شیعه شناسی » سؤالات ما » وهابیت »

دشمنی وهابیت با امام علی (علیه السلام)

 ابن تیمیه و وهابی‌ها هیچ فضلیتی را برای اهل بیت نمی‌پذیرند بلکه افضلیت اهل بیت را ناشی از جاهلیت عرب می دانند. ابن تیمیه می‌گوید: اعتقاد برتری و افضلیت اهل­بیت رسول الله بر دیگران از تفکرات عصر جاهلیت است که در آن عصر سران و رؤسای قبیله را بر دیگران مقدم می­ داشته اند؟[۱] 

ابن تیمیه در باره امیر المومنین علی(علیه السلام) و یاران او می­گوید: «کسانی که علی را قدح کرده و اورا لعن نموده و کافر و ظالم قرار داده مثل خوارج. اموی­ها و مروانی­ها همگی از اهل اسلام بوده و معتقد به شعایر اسلامی و عاملین به آن بوده اند. اما منزهین و یاران علی همگی از اهل ردّه و کفر اند[۲]»

در اینجا از وهابیها سوال می شود که:

  1. آیا این موضع گیری وهابیها و به ویژه شیخ الاسلام وهابیت دشمنی صریح با امام علی (علیه السلام) نیست؟
  2. آیا وهابیها با این گونه مطالب در برابر سخنان پیامبر اسلام خود شان را قرار نداده که از طریق شیعه و سنی نقل شده که پیامبر خدا(ص) به علی، فاطمه، حسن و حسین(علیه السلام) فرمود:«انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم[۳]؛ یعنی با هر کسی شما بجنگید من نیز در جنگم و با کسی که در صلح و آشتی باشید من هم در صلح و آشتی خواهم بود».
  3. آیا با وجود این روایات و روایات بی شمار دیگر و شواهد تاریخی به یقین این عقیده و موضع­ گیری ابن تیمیه و وهابی­ها از کینه توزی و دشمنی او و پیروانش نه تنها با اهل بیت بلکه با خدا و رسول خدا ناشی نمی شود.

پی نوشتها

[۱] . منهاج السنه. ج۳ ص۲۶۹، (قرطبه).

[۲] . منهاج السنه. ج۵ص۹، (قرطبه).

[۳] . المستدرک علی الصحیحین. ج۳ص۱۶۱. حدیث ۴۷۱۲؛  سنن ابن ماجه. ج اص۵۲.

نویسنده: حمید رفیعی