخلاقی است.

منبع :کیهان نیوز