خانواده شیعی » تربیت فرزند » نوجوان و جوان »

دنياى اينترنت، در کمين جوانى

 پروين طالقانى

جهان امروز با تحولات و شگفتي هايي همراه است كه در گذشته نظير آن وجود نداشت.

دنياي اينترنت، اطلاعات و ارتباطات يكي از ويژگي ها و شگفتي هاي امروز جهان است، كه شرح آن در چند سطر، صفحه و… ممكن نيست، چراكه نمي توان تأثير آن را، در زندگي روزمره و موضوعات شخصي خود، انكار كنيم.

در رأس همه اين تحولات، دنياي اينترنت است كه همانند يك جريان فكري و فرهنگي در فرهنگ و تفكر ما رسوخ كرده است. گرچه دنياي اينترنت واقعاً عجيب و غريب، فريبنده، سرگرم كننده و جذاب است، اما نداشتن اعتقاد و هدف مشخص، باعث سردرگمي انسان در اين دنياي پررمز و راز خواهد شد. آري، افراد پژوهشگر، دانشمند، پزشكان، دانشجويان و حتي انسان هاي عادي بر اين مسئله واقف هستند كه اگر به دنبال ويژگي خاصي در دنياي مجازي باشند، به سرعت به آن دسترسي و فايق خواهند آمد.

اما، جنبه ديگر اين دنياي جذاب، آشنايي با افراد و يافتن دوستان جديد اينترنتي است كه مشتريان فراواني براي خود در جهان دارد.

دوستى اينترنتى

ميليون ها نفر در جهان و به خصوص جوانان و گاهي افراد ميانسال، ميليون ها ساعت از زندگي خود را در مقابل كامپيوتر سپري مي كنند، تا با دوست يا دوستان جديد خود در اصطلاح امروزي «چت» (گفت و گو) كنند.

اين درحالي است كه اين افراد، بقيه انواع دوست يابي را فارغ از تحولات در اطراف خود فراموش كرده و فقط به دوست يابي اينترنتي روي آورده اند.

امروزه بسياري از روانشناسان، سپري كردن ساعات طولاني در مقابل كامپيوتر را نوعي اعتياد مي دانند كه بايد به مرور زمان درمان شود.

برخي از آمارهاي مؤسسات معتبر جهاني حكايت از اين دارد كه 35 درصد از جوانان به كامپيوتر اعتياد پيدا كرده اند. ذكر اين موضوع خالي از لطف نيست كه براساس اين آمارها، حجم گرايش به اينترنت هر يكصد روز رشد چشمگيري پيدا كرده و تعداد سايت هاي اينترنتي اكنون به 8ميليارد سايت رسيده است. دوستي اينترنتي نيز همانند بسياري از موضوعات مي تواند مفيد و يا مضر باشد، گرچه بسياري از روانشناسان آن را تأييد نمي كنند.

موضوع ديگر سايت هاي مخل اخلاق است كه روزبه روز تعداد آنها افزايش مي يابد و متأسفانه تأثير بسيار منفي و مخربي بر ذهن جوانان مي گذارد. براساس يك آمار جهاني 63 درصد جواناني كه به اين سايت ها مراجعه مي كنند، به دور از چشم والدين خود موضوعات موردعلاقه خود را در اينترنت دنبال مي كنند كه متأسفانه بيش از 70 درصد اين افراد در سنين بين 12 تا 17 سال هستند.

آمارهاي ديگر نيز حكايت از اين موضوع دارد كه 70 درصد از جوانان كه به اينترنت دسترسي دارند، آن را در جهت غرايض جنسي خود دنبال كرده درحالي كه فقط 15درصد به سايت هاي مذهبي مراجعه مي كنند.

به هرحال دوستي با اينترنت مي تواند، در زندگي تأثير مثبت يا مخربي داشته باشد، اما متأسفانه اثرات تخريبي آن بر خانواده افراد متأهل فاجعه بار است.

گرچه از لحاظ روحي، نيز گشت و گذار در دنياي اينترنت مي تواند، بي تأثير نباشد، اما ازدياد آمار خشونت ها و جرم و جنايت بي ربط با آن نمي تواند باشد.

در يك آمار جهاني كه به تازگي منتشر شده است گفته شده كه افزايش 30درصدي جرم و جنايت بي ربط باآن نمي تواند باشد.

دريك آمار جهاني كه به تازگي منتشر شده است گفته شده كه افزايش 30درصدي جرم و جنايت، تجاوز و خشونت در نتيجه مراجعه افراد به سايت هاي ضداخلاقي است.

منبع :کيهان نيوز