دعاهاى مخصوص روزهاى ماه رمضان

دعاى روز اوّل :

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامى فيهِ صِيامَ الصّآئِمينَ، وَقِيامى فيهِ قيامَ

خدايا قرار ده روزه ام را در اين ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داريم را نيز همانند

الْقآئِمينَ، وَنَبِّهْنى فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَهَبْ لى جُرْمى فيهِ يا اِلـهَ

شب زنده داران و بيدارم كن در آن از خواب بيخبران و جنايتم را بر من ببخش اى معبود

الْعالَمينَ، وَاعْفُ عَنّى يا عافِياً عَنِ الْمُجْرِمينَ

جهانيان و درگذر از من اى درگذرنده از جنايتكاران

روز دوم:

اَللّـهُمَّ قَرِّبْنى فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ، وَجَنِّبْنى فيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِقِرآئِةِ

خدايا نزديكم كن در اين ماه بسوى موجبات خشنوديت و دورم ساز در آن از خشم و عذابت و موفقم دار در اين روز بخواندن آيات

اياتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

قرآنيت به رحمت خود اى مهربانترين مهربانان

روز سوم:

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ الذِّهْنَ وَالتَّنْبيهَ، وَباعِدْنى فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَلْ لى نَصيباً

خدايا روزيم كن در اين ماه تيزهوشى و بيدارى و دورم گردان در آن از بى خردى و اشتباه كارى و مقرّر فرما برايم بهره اى

مِنْ كُلِّ خَيْر تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودِكَ يا اَجْوَدَ الاَْجْوَدينَ

از هر خيرى كه در آن نازل گردانى بجود و كرمت اى باجودترين جودمندان

روز چهارم:

اَللّـهُمَّ قَوِّنى فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ، وَاَذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْنى فيهِ

خدايا نيرو ده مرا در اين ماه براى برپا داشتن فرمان و دستورت و بچشان به من شيرينى ذكرت و به من ياد ده در اين ماه

لاَِدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَتْرِكَ، يا اَبْصَرَ

طرز بجا آوردن سپاسگزارى خود را به بزرگواريت و نگاهم دار در آن به نگهدارى و محافظت خود اى بيناترين

النّاظِرينَ

بينايان

روز پنجم:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ، وَاجْعَلْنى فيهِ

خدايا قرارم ده در اين ماه از آمرزش خواهان و قرارم ده در آن

مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ اْلقانِتينَ، وَاجْعَلنى فيهِ مِنْ اَوْلِيآئِكَ الْمُقَرَّبينَ،

از بندگان شايسته فرمانبردارت و بگردانم در اين روز از اولياى مقرب درگاهت

بِرَأْفَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ

به مهرت اى مهربانترين مهربانان

روز ششم:

اَللّـهُمَّ لا تَخْذُلْنى فيهِ لِتَعَرُّضِ

خدايا در اين ماه به خاطر دست زدن به نافرمانيت

مَعْصِيَتِكَ، وَلاتَضْرِبْنى بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحْنى فيهِ مِنْ مُوجِباتِ

خوارم مساز و تازيانه هاى عذابت را بر من مزن و از موجبات خشمت

سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَاَياديكَ، يا مُنْتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ

بدان نعمت بخشى و الطافى كه نسبت به بندگان دارى دورم بدار اى آخرين حد اشتياق مشتاقان

روز هفتم:

اَللّـهُمَّ اَعِنّى فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مِنْ هَفَواتِهِ وَ اثامِهِ، وَارْزُقْنى فيهِ

خدايا ياريم كن در اين ماه بر روزه و شب زنده داريش و دورم بدار در آن از لغزشها و گناهانش و روزيم كن در آن

ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِىَ الْمُضِلّينَ

ذكر خود را بطور دوام و يكسره به توفيق خود اى راهنماى گمراهان

روز هشتم:

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ رَحْمَةَ الاَْيْتامِ، وَاِطْعامَ الطَّعامِ، وَاِفْشآءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، بِطَوْلِكَ

خدايا روزيم گردان در اين ماه مهرورزى نسبت به يتيمان و خوراندن طعام و به آشكار كردن سلام و هم نشينى با كريمان به فضل و كرمت

يا مَلْجَاَ الاْمِلينَ

اى پناه آرزومندان

روز نهم:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لى فيهِ نَصيباً مِنْ رَحْمَتِكَ

خدايا قرار ده برايم در اين روز بهره اى از رحمت

الْواسِعَةِ، وَاهْدِنى فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتى اِلى مَرْضاتِكَ

وسيعت و راهنماييم كن در اين ماه بسوى دليلهاى درخشانت و مرا بسوى موجبات خشنودى

الْجامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ الْمُشْتاقينَ

همه جانبه ات سوق ده به حق محبتت اى آرزوى مشتاقان

روز دهم:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ

خدايا قرارم ده در اين ماه از

الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْفآئِزينَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْنى فيهِ مِنَ

توكل كنندگان بر خودت و بگردانم در آن از سعادتمندان درگاهت و قرارم ده در آن از

الْمُقَرَّبينَ اِلَيْكَ، بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالِبينَ

مقربان پيشگاهت به حق احسانت اى هدف نهايى جويندگان

روز يازدهم:

اَللّـهُمَّ حَبِّبْ اِلَىَّ فيهِ الاِْحْسانَ، وَكَرِّهْ اِلَىَّ فيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَىَّ فيهِ

خدايا دوست گردان نزد من در اين ماه احسان و نيكى را و ناخوش دار در پيش من در اين روز فسق و نافرمانى و گناه را و حرام گردان در اين روز بر من

السَّخَطَ وَالنّيرانَ، بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ

خشم كيفربار و آتش (سوزان) را به كمك خودت اى فريادرس فريادخواهان

روز دوازدهم:

اَللّـهُمَّ زَيِّنّى فيهِ بِالسَّتْرِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرْنى فيهِ بِلِباسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفافِ، وَاحْمِلْنى

خدايا در اين ماه مرا به زيور پوشش از گناه و پاكدامنى بياراى و جامه قناعت و اكتفاى به مقدار حاجت را به برم كن و وادارم كن

فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالاِْنْصافِ، وَ امِنّى فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ، بِعِصْمَتِكَ يا

در اين روز به عدالت و انصاف و ايمنيم بخش در آن از هر چه كه از آن مى ترسم به نگهدارى خودت اى

عِصْمَةَ الْخآئِفينَ

نگهدارنده ترسندگان

روز سيزدهم:

أَللّهُمَّ طَهِّرْنِى فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالاَْقْذارِ،

خدايا پاكم كن در اين ماه از چركى و كثافات

وَصَبِّرْنى فيهِ عَلى كائناتِ الاْقْدارِ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِلتُّقى وَ صُحْبَةِ الاَْبْرارِ،

و شكيبايم كن بر مقدراتى كه خواهد شد و موفقم دار در اين ماه به پرهيزكارى و هم نشينى با نيكان

بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَساكين.

به كمك خودت اى روشنايى ديده مسكينان

روزچهاردهم:

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالْعَثَراتِ، وَأَقْلِنِى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً

خدايا مگير مرا در اين ماه به لغزشها و بازم دار در آن از خطاها و لغزشها و قرارم مده در اين روز هدف

لِلْبَلايا وَالاْفاتِ، بِعِزَّتِكَ يا عِزَّ الْمُسْلِمينَ

بلاها و آفات به عزتت اى عزت بخش مسلمانان

روز پانزدهم:

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ طاعَةَ الْخاشِعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدْرى بِاِنابَةِ الْمُخْبِتينَ، بِاَمانِكَ يا اَمانَ

خدايا فرمانبردارى فروتنان را در اين ماه روزى من گردان و بگشا سينه ام را براى بازگشتن بسويت همانند بازگشتن خاشعان به امان بخشيت اى امان بخش

الْخآئِفينَ

ترسناكان

روز شانزدهم:

اَللّـهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الاَْبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ

خدايا موفقم دار در اين ماه به همراهى كردن با نيكان و دورم دار در آن از

مُرافَقَةَ الاَْشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ اِلى دارِالْقَـرارِ، بِاِلـهِيَّتِكَ يا اِلـهَ

رفاقت با اشرار و جايم ده در آن بوسيله رحمت خود به خانه قرار و آرامش به معبوديّت خود اى معبود

الْعالَمينَ

جهانيان

روز هفدهم:

اَللّـهُمَّ اهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الاَْعْمالِ، وَاقْضِ لى فيهِ

خدايا راهنماييم كن در آن به كارهاى شايسته و برآور در آن

الْحَوآئِجَ وَالاْمالَ، يا مَنْ لا يَحْتاجُ اِلَى التَّفْسيرِ وَالسُّؤالِ، يا عالِماً بِما

حاجات و آرزوهاى مرا اى كسى كه نيازى به شرح حال و درخواست ندارى اى دانا و آگاه

فى صُدُورِ الْعالَمينَ، [صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ الطّاهِرينِ].(1)

بدانچه در دل مردم جهانيان است درود فرست بر محمّد و آل پاكش

روز هيجدهم:

اَللّـهُمَّ نَبِّهْنى فيهِ لِبَرَكاتِ اَسْحارِهِ، وَنَوِّرْفيهِ قَلْبى بِضِيآءِ اَنْوارِهِ، وَخُذْ

خدايا آگاهم ساز در اين ماه از بركات سحرهاى آن و نورانى كن در آن دلم را به پرتو انوار آن و بگمار

بِكُلِّ اَعْضآئى اِلَى اتِّباعِ اثارِهِ، بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلـُوبِ الْعارِفينَ

تمام اعضا و جوارحم را به پيروى كردن آثارش به نور خود اى روشنى دهنده دلهاى عارفان

روز نوزدهم:

اَللّـهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِنْ بَرَكاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبيلى اِلى خَيْراتِهِ، وَلا

خدايا سرشار كن در اين ماه بهره ام را از بركات آن و هموار ساز راهم را به سوى خيرات آن

تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ، يا هادِياً اِلَى الْحَقِّ الْمُبينِ

و محرومم مساز از پذيرفتن حسناتش اى راهنماى بسوى حقيقت آشكار

روز بيستم:

اَللّـهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ اَبْوابَ الْجِنانِ، وَاَغْلِقْ عَنّى فيهِ اَبْوابَ النّيرانِ، وَوَفِّقْنى فيهِ

خدايا بگشا در اين ماه برويم درهاى بهشت را و ببند برويم در آن درهاى دوزخ را و موفقم دار

لِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، يا مُنْزِلَ السَّكينَةِ فى قُلُوبِ الْمُؤْمِنينَ

به تلاوت قرآن اى فرو فرستنده آرامش در دلهاى مؤمنان

روزبيست و يكم:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لى فيهِ اِلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَىَّ

خدايا برايم در اين ماه دليلى به موجبات خشنودى خود مقرّر فرما و راهى براى تسلط شيطان بر من باقى مگذار

سَبيلاً، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً، يا قاضِىَ حَوآئِـجِ الطّالِبينَ

و بهشت را منزل و آسايشگاهم قرار ده اى برآرنده حاجات جويندگان

روز بيست و دوم:

اَللّـهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ اَبْوابَ فَضْلِكَ، وَاَنْزِلْ عَلَىَّ فيهِ

خدايا باز كن برويم در اين ماه درهاى فضلت را و بركاتت را در آن بر من نازل

بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ، وَاَسْكِنّى فيهِ بُحْبُوحاتِ

فرما و موفقم دار در آن به موجبات خشنوديت و مسكنم ده در آن وسطهاى

جَنّاتِكَ، يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّينَ

بهشتت اى اجابت كننده دعاى درماندگان

روز بيست و سوم:

اَللّـهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى

خدايا شستشويم ده در اين ماه از گناهان و پاكم كن در آن از عيبها و آزمايش كن در آن دلم را به پرهيزكارى

الْقُلُوبِ، يا مُقيلَ عَثَراتِ الْمُذْنِبينَ

دلها اى ناديده گيرنده لغزشهاى گنهكاران

روز بيست و چهارم:

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ فيهِ

خدايا از تو خواهم در اين ماه

ما يُرْضيكَ، وَاَعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤْذيكَ، وَاَسْئَلُكَ التَّوْفيقَ فيهِ لاَِنْ اُطيعَكَ

آنچه تو را خشنود سازد و پناه برم به تو از آنچه تو را بيازارد و از تو خواهم در آن توفيق براى اين كه پيرويت كنم

وَلا اَعْصِيَكَ، يا جَوادَ السّآئِلينَ

و نافرمانيت نكنم اى بخشنده به خواستاران

روز بيست و پنجم:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مُحِبَّاً

خدايا قرارم ده در اين ماه دوستدار

لاَِوْلِيآئِكَ، وَمُعادِياً لاَِعْدآئِكَ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتَمِ اَنْبِيآئِكَ، يا عاصِمَ

دوستانت و دشمن دارنده دشمنانت و پيرو راه و روش خاتم پيمبرانت اى نگهدارنده

قُلُوبِ النَّبِيّينَ

دلهاى پيمبران

روز بيست و ششم:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى

خدايا قرار ده كوششم را در اين ماه مورد سپاس و تقدير و گناهم را

فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيهِ مَسْتُوراً، يا اَسْمَعَ السّامِعينَ

در آن آمرزيده و عملم را در آن پذيرفته و عيبم را در آن پوشيد اى شنواترين شنوايان

روز بيست و هفتم:

اَللّـهُمَّ ارْزُقْنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ اُمُورى فيهِ مِنَ

خدايا فضيلت شب قدر را در اين ماه روزيم گردان و بگردان كارهايم را در آن از

الْعُسْرِ اِلَى الْيُسْرِ، وَاقْبَلْ مَعاذيرى، وَحُطَّ عَنِّى الذَّنْبَ(2) وَالْوِزْرَ، يا رَؤُفاً

سختى به آسانى و عذرهايم را بپذير و وزر و گناهم را بريز اى مهربان

بِعِبادِهِ الصّالِحينَ

به بندگان شايسته ات

روز بيست و هشتم:

اَللّـهُمَّ وَفِّرْ حَظّى فيهِ مِنَ النَّوافِلِ،

خدايا سرشار كن بهره ام را در اين ماه از انجام مستحبات و نوافل

وَاَكْرِمْنى فيهِ بِاِحْضارِ الْمَسآئِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتى اِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ

و گراميم دار به ياد داشتن مسائل و نزديك گردان در آن وسيله ام را بسويت از ميان ساير

الْوَسآئِلِ، يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ اِلْحـاحُ الْمُلِحّينَ

وسايل اى كه سرگرمش نكند سماجت سماجت كنندگان

روز بيست و نهم:

اَللّـهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى فيهِ التَّوْفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى مِنْ غَياهِبِ

خدايا فراگير مرا در اين ماه به مهر خود و روزيم كن در آن به توفيق و خودنگهدارى و پاك كن دلم را از تيرگيهاى

التُّهَمَةِ، يا رَحيماً بِعِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ

تهمت اى مهربان نسبت به بندگان مؤمن خود

روز سى ام:

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامى فيهِ

خدايا چنان كن روزه ام را در اين ماه

بِالشُّكْرِ وَالْقَبُولِ، عَلى ما تَرْضاهُ وَيَرْضاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ

كه مورد قدردانى و پذيرش بوده و بر طبق خشنودى تو و خشنودى رسولت باشد و محكم باشد فروع آن

بِالاُْصُولِ،بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّد وَ آلِهِ الطّاهِرينَ، وَالْحَمْدُ للهِِ رَبِّ الْعالَميـنَ.

بوسيله اصول به حق آقاى ما محمّد و آل پاكش و ستايش خاص پروردگار جهانيان است.

. | All Rights Reserved – © 2013

باز نشر مطالب بیتوته تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .

اعمال و دعاهای روزهای ماه رمضان

اعمال و دعاهای روزهای ماه رمضان

اعمال و دعاهای روزهای ماه رمضان چند امر است:

اول: افطار است و مستحب است که بعد از نماز شام افطار کند مگر آنکه ضعف بر او غلبه کرده باشد یا جمعى منتظر او باشند

دوم: آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شبهات و بهتر آن است که به خرماى حلال افطار کند تا ثواب نمازش چهار صد برابر گردد و به خرما و آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نبات و به آب گرم به هر کدام که افطار کند نیز خوب است .

سوم: آنکه در وقت افطار دعاهاى وارده آن را بخواند از جمله آنکه بگوید: اللَّهُمَّ لَکَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِکَ أَفْطَرْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ تا خدا عطا کند به او ثواب هر کسى را که در این روز روزه داشته و اگر دعاى اللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ الْعَظِیمِ را که سید و کفعمى روایت کرده ‏اند بخواند فضیلت بسیار یابد و روایت شده که: حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هر گاه مى‏ خواست افطار کند مى ‏گفت: ِبسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ [فَتَقَبَّلْهُ‏] مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

چهارم: در لقمه اول بگوید بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَهِ اغْفِرْ لِی تا خدا او را بیامرزد (و در خبر است که: در آخر هر روز از روزهاى ماه رمضان خدا هزار هزار کس را از آتش جهنم زاد مى‏ کند پس از حق تعالى بخواه که تو را یکى از آنها قرار دهد)

پنجم: در وقت افطار سوره قدر بخواند.

ششم: در وقت افطار تصدق کند. وافطار دهد روزه داران را اگر چه به چند دانه خرما یا شربتى آب باشد و از حضرت رسول صلى الله علیه و آله روایت است که: کسى که افطار دهد روزه دارى را از براى او خواهد بود مثل اجر آن روزه دار بدون آنکه از اجر او چیزى کم شود و هم از براى او خواهد بود مثل آن عمل نیکویى که بجا آورد آن افطار کننده به قوه آن طعام) (و آیت الله علامه حلى در رساله سعدیه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: هر مؤمنى که اطعام کند مؤمنى را لقمه‏ اى در ماه رمضان بنویسد حق تعالى براى او اجر کسى که سى بنده مؤمن آزاد کرده باشد و از براى او باشد نزد حق تعالى یک دعاى مستجاب.

 هفتم: در هر شب خواندن هزار مرتبه إنا أنزلناه وارد است.

هشتم: در هر شب صد مرتبه حم دخان را بخواند اگر میسر شود.

. نهم: سید روایت کرده که: هر که این دعا را بخواند در هر شب ماه رمضان آمرزیده شود گناهان چهل سال او اللَّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ وَ افْتَرَضْتَ عَلَى عِبَادِکَ فِیهِ الصِّیَامَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرَامِ فِی َعامِی هَذَا وَ فِی کُلِّ عَامٍ وَ اغْفِرْ لِی تِلْکَ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ فَإِنَّهُ لا یَغْفِرُهَا غَیْرُکَ یَا رَحْمَانُ یَا عَلامُ .

دهم: در هر شب بخواند بعد از مغرب دعاى حج و دعای افتتاح.

یازدهم: بخواند در هر شب از ماه رمضان: اللَّهُمَّ إِنِّی أَفْتَتِحُ الثَّنَاءَ بِحَمْدِکَ وَ أَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّکَ وَ أَیْقَنْتُ أَنَّکَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فِی مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَهِ وَ أَشَدُّ الْمُعَاقِبِینَ فِی مَوْضِعِ النَّکَالِ وَ النَّقِمَهِ وَ أَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِینَ فِی مَوْضِعِ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَهِ اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِی فِی دُعَائِکَ وَ مَسْأَلَتِکَ فَاسْمَعْ یَا سَمِیعُ مِدْحَتِی وَ أَجِبْ یَا رَحِیمُ دَعْوَتِی وَ أَقِلْ یَا غَفُورُ عَثْرَتِی فَکَمْ یَا إِلَهِی مِنْ کُرْبَهٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَ هُمُومٍ [غُمُومٍ‏] قَدْ کَشَفْتَهَا وَ عَثْرَهٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَ رَحْمَهٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَ حَلْقَهِ بَلاءٍ قَدْ فَکَکْتَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَهً وَ لا وَلَدا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیرا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَحَامِدِهِ کُلِّهَا عَلَى جَمِیعِ نِعَمِهِ کُلِّهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لا مُضَادَّ لَهُ فِی مُلْکِهِ وَ لا مُنَازِعَ لَهُ فِی أَمْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لا شَرِیکَ لَهُ فِی خَلْقِهِ وَ لا شَبِیهَ [شِبْهَ‏] لَهُ فِی عَظَمَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِی فِی الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَ حَمْدُهُ الظَّاهِرِ بِالْکَرَمِ مَجْدُهُ الْبَاسِطِ بِالْجُودِ یَدَهُ الَّذِی لا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لا تَزِیدُهُ [یَزِیدُهُ‏] کَثْرَهُ الْعَطَاءِ إِلا جُودا وَ کَرَما إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ قَلِیلا مِنْ کَثِیرٍ مَعَ حَاجَهٍ بِی إِلَیْهِ عَظِیمَهٍ وَ غِنَاکَ عَنْهُ قَدِیمٌ وَ هُوَ عِنْدِی کَثِیرٌ وَ هُوَ عَلَیْکَ سَهْلٌ یَسِیرٌ اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَکَ عَنْ ذَنْبِی وَ تَجَاوُزَکَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ صَفْحَکَ عَنْ ظُلْمِی وَ سَتْرَکَ عَلَى [عَنْ‏] قَبِیحِ عَمَلِی وَ حِلْمَکَ عَنْ کَثِیرِ [کَبِیرِ] جُرْمِی عِنْدَ مَا کَانَ مِنْ خَطَایَ [خَطَئِی‏] وَ عَمْدِی أَطْمَعَنِی فِی أَنْ أَسْأَلَکَ مَا لا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْکَ الَّذِی رَزَقْتَنِی مِنْ رَحْمَتِکَ وَ أَرَیْتَنِی مِنْ قُدْرَتِکَ وَ عَرَّفْتَنِی مِنْ إِجَابَتِکَ فَصِرْتُ أَدْعُوکَ آمِنا وَ أَسْأَلُکَ مُسْتَأْنِسا لا خَائِفا وَ لا وَجِلا مُدِلا عَلَیْکَ فِیمَا قَصَدْتُ فِیهِ [بِهِ‏] إِلَیْکَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّی [عَلَیَ‏] عَتَبْتُ بِجَهْلِی عَلَیْکَ وَ لَعَلَّ الَّذِی أَبْطَأَ عَنِّی هُوَ خَیْرٌ لِی لِعِلْمِکَ بِعَاقِبَهِ الْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًى [مُؤَمَّلا] کَرِیما أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِیمٍ مِنْکَ عَلَیَّ یَا رَبِّ إِنَّکَ تَدْعُونِی فَأُوَلِّی عَنْکَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَیَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَیْکَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَیَّ فَلا أَقْبَلُ مِنْکَ کَأَنَّ لِیَ التَّطَوُّلَ عَلَیْکَ فَلَمْ [ثُمَّ لَمْ‏] یَمْنَعْکَ ذَلِکَ مِنَ الرَّحْمَهِ لِی وَ الْإِحْسَانِ إِلَیَّ وَ التَّفَضُّلِ عَلَیَّ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ فَارْحَمْ عَبْدَکَ الْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَیْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِکَ إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِیمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِکِ الْمُلْکِ مُجْرِی الْفُلْکِ مُسَخِّرِ الرِّیَاحِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ دَیَّانِ الدِّینِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى طُولِ أَنَاتِهِ فِی غَضَبِهِ وَ هُوَ قَادِرٌ [الْقَادِرُ] عَلَى مَا یُرِیدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ بَاسِطِ الرِّزْقِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ ذِی الْجَلالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ الْفَضْلِ [وَ التَّفَضُّلِ‏] وَ الْإِنْعَامِ [الْإِحْسَانِ‏] الَّذِی بَعُدَ فَلا یُرَى وَ قَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوَى تَبَارَکَ وَ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ مُنَازِعٌ یُعَادِلُهُ وَ لا شَبِیهٌ یُشَاکِلُهُ وَ لا ظَهِیرٌ یُعَاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّتِهِ الْأَعِزَّاءَ وَ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا یَشَاءُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُجِیبُنِی حِینَ أُنَادِیهِ وَ یَسْتُرُ عَلَیَّ کُلَّ عَوْرَهٍ وَ أَنَا أَعْصِیهِ وَ یُعَظِّمُ النِّعْمَهَ عَلَیَّ فَلا أُجَازِیهِ فَکَمْ مِنْ مَوْهِبَهٍ هَنِیئَهٍ قَدْ أَعْطَانِی وَ عَظِیمَهٍ مَخُوفَهٍ قَدْ کَفَانِی وَ بَهْجَهٍ مُونِقَهٍ قَدْ أَرَانِی فَأُثْنِی عَلَیْهِ حَامِدا وَ أَذْکُرُهُ مُسَبِّحا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لا یُهْتَکُ حِجَابُهُ وَ لا یُغْلَقُ بَابُهُ وَ لا یُرَدُّ سَائِلُهُ وَ لا یُخَیَّبُ [یَخِیبُ‏] آمِلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُؤْمِنُ الْخَائِفِینَ وَ یُنَجِّی [یُنْجِی‏] الصَّالِحِینَ [الصَّادِقِینَ‏] وَ یَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ یَضَعُ الْمُسْتَکْبِرِینَ وَ یُهْلِکُ مُلُوکا وَ یَسْتَخْلِفُ آخَرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمِ الْجَبَّارِینَ مُبِیرِ الظَّالِمِینَ مُدْرِکِ الْهَارِبِینَ نَکَالِ الظَّالِمِینَ صَرِیخِ الْمُسْتَصْرِخِینَ مَوْضِعِ حَاجَاتِ الطَّالِبِینَ مُعْتَمَدِ الْمُؤْمِنِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مِنْ خَشْیَتِهِ تَرْعَدُ السَّمَاءُ وَ سُکَّانُهَا وَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ عُمَّارُهَا وَ تَمُوجُ الْبِحَارُ وَ مَنْ یَسْبَحُ فِی غَمَرَاتِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَخْلُقُ وَ لَمْ یُخْلَقْ وَ یَرْزُقُ وَ لا یُرْزَقُ وَ یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ یُحْیِی الْمَوْتَى وَ هُوَ حَیٌّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَمِینِکَ وَ صَفِیِّکَ وَ حَبِیبِکَ وَ خِیَرَتِکَ [خَلِیلِکَ‏] مِنْ خَلْقِکَ وَ حَافِظِ سِرِّکَ وَ مُبَلِّغِ رِسَالاتِکَ أَفْضَلَ وَ أَحْسَنَ وَ أَجْمَلَ وَ أَکْمَلَ وَ أَزْکَى وَ أَنْمَى وَ أَطْیَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَسْنَى وَ أَکْثَرَ [أَکْبَرَ] مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِکَ [خَلْقِکَ‏] وَ أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ صِفْوَتِکَ وَ أَهْلِ الْکَرَامَهِ عَلَیْکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَصِیِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ عَبْدِکَ وَ وَلِیِّکَ وَ أَخِی رَسُولِکَ وَ حُجَّتِکَ عَلَى خَلْقِکَ وَ آیَتِکَ الْکُبْرَى وَ النَّبَإِ الْعَظِیمِ وَ صَلِّ عَلَى الصِّدِّیقَهِ الطَّاهِرَهِ فَاطِمَهَ [الزَّهْرَاءِ] سَیِّدَهِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ صَلِّ عَلَى سِبْطَیِ الرَّحْمَهِ وَ إِمَامَیِ الْهُدَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ وَ صَلِّ عَلَى أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الْخَلَفِ الْهَادِی الْمَهْدِیِّ حُجَجِکَ عَلَى عِبَادِکَ وَ أُمَنَائِکَ فِی بِلادِکَ صَلاهً کَثِیرَهً دَائِمَهً اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى وَلِیِّ أَمْرِکَ الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ وَ الْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ وَ حُفَّهُ [وَ احْفُفْهُ‏] بِمَلائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَیِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِیَ إِلَى کِتَابِکَ وَ الْقَائِمَ بِدِینِکَ اسْتَخْلِفْهُ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ مَکِّنْ لَهُ دِینَهُ الَّذِی ارْتَضَیْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْنا یَعْبُدُکَ لا یُشْرِکُ بِکَ شَیْئا اللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَ أَعْزِزْ بِهِ وَ انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِهِ وَ انْصُرْهُ نَصْرا عَزِیزا وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحا یَسِیرا وَ اجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْکَ سُلْطَانا نَصِیرا اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِینَکَ وَ سُنَّهَ نَبِیِّکَ حَتَّى لا یَسْتَخْفِیَ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَهَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَهٍ کَرِیمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاهِ إِلَى طَاعَتِکَ وَ الْقَادَهِ إِلَى سَبِیلِکَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَهَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ وَ مَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ اللَّهُمَّ الْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ کَثِّرْ بِهِ قِلَّتَنَا وَ أَعْزِزْ [أَعِزَّ] بِهِ ذِلَّتَنَا وَ أَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَ اقْضِ بِهِ عَنْ مُغْرَمِنَا [مَغْرَمِنَا] وَ اجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا وَ سُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَ یَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَ بَیِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَ فُکَّ بِهِ أَسْرَنَا وَ أَنْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَ أَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِیدَنَا وَ اسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَ أَعْطِنَا بِهِ سُؤْلَنَا وَ بَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ آمَالَنَا وَ أَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ وَ أَوْسَعَ الْمُعْطِینَ اشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَ أَذْهِبْ بِهِ غَیْظَ قُلُوبِنَا وَ اهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ وَ انْصُرْنَا بِهِ عَلَى عَدُوِّکَ وَ عَدُوِّنَا إِلَهَ الْحَقِّ [الْخَلْقِ‏] آمِینَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ غَیْبَهَ وَلِیِّنَا [إِمَامِنَا] وَ کَثْرَهَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّهَ عَدَدِنَا وَ شِدَّهَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ [آلِ مُحَمَّدٍ] وَ أَعِنَّا عَلَى ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَهٍ مِنْکَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِیَهٍ مِنْکَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ. دوازدهم: در هر شب بخواند: اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِکَ فِی الصَّالِحِینَ فَأَدْخِلْنَا وَ فِی عِلِّیِّینَ فَارْفَعْنَا وَ بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ مِنْ عَیْنٍ سَلْسَبِیلٍ فَاسْقِنَا وَ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ بِرَحْمَتِکَ فَزَوِّجْنَا وَ مِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِینَ کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْنُونٌ فَأَخْدِمْنَا وَ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّهِ وَ لُحُومِ الطَّیْرِ فَأَطْعِمْنَا وَ مِنْ ثِیَابِ السُّنْدُسِ وَ الْحَرِیرِ وَ الْإِسْتَبْرَقِ فَأَلْبِسْنَا وَ لَیْلَهَ الْقَدْرِ وَ حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرَامِ وَ قَتْلا فِی سَبِیلِکَ فَوَفِّقْ لَنَا وَ صَالِحَ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَهِ فَاسْتَجِبْ لَنَا [یَا خَالِقَنَا اسْمَعْ وَ اسْتَجِبْ لَنَا] وَ إِذَا جَمَعْتَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَارْحَمْنَا وَ بَرَاءَهً مِنَ النَّارِ فَاکْتُبْ لَنَا وَ فِی جَهَنَّمَ فَلا تَغُلَّنَا وَ فِی عَذَابِکَ وَ هَوَانِکَ فَلا تَبْتَلِنَا وَ مِنَ الزَّقُّومِ وَ الضَّرِیعِ فَلا تُطْعِمْنَا وَ مَعَ الشَّیَاطِینِ فَلا تَجْعَلْنَا وَ فِی النَّارِ عَلَى وُجُوهِنَا فَلا تَکْبُبْنَا [تَکُبَّنَا] وَ مِنْ ثِیَابِ النَّارِ وَ سَرَابِیلِ الْقَطِرَانِ فَلا تُلْبِسْنَا وَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ یَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ فَنَجِّنَا سیزدهم: از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: در هر شب ماه رمضان مى‏خوانى: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِی الْأَمْرِ الْحَکِیمِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِی لا یُرَدُّ وَ لا یُبَدَّلُ أَنْ تَکْتُبَنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمُکَفَّرِ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ [عَنْهُمْ سَیِّئَاتُهُمْ‏] وَ أَنْ تَجْعَلَ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِیلَ عُمُرِی فِی خَیْرٍ وَ عَافِیَهٍ وَ تُوَسِّعَ فِی رِزْقِی وَ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِکَ وَ لا تَسْتَبْدِلْ بِی غَیْرِی. چهاردهم: در انیس الصالحین است که: در هر شب از شبهاى ماه رمضان بخواند: أَعُوذُ بِجَلالِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ أَنْ یَنْقَضِیَ عَنِّی شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَیْلَتِی هَذِهِ وَ لَکَ قِبَلِی تَبِعَهٌ أَوْ ذَنْبٌ تُعَذِّبُنِی عَلَیْهِ . پانزدهم: شیخ کفعمى در حاشیه بلد الامین از سید بن باقى نقل کرده که فرموده: مستحب است در هر شب ماه رمضان دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و توحید سه مرتبه و چون سلام داد بگوید: سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَفِیظٌ لا یَغْفُلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ رَحِیمٌ لا یَعْجَلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لا یَسْهُو سُبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ لا یَلْهُو پس بگوید تسبیحات اربع را هفت مرتبه پس بگوید سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ یَا عَظِیمُ اغْفِرْ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل او علیهم السلام کسى که این دو رکعت نماز را بجا آورد بیامرزد حق تعالى از براى او هفتاد هزار گناه . نماز در شبهای ماه رمضان کیفیت هزار رکعت نماز

شانزدهم: در خبر است که: هر که در هر شب از ماه رمضان سوره إنا فتحنا در نماز مستحبى بخواند آن سال محفوظ بماند.

و بدانکه از اعمالى که در شبهاى ماه رمضان مستحب است بجا آورده شود هزار رکعت نماز است در مجموع این ماه که مشایخ و اعاظم علما در کتب خود که در فقه یا عبادات نوشته‏اند به آن اشاره نموده ‏اند و اما کیفیت بجا آوردن آن پس احادیث در باب آن مختلف است و آنچه موافق روایت ابن ابى قره است از حضرت جواد علیه السلام و مختار شیخ مفید در کتاب غریه و اشراف بلکه مختار مشهور است آن است که در دهه اول و دهه دوم ماه رمضان در هر شبى بیست رکعت خوانده شود هر دو رکعت به یک سلام به این طریق که هشت رکعت آن را بعد از نماز مغرب بخواند و دوازده رکعت دیگر را بعد از نماز عشاء و در دهه آخر در هر شب سى رکعت بخواند باز هشت رکعت آن را بعد از نماز مغرب و بیست و دو رکعت دیگر را بعد از نماز عشاء و مجموع این نمازها هفتصد رکعت مى ‏شود و باقیمانده را که سیصد رکعت است در شبهاى قدر بخواند یعنى شب نوزدهم صد رکعت و شب بیست و یکم صد رکعت و شب بیست و سوم صد رکعت پس مجموع هزار رکعت شود و به ترتیب دیگر نیز وارد شده و تفصیل کلام در جاى دیگر است و این مقام را گنجایش بسط نیست و امید که اهل خیر در عمل به این هزار رکعت نماز مسامحه و سهل‏ انگارى نکرده از فیض آن خود را بهره‏ مند نمایند. و روایت شده که: مى‏ خوانى بعد از هر دو رکعت از نافله‏ هاى ماه رمضان: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ وَ فِیمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَکِیمِ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُطِیلَ عُمُرِی فِی طَاعَتِکَ وَ تُوَسِّعَ لِی فِی رِزْقِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

تسبیحات هر روز ماه رمضان

برای روزهای ماه مبارک ماه رمضان تسبیحاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده است که خواندن آن در هرروز ماه رمضان مستحب است. این تسبیحات ده جزء است و هر جزء آن مشتمل بر ده سُبْحانَ اللّه است:

(۱) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ المُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ السَّمیعِ الَّذى لَیْسَ شَىْءٌ اَسْمَعَ مِنْهُ یَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ وَیَسْمَعُ ما فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَیَسْمَعُ الاْنینَ وَالشَّکْوى وَیَسْمَعُ السِّرَّ وَاَخْفى وَیَسْمَعُ وَساوِسَ الصُّدُورِ وَلا یُصِمُّ سَمْعَهُ صَوْتٌ.

(منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خدا صورت ده منزه است خدا آفریننده همه موجودات جُفت منزه است خدا مقرر کننده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیده شود و آنچه دیده نشود منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خداى شنوایى که چیزى شنواتر از او نیست مى شنود از بالاى عرش خود آنچه را در زیر هفت زمین است و مى شنود آنچه را در تاریکیهاى بیابان و دریا است و مى شنود ناله و شکایت را و مى شنود پنهان و پنهان تر از پنهان را و مى شنود وسوسه هاى سینه ها را و کر نکند شنوائیش را صدایى)

(۲) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الْبَصیرِ الَّذى لَیْسَ شَى ءٌ اَبْصَرَ مِنْهُ یُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ وَیُبْصِرُ ما فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لا تُدْرِکُهُ الاْبْصارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الاْبْصارَ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ لا تُغْشى بَصَرَهُ الظُّلْمَهُ وَلا یُسْتَتَرُ مِنْهُ بِسِتْرٍ وَلا یُوارى مِنْهُ جِدارٌ وَلا یَغیبُ عَنْهُ بَرُّ وَلا بَحْرٌ وَلا یَکِنُّ مِنْهُ جَبَلٌ ما فى اَصْلِهِ وَلا قَلْبٌ ما فیهِ وَلا جَنْبٌ ما فى قَلْبِهِ وَلا یَسْتَتِرُ مِنْهُ صَغیرٌ وَلا کَبیرٌ وَلا یَسْتَخْفى مِنْهُ صَغیرٌ لِصِغَرِهِ وَلا یَخْفى عَلَیْهِ شَى ءٌ فِى الاْرْضِ وَلا فِى السَّماَّءِ هُوَ الَّذى یُصَوِّرُکُمْ فِى الاْرْحامِ کَیْفَ یَشاَّءُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ.

( منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جُفت منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیده شود و آنچه دیده نشود منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خداى بینائى که چیزى بیناتر از او نیست مى بیند از بالاى عرش خود آنچه در زیر هفت زمین است و مى بیند آنچه را در تاریکیهاى خشکى و دریا است دیدگان او را درک نکند ولى او درک کند دیدگان را و او است دقیق و کاردان دیده اش را تاریکى نپوشاند و بوسیله پرده چیزى از او مستور نماند و دیوار چیزى را از او پنهان نکند و نادیده نماند ازد ید او هیچ خشکى و نه دریایى و هیچ کوهى نتواند مخفى کند از او آنچه را در ریشه و در زیر خود دارد و نه دلى آنچه را در خود دارد و نه پهلویى آنچه را در دل دارد و نتواند بپوشاند خود را از او کوچکى و نه بزرگى ، و پنهانى نتواند جست از او کوچکى بخاطر خردیش و مخفى نماند بر او چیزى در زمین و نه در آسمان او است که صورت بندد شما را در رحمها هر طور که خواهد معبودى جز او نیست که نیرومند و فرزانه است).

(۳) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ  سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَّئِکَهُ مِنْ خیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّو اعِقَ فَیُصیبُ بِه ا مَنْ یَش اَّءُ وَیُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَى رَحْمَتِهِ وَیُنَزِّلُ الْماَّءَ مِنَ السَّماَّءِ بِکَلِمَتِهِ وَیُنْبِتُ النَّباتَ بِقُدْرَتِهِ وَیَسْقُطُ الْوَرَقُ بِعِلْمِهِ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّهٍ فِى الاْرْضِ وَلا فِى السَّماَّءِ وَلا اَصْغَرُ مِنْ ذلِکَ وَلا اَکْبَرُ اِلاّ فى کِتابٍ مُبینٍ

(منزه است خدا پدیدآرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جفت منزه است خدا مقرر کننده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیدنى و آنچه نادیدنى است منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که بوجود آورد ابرهاى سنگین را و تسبیح گوید رعد به حمد او و فرشتگان از بیم او و بفرستد صاعقه ها را و دچار سازد بدان هر که را خواهد و بادها را نویدى از پیشاپیش رحمت خود فرستد و آب باران را از آسمان بوسیله امر خود فرو فرستد و گیاه را به قدرت کامله خویش برویاند و برگ درختان را به علم خود فروریزد منزه است خدائى که پنهان نماند از او هموزن ذره اى در زمین و نه در آسمان و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر جز آنکه در دفترى روشن است).

(۴) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ اُنْثى وَما تَغیْضُ الاْرْحامُ وَما تَزْدادُ وَکُلُّشَىْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهادَهِ الْکَبیْرُ الْمُتَعالِ سَواَّءٌ مِنْکُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یُمیتُ الاْحْیاَّءَ وَیُحْیِى الْمَوْتى وَیَعْلَمُ ما تَنْقُصُ الاْرْضُ مِنْهُمْ وَیُقِرُّ فِى الاْرْحامِ ما یَشاَّءُ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً.

(منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جفت منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر چه دیدنى است و هر چه نادیدنى است منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که مى داند آنچه بار دارد هر حیوان ماده اى و آنچه در رحمها کم شود و آنچه بیفزاید و هر چیزى را نزد او اندازه اى است داناى غیب و شهود و بزرگ و والاست براى او یکسان است هر که از شما سخن آهسته کند یا بلند کند و هر که به شب پنهان گردد و یا رهرو شود در روز براى خدا فرشتگانى پیاپى است از جلوى روى انسان و از پشت سرش که او را به فرمان خدا محافظت کنند منزه است خدائى که بمیراند زندگان را و زنده کند مردگان را و مى داند آنچه را زمین از ایشان بکاهد و مستقر کند در رحمها آنچه را خواهد تا مدتى معین).

(۵) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ مالِکِ الْمُلْکِ تُؤْتِى الْمُلْکَ مَنْ تَشاَّءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاَّءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاَّءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاَّءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلى کُلِّشَى ءٍ قَدیرٌ تُولِجُ اللَّیْلَ فِى النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّیْلِ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاَّءُ بِغَیْرِ حِسابٍ

( منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده موجودات جفت همگى ، منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیزى منزه است خدا آفریننده هر چه دیدنى است و هر چه نادیدنى است منزه است خدا به مقدار کلماتش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدا مالک پادشاهى ، بدهى سلطنت را به هر که خواهى و بگیرى آن را از هرکه خواهى و عزت بخشى هر که را خواهى و خوار کنى هر که را خواهى هر چه خیر است بدست تو است و تو بر هر چیز توانایى درآورى شب را در روز و درآورى روز را در شب بیرون آورى زنده را از مرده و برون آورى مرده را از زنده و روزى دهى هر که را خواهى بى حساب.

(۶) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها اِلاّ هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ اِلاّ یَعْلَمُها وَلا حَبَّهٍ فى ظُلُماتِ الاْرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ اِلاّ فى کِتابٍ مُبینٍ.

( منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده موجودات جفت همگى منزه است خدا مقرر کننده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که نزد او است کلیدهاى غیب و نمى داند آنها را جز او و مى داند هر چه در خشکى و دریا است و نیفتد برگى از درخت جز آنکه بداند آنرا و نیست دانه اى در تاریکیهاى زمین و نه تر و نه خشکى جز اینکه در نامه اى روشن است).

(۷) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى لا یُحْصى مِدْحَتَهُ الْقاَّئِلُونَ وَلا یَجْزى بِالاَّئِهِ الشّ اکِرُونَ الْع ابِدُونَ وَهُوَ کَما قالَ وَفَوْقَ ما نَقُولُ وَاللّهُ سُبْحانَهُ کَما اَثْنى عَلى نَفْسِهِ وَلا یُحیطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِما شاَّءَوَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَالاْرْضَ وَلا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظیمُ

 ( منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت همگى منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلمات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که شماره نتوانند کرد مدحش را گویندگان و پاداش ندهند نعمتهایش را سپاسگزاران پرستش کننده و او چنانست که گفته و برتر از آنست که ما گوئیم و خداى سبحان چنان است که خودش خویشتن را ستوده و رسائى ندارند به چیزى از دانشش جز بدانچه خود او خواهد قلمرو او آسمانها و زمین را فراگرفته و سنگینى نمى کند بر او نگهداشتن آن دو و او والا و بزرگ است).

(۸) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها وَما یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها وَلا یَشْغَلُهُ ما یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَمایَخْرُجُ مِنْها عَمّا یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها وَلا یَشْغَلُهُ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها عَمّا یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها وَلا یَشْغَلُهُ عِلْمُ شَىْءٍ عَنْ عِلْمِ شَىْءٍ وَلا یَشْغَلُهُ خَلْقُ شَىْءٍ عَنْ خَلْقِ شَىْءٍ وَلا حِفْظُ شَىْءٍ عَنْ حِفْظِ شَىْءٍ وَلا یُساویهِ شَىْءٌ وَلا یَعْدِلُهُ شَىْءٌ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ.

(منزه است خدا پدیدآرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر جفت همگى منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلماتش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است آن خدائى که مى داند آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن و آنچه فرو ریزد از آسمان و آنچه بالا رود در آن و سرگرمش نکند آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن از آنچه فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود در آن و سرگرمش نکند آنچه فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود در آن از آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن و سرگرمش نکند علم به چیزى از علم به چیز دیگر و سرگرمش نکند آفریدن چیزى از آفریدن چیز دیگر و نه نگهدارى چیزى از نگهدارى چیز دیگر و چیزى با او مساوى نیست و چیزى معادل او نیست و چیزى مانند او نیست و او شنوا و بینا است).

 (۹) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالاْرْضِ جاعِلِ الْمَلاَّئِکَهِ رُسُلاً اُولى اَجْنِحَهٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ یَزیدُ فِى الْخَلْقِ ما یَشاَّءُ اِنَّ اللّهَ عَلى کُلِّشَىْءٍ قَدیرٌ ما یَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِکَ لَها وَمایُمْسِکْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ.

( منزه است خدا پدید آرنده هر دم زن منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت منزه است خدا مقرّر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلمات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدا خالق آسمانها و زمین آنکه فرشتگان را فرستادگانى مقرر فرمود که آنها داراى بالهایند دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتا و بیفزاید در خلقت هر چه بخواهد و براستى خدا بر هر چیز توانا است هر رحمتى را که خدا گشاید کسى بستن آن نتواند و هر چه را خدا بندد پس از او کسى آنرا نگشاید و او است نیرومند فرزانه.

(۱۰) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما فِى السَّماواتِ وَما فِى الاْرْضِ ما یَکوُنُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَهٍ اِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَهٍ اِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا اَدْنى مِنْ ذلِکَ وَلا اَکْثَرَ اِلاّ هُوَ مَعَهُمْ اَیْنَما کانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ اِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَىْءٍ عَلیمٌ.

( منزه است خدا آفریننده هر دم زن منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت همگى منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده دیدنیها و نادیدنیها منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که مى داند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است ، نباشد گفتگوى سرّى و رازگوئى سه نفرى جز اینکه او چهارمین آنها است و نه پنج نفرى جز اینکه او ششمین آنها است و نه کمتر از این و نه بیشتر از این جز اینکه او با آنها است هر کجا که باشند سپس آگاهشان کند در روز قیامت بدانچه کرده اند براستى خدا بهر چیز دانا است).

اعمال و دعاهاي روزهاي ماه رمضان

آن چند عمل است:اوّل:دعايى را كه شيخ طوسى و سيّد ابن طاووس روايت كرده‏ اند هر روز بخوانداللَّهُمَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْقِيَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ هَذَا شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ وَ سَلِّمْهُ لِي وَ سَلِّمْنِي فِيهِ وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فَرِّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَ دُعَائِكَ وَ تِلاوَةِ كِتَابِكَ وَ أَعْظِمْ [عَظِّمْ‏] لِي فِيهِ الْبَرَكَةَ [وَ أَحْرِزْ لِي فِيهِ التَّوْبَةَ] وَ أَحْسِنْ لِي فِيهِ الْعَافِيَةَ [الْعَاقِبَةَ] وَ أَصِحَّ فِيهِ بَدَنِي وَ أَوْسِعْ [لِي‏] فِيهِ رِزْقِي وَ اكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وَ اسْتَجِبْ فِيهِ دُعَائِي وَ بَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائِي.
خدايا اين ماه رمضان است،كه قرآن را در آن فرو فرستادى، براى راهنمايى مردم،و دلايلى روشن از هدايت‏ و تميز بين حق و باطل،و اين است ماه روزه،و اين است ماه بپادارى نماز،و اين است ماه بازگشت،و اين است ماه‏ توبه،و اين است ماه آمرزش و رحمت،و اين است ماه رهايى از آتش دوزخ و رسيدن به بهشت،و اين‏ ماهى است كه شب قدر در آن است شبى كه از هزار ماه بهتر است.خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست.و مرا بر روزه‏ و شب‏زندارى در اين ماه يارى فرما،آن را برايم سالم بدار و مرا بر آن سلامتى ده،و مرا بر آن به بهترين يارى ‏ات يارى ده،و مرا در آن بر طاعتت و طاعت رسول و اوليايت كه درود خدا بر آنان توفيق ده،و در آن براى بندگى‏ ات و و خواندن دعا و تلاوت قرآنت فراغتم بخش،و در اين ماه بركت را برايم بزرگ گردان،و تندرستى‏ ام را در آن‏ نيكو بدار و تنم را در آن قرين سلام فرما،و روزى‏ ام را در وسعت بخش،و آنچه برايم در آن مهم است كفايت كن، و دعايم را در آن اجابت فرما،و به آرزويم برسان.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ وَ الْكَسَلَ وَ السَّأْمَةَ وَ الْفَتْرَةَ وَ الْقَسْوَةَ وَ الْغَفْلَةَ وَ الْغِرَّةَ وَ جَنِّبْنِي فِيهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ [الْأَسْوَاءَ] وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَثْبِيطِهِ [وَ بَطْشِهِ‏] وَ كَيْدِهِ وَ مَكْرِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ خُدَعِهِ وَ أَمَانِيِّهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرَكِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْيَاعِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ شُرَكَائِهِ وَ جَمِيعِ مَكَايِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا قِيَامَهُ وَ صِيَامَهُ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِيهِ وَ فِي قِيَامِهِ وَ اسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْرا وَ احْتِسَابا وَ إِيمَانا وَ يَقِينا ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِكَ مِنِّي بِالْأَضْعَافِ الْكَثِيرَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و در اين ماه از من‏ برطرف كن: خواب ‏آلودگى و كسالت و خستگى و سستى و قساوت و غفلت و غرور را،و د راين ماه بركنارم دار از دردها و بيماريها و اندوهها و غصّها و پيش‏آمدها و مريضي ها و خطاها و گناهان، و در اين ماه از من دور كن بدى و زشتكارى و رنج و بلا و زحمت و مشقت را،همانا تو شنواى‏ دعايى.خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و پناهم ده در اين ماه از شيطان رانده شده و عيب‏جويى و اشاره به زشتى‏ و سحر و دميدن و وسوسه‏ انگيزى و بازداشتن و نيرنگ و مكر و دامها و فريبها و آرزوها و گول ‏زدنها و فتنه‏ انگيزيها و دام گستريها و دار و دسته و پيروان و دنباله‏روها و دوستان و شريكانش و تمام حيله‏ گري هايش‏ خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و روزى ما كن شب زنده ‏دارى و روزه ماه رمضان را،و رسيدن به آرزوهايمان را در اين ماه و بپا دارى‏ نماز و كامل كردن آنچه كه تو را از من خشنود سازد، كه همانا صبر و خوش ‏خويى و ايمان و باور است، سپس آن را از من بپذير به چند برابر بيشتر،و مزدى بزرگ،اى پروردگار جهانيان.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِي [وَ ارْزُقْنَا] الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ [وَ الْجِدَّ] وَ الاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَةَ وَ التَّوْبَةَ [وَ التَّوْفِيقَ‏] وَ الْقُرْبَةَ وَ الْخَيْرَ [وَ] الْمَقْبُولَ وَ الرَّغْبَةَ وَ الرَّهْبَةَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الْخُشُوعَ وَ الرِّقَّةَ وَ النِّيَّةَ الصَّادِقَةَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْكَ وَ الرَّجَاءَ لَكَ وَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ وَ الثِّقَةَ بِكَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ السَّعْيِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدَّعْوَةِ وَ لا تَحُلْ بَيْنِي وَ بَيْنَ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعَرَضٍ وَ لا مَرَضٍ وَ لا هَمٍّ وَ لا غَمٍّ وَ لا سُقْمٍ وَ لا غَفْلَةٍ وَ لا نِسْيَانٍ بَلْ بِالتَّعَاهُدِ وَ التَّحَفُّظِ لَكَ وَ فِيكَ وَ الرِّعَايَةِ لِحَقِّكَ وَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و روزى ‏ام گردان‏ حج و عمره،و كوشش و نيرو،و شادابى و بازگشت به سوى حق و توبه‏ كردن و مقام قرب و خير پذيرفته و رغبت به بهشت،و ترس از دوزخ،و زارى و خشوع،و پاك‏دلى،و نيّت صادقانه و درستى زبان،و بيم از خود،و اميد به خويش و اعتماد بر خود،و اطمينان به خويش و پرهيز از محرمات همراه با گفتار شايسته،و سعى پذيرفته، و عمل بالارفته و دعاى اجابت شده را و ميان من و اينها فاصله نگذار به حادثه ‏اى و مرضى و نه اندوهى و غمى و دردى و غفلتى‏ و فراموشى بلكه عنايتى كن كه با عهده‏ پذيرى و خويشتن‏دارى براى تو و درباره تو،و رعايت حق تو،و وفا كردن به پيمان و وعده‏ ات كارم سامان پذيرد،به حق رحمتت اى مهربان‏ترين مهرابانان.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تَقْسِمُهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَعْطِنِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِي أَوْلِيَاءَكَ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ التَّحَنُّنِ وَ الْإِجَابَةِ وَ الْعَفْوِ وَ الْمَغْفِرَةِ الدَّائِمَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الْمُعَافَاةِ وَ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ دُعَائِي فِيهِ إِلَيْكَ وَاصِلا وَ رَحْمَتَكَ وَ خَيْرَكَ إِلَيَّ فِيهِ نَازِلا وَ عَمَلِي فِيهِ مَقْبُولا وَ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُورا وَ ذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورا حَتَّى يَكُونَ نَصِيبِي فِيهِ الْأَكْثَرَ [الْأَكْبَرَ] وَ حَظِّي فِيهِ الْأَوْفَرَ.
خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و در اين ماه روزى من‏ گردان برترين چيزى كه آن را نصيف بندگان شايسته ‏ات مى ‏كنى،و به من عطا كن در آن برترين چيزى را كه عطا مى ‏كنى به اولياى مقرّبت‏ از رحمت و آمرزش،و مهربانى و اجابت دعا،و عفو و مغفرت هميشگى، و سلامتى كامل و تندرستى دنيا و آخرت و آزادى از آتش دوزخ و رسيدن به بهشت و خير دنيا و آخرت. خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست‏ و دعايم را در اين ماه به پيشگاهت برسان، و رحمت و خيرت را در اى ماه بر من فرو فرست،و عملم را در آن مقبول‏ و سعيم را پذيرفته، و گناهم را آمرزيده قرار ده، تا سهمم در اين ماه بيشتر، و بهره‏ ام كاملتر گردد.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى أَفْضَلِ حَالٍ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَ أَرْضَاهَا لَكَ ثُمَّ اجْعَلْهَا لِي خَيْرا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا أَفْضَلَ مَا رَزَقْتَ أَحَدا مِمَّنْ بَلَّغْتَهُ إِيَّاهَا وَ أَكْرَمْتَهُ بِهَا وَ اجْعَلْنِي فِيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ مِنْ جَهَنَّمَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ وَ سُعَدَاءِ خَلْقِكَ بِمَغْفِرَتِكَ وَ رِضْوَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا فِي شَهْرِنَا هَذَا الْجِدَّ وَ الاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّةَ وَ النَّشَاطَ وَ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اللَّهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ [وَ اللَّيَالِي الْعَشْرِ] وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ رَبَّ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ عِزْرَائِيلَ،
خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و مرا در اين ماه براى درك شب قدر توفيق ده،به برترين حالى كه‏ دوست دارى يكى از اوليايت بر آن حال باشد و پسنديده ‏ترين حال براى تو،سپس شب قدر را براى من بهتر از هزار شب قرار ده، و در آن شب به من روزى كن برترين چيزى كه روزى كردى يكى از كسانى ‏كه او را به آن روزى رساندى،و به آن گرامى‏ اش داشتى،و در آن شب قرارم ده‏ از آزادشدگانت از دوزخ،و رهاشدگانت از آتش،و سعادتمندان از خلقت به مغفرت و رضوانت،اى‏ مهربان‏ترين مهربانان.خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و روزى ما كن در اين ماه كوشش و تلاش و توانمندى‏ و شادابى و آنچه دوست دارى و مى‏پسندى.خدايا اى پروردگار سپيده‏دم و شبهاى ده‏گانه‏ و زوج و فرد و پروردگار ماه رمضان و آنچه از قرآن در آن نازل كردى،و پروردگار جبرييل و ميكائيل،و اسرافيل،و عزراييل
وَ جَمِيعِ الْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ رَبَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ رَبَّ مُوسَى وَ عِيسَى وَ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ وَ بِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّكَ الْعَظِيمِ لَمَّا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ نَظَرْتَ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي رِضًى لا سَخَطَ [تَسْخَطُ] عَلَيَّ بَعْدَهُ أَبَدا وَ أَعْطَيْتَنِي جَمِيعَ سُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ أُمْنِيَّتِي وَ إِرَادَتِي وَ صَرَفْتَ عَنِّي مَا أَكْرَهُ وَ أَحْذَرُ وَ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي وَ مَا لا أَخَافُ وَ عَنْ أَهْلِي وَ مَالِي وَ إِخْوَانِي وَ ذُرِّيَّتِي اللَّهُمَّ إِلَيْكَ فَرَرْنَا مِنْ ذُنُوبِنَا فَآوِنَا تَائِبِينَ وَ تُبْ عَلَيْنَا مُسْتَغْفِرِينَ وَ اغْفِرْ لَنَا مُتَعَوِّذِينَ وَ أَعِذْنَا مُسْتَجِيرِينَ وَ أَجِرْنَا مُسْتَسْلِمِينَ وَ لا تَخْذُلْنَا رَاهِبِينَ وَ آمِنَّا رَاغِبِينَ وَ شَفِّعْنَا سَائِلِينَ وَ أَعْطِنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ .
و تمام فرشتگان مقرّب،و پروردگار ابراهيم و اسماعيل‏ و اسحق و يعقوب،و پروردگار موسى،و عسى و همه پيامبران و رسولان،و پروردگار محمّد خاتم پيامبران،درودهايت بر او و بر همه آنان باد،و از تو درخواست مى‏كنم به حقّت بر ايشان و به حق‏ ايشان بر تو،و به حق بزرگت كه درود فرستى بر او و خاندان او و بر همه آنان،و نظر كنى بر من نظرى‏ از روى مهر كه به آن نظر از من خشنود شوى،خشنودشدنى كه هرگز پس از آن خشمى بر من نباشد،و عطا كنى به من همه خواهش و رغبت و آرزو و خواسته‏ام را،و از من بگردانى آنچه را ناخوش دارم و از آن پرهيز مى‏كنم،و مى‏ترسم و نمى‏ترسم بر خود،و نيز همه آنها را بگردانى از خانواده و مال و برادران و فرزندانم.خدايا از گناهانمان به جانب تو گريختم،ما را درحالى‏كه توبه‏كننده‏ايم‏ جاى ده،و توبه‏مان را درحالى‏كه آمرزش طلبيم بپذير،و درحالى‏كه پناهنده‏ايم بيامرز،و درحالى‏كه پناه‏جوييم پناهمان ده،و درحالى‏كه‏ تسليميم نجاتمان بخش،و درحالى‏كه،هراسناكيم وامگذار،و درحالى‏كه مشتاقيم امانمان ده،و درحالى‏كه خواهنده‏ايم شفاعتمان را بپذير و به ما عطا كن كه تو شنواى دعايى و نزديك و اجابت كننده‏اى.
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَحَقُّ مَنْ سَأَلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَ لَمْ يَسْأَلِ الْعِبَادُ مِثْلَكَ كَرَما وَ جُودا يَا مَوْضِعَ شَكْوَى السَّائِلِينَ وَ يَا مُنْتَهَى حَاجَةِ الرَّاغِبِينَ وَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مَلْجَأَ الْهَارِبِينَ وَ يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَ يَا رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ يَا كَاشِفَ كَرْبِ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا فَارِجَ هَمِّ الْمَهْمُومِينَ وَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ عُيُوبِي وَ إِسَاءَتِي وَ ظُلْمِي وَ جُرْمِي وَ إِسْرَافِي عَلَى نَفْسِي وَ ارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُهَا [لا يَمْلِكُهُمَا] غَيْرُكَ وَ اعْفُ عَنِّي وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي،
خدايا تويى پروردگارم و من بنده توام،و شايسته‏ترين كسى‏كه بنده از او بخواهد پروردگار اوست‏ بندگان درخواست نكردند از كسى‏كه در كرم وجود چون تو باشد،اى بارگاه شكوه سائلان،اى نهايت حاجت‏ راغبان،اى فريادرس دادخواهان،اى اجابت كننده دعاى بيچارگان،اى پناهگاه گريختگان‏ اى دادرس دادخواهان،اى پروردگار مستضعفان اى برطرف كننده اندوه غمزدگان،اى گشاينده اندوه اندوهندگان،اى برطرف كننده گرفتارى بزگ،اى خدا،اى بخشنده،اى مهربان،اى مهربان‏ترين مهربانان‏ درود فرست بر محمّد،و خاندان محمّد و گناهان و عيبها و بدرفتارى و ستم و جرم و زياده‏روى مرا بر خودم بيامرز،و از فضل و رحمتت روزى من كن،كه آن را كسى جز تو مالك نيست،از من درگذر،و همه آنچه از گناهانم گذشته بيامرز،
وَ اعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي وَ اسْتُرْ عَلَيَّ وَ عَلَى وَالِدَيَّ وَ وَلَدِي وَ قَرَابَتِي وَ أَهْلِ حُزَانَتِي وَ [كُلِ‏] مَنْ كَانَ مِنِّي بِسَبِيلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِيَدِكَ وَ أَنْتَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ فَلا تُخَيِّبْنِي يَا سَيِّدِي وَ لا تَرُدَّ دُعَائِي وَ لا يَدِي إِلَى نَحْرِي حَتَّى تَفْعَلَ ذَلِكَ بِي وَ تَسْتَجِيبَ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ تَزِيدَنَي مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ نَحْنُ إِلَيْكَ رَاغِبُونَ اللَّهُمَّ لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [كُلُّهَا] وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْيَا وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ الْآلاءُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ الْمَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ فِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِي فِي السُّعَدَاءِ وَ رُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ ،
و در باقيمانده عمرم مرا حفظ كن،و پرده‏پوشى كن بر من و پدر و مادر و فرزندان و نزديكان و اهل و عيالم،و هركه به‏ من نسبت داشته از مردان و زنان مؤمن در دنيا و آخرت،زيرا همه اين امور به دست توست، و تو گسترنده آمرزشى اى آقاى من مرا محروم مكن،و دعايم را بدون اجابت و دستم را خالى به سوى سينه‏ام بازنگردان، تا آنچه را خواستم در حقم انجام دهى،و همه درخواستهايم را اجابت نمايى،و از احسانت بر من بيفزايى،كه تو به هر چيز توانايى،مشتاق به سوى توييم،خدايا نامهاى نيكو،و نمونه‏هاى‏ برتر،و بزرگمنشى و نعمتها براى توست،از تو درخواست مى‏كنم يه حث نامت«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»اگر در اين شب فرود آمدن فرشتگان و روح را حتم كرده باشى،اينكه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى،و قرار دهى نامم‏ را در شمار خوشبختان و روحم را با شهيدان،
وَ إِحْسَانِي فِي عِلِّيِّينَ وَ إِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وَ أَنْ تَهَبَ لِي يَقِينا تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ إِيمَانا لا يَشُوبُهُ شَكٌّ وَ رِضًى بِمَا قَسَمْتَ لِي وَ آتِنِي [تُؤْتِيَنِي‏] فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنِي عَذَابَ النَّارِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَضَيْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ الْمَلائِكَةِ وَ الرُّوحِ فِيهَا فَأَخِّرْنِي إِلَى ذَلِكَ وَ ارْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ وَ طَاعَتَكَ وَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ اغْضَبِ الْيَوْمَ لِمُحَمَّدٍ وَ لِأَبْرَارِ عِتْرَتِهِ وَ اقْتُلْ أَعْدَاءَهُمْ بَدَدا وَ أَحْصِهِمْ عَدَدا وَ لا تَدَعْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَدا وَ لا تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَدا يَا حَسَنَ الصُّحْبَةِ يَا خَلِيفَةَ النَّبِيِّينَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الْبَدِي‏ءُ الْبَدِيعُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ‏ءٌ،
و كار نيكم را در برترين جاى بهشت،و بدكارى‏ام را آمرزيده، و بر من ببخشى باورى كه دلم با آن همراه باشد،و ايمانى كه به دودلى آميخته نشود،و خشنودى به آنچه نصيبم نمودى،و به من در دنيا نيكى و در آخرت نيكى عنايت كن،و از شكنجه دوزخ حفظ فرما،و اگر نزول فرشتگان‏ و روح را در اين شب حتم نكرده باشى،عمر مرا تا آن زمان به تأخير انداز،و در آن شب ذكر و شكر و طاعتت و نيكو بندگى كردنت را روزى من كن،و بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست به برترين درودهايت‏ اى مهربان‏ترين مهربانان،اى يكتا،اى مقصود نيازمندان،اى پروردگار محمّد،امروز به خاطر محمّد و خوبان از عترش خشم كن، و دشمنانشان را در پريشانى و پراكندگانى به قتل برسان،و آنان را يك‏به‏يك برشمار،و بر روى زمين احدى از آنان را باقى مگذار،و و آنان را هرگز نيامرز،اى نيكو همنشين،اى جانشين پيامبران در كارهاشان،تو مهربان‏ترين مهربانانى،اى آغازگر آفرينش،اى آفريننده كه چيزى مانند تو نيست،
وَ الدَّائِمُ غَيْرُ الْغَافِلِ وَ الْحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ أَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ أَنْتَ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرُ مُحَمَّدٍ وَ مُفَضِّلُ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْصُرَ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ وَ خَلِيفَةَ مُحَمَّدٍ وَ الْقَائِمَ بِالْقِسْطِ مِنْ أَوْصِيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اعْطِفْ عَلَيْهِمْ نَصْرَكَ يَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ بِحَقِّ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِي إِلَى غُفْرَانِكَ وَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ كَذَلِكَ نَسَبْتَ نَفْسَكَ يَا سَيِّدِي بِاللَّطِيفِ [بِاللُّطْفِ‏] بَلَى إِنَّكَ لَطِيفٌ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ الْطُفْ [بِي إِنَّكَ لَطِيفٌ‏] لِمَا تَشَاءُ.
و جاودان غير غافل،و زنده‏اى كه هرگز نمى‏ميرد،تو هر روز در كارى هستى،تو خليفه محمّد و ياور محمّد،و برترى‏دهنده محمّدى،از تو مى‏خواهم كه يارى رسانى بر وصّى محمّد و جانشين محمّد،و قيام كننده به عدالت از جانشينان محمّد،درودت بر او و بر ايشان،يارى‏ات را متوّجه ايشان فرما،اى كه معبودى جز تو نيست،به حق اينكه معبودى جز تو نيست،بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست،و مرا در دنيا و آخرت همراه ايشان قرار ده،و پايان كارم را به آمرزش و رحمتت رسان.اى‏ مهربان‏ترين مهربانان،و همچنان‏كه اى آقاى من خود را به لطيف بودن نسبت دادى،آرى همانا لطيفى، پس بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و به هرچه خواهى بر من لطف كن.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِي الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ فِي عَامِنَا هَذَا وَ تَطَوَّلْ عَلَيَّ بِجَمِيعِ حَوَائِجِي لِلْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا
خدايا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و اين سال حج و عمره روزى من گردان،و با برآوردن همه حاجات دنيوى و اخروى‏ام بر من منّت گذار.
پس سه مرتبه بگويد:
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا [غَفُورا] اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءا وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ الْغَفَّارُ لِلذَّنْبِ الْعَظِيمِ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورا رَحِيما.
از خداى پروردگارم درخواست آمرزش مى‏كنم و به سوى او باز مى‏گردم كه پرودگارم نزديگ و اجابت كننده است،از خداوند پروردگارم درخواست آمرزش مى‏كنم و بسوى او باز مى‏گردم كه او مهربان و با محبّت است،از خداى پروردگارم درخواست آمرزش مى‏كنم و بسوى او باز مى‏گردم‏ كه بسيار آمرزنده است،خدايا مرا بيامرز كه تو مهربان‏ترين مهربانانى،بارپروردگارا من بد كردم،و به خود ستم نمودم‏ پس مرا بيامرز،كه كسى جز تو گناهنان را نيامرزد،از خدا درخواست آمرزش مى‏كنم كه معبودى جز او نيست زنده و به خود پاينده است،بردبار و بزرگ و بخشنده و آمرزنده گناهان بزرگ است،و به سوى او باز مى‏گردم،از خدا درخواست آمرزش مى‏كنم‏ كه همانا او آمرزنده و مهربان است.
پس اين دعا را بخواند:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الْمَحْتُومِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لا يُرَدُّ وَ لا يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي وَ تُوَسِّعَ رِزْقِي وَ تُؤَدِّيَ عَنِّي أَمَانَتِي وَ دَيْنِي آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجا وَ مَخْرَجا وَ ارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لا أَحْتَسِبُ وَ احْرُسْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَرِسُ وَ مِنْ حَيْثُ لا أَحْتَرِسُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ كَثِيرا.
سپس اين دعا را بخواند:خدايا از تو مى‏خواهم بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى‏ و در آنچه حكم مى‏كنى و مقدّر مى‏نمايى از فرمان بزرگ حتمى در شب قدر،از حكمى كه بازگشت و و تغييرى براى آن نيست،اينكه مرا از زيارت‏كنندگان خانه كعبه بنويسى،آنان‏كه حجّشان پذيرفته،و تلاششان قبول، و گناهانشان آمرزيده،و از بديهايشان گذشت شده،و در آنچه كه حكم مى‏كنى،مقدّر فرمايى كه عمرم را طولانى كنى، و در روزى‏ام وسعت بخشى،و امانت و دينم را ادا كنى،آمين اى پروردگار جهانيان،خدايا،در كارم گشايشت‏ و راه نجاتى قرار ده،و از جايى كه گمان مى‏برم و از جايى كه گمان نمى‏برم،مرا روزى بخش،و از جايى كه خود را حفظ مى‏كنم و از جايى كه خود را حفظ نمى‏كنم مرا محافظت فرما،بر محمّد و خاندان محمّد درود و سلام بسيار فرست.

اعمال روز اول ماه رمضان

اشاره:

روز اوّل: در آن چند عمل مستحبّ است:اوّل:غسل نمودن در آب جارى،و بر سر ریختن سى کف دست آب،که در تمام طول سال باعث ایمنى از همه دردها و بیماری هاست.دوم:کفى از گلاب به روى خویش بزند،تا از خوارى و پریشانى  نجات یابد و قدرى هم به سر خود بمالد،تا در آن سال از سرسام[در برخى نسخه  ها:برسام،به معنى بیمارى سینه]ایمن گردد. سوّم:دو رکعت نماز اول ماه را بجا آورد و صدقه بدهد.چهارم:دو رکعت نماز بخواند،در رکعت اول سوره هاى«حمد» و«انّا فتحنا»را و در رکعت دوم سوره«حمد»و هر سوره دیگرى را که بخواهد بخواند،تا حق تعالى در آن سال بدیها را از او دور سازد،و تا سال آینده در پناه خدا باشد.پنجم:پس از طلوع فجر این دعا را بخواند:
اللَّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَدِ افْتَرَضْتَ عَلَیْنَا صِیَامَهُ وَ أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِیَامِهِ وَ تَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْهُ لَنَا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَهٍ إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.
خدایا ماه رمضان رسید،تو روزه اش را بر ما واجب نموده اى،و قرآن را در آن براى  هدایت مردم،و دلایل روشنى از هدایت و شناسایى از باطل نازل کرده اى.خدایا ما را بر روزه اش یارى کن،و آن را از ما بپذیر، و این ماه را از ما به سلامت دریافت کن،و آن را براى ما از سوى خویش در آسانى و عافیت سالم بدار،همانا تو بر هرچیز توانایى.
ششم:دعاى چهل وچهارم صحیفه کامله را اگر در شب قبل نخوانده بخواند.هفتم:علاّمه مجلسى در«زاد المعاد»فرموده که شیخ کلینى و شیخ طوسى و دیگران به سند صحیح روایت کرده اند که حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام فرمود:در ماه مبارک رمضان  در آغاز سال،یعنى روز اول این ماه-چنان که علما فهمیده اند-این دعا را بخوان،و فرمود:هرکه این دعا را براى رضاى  خدا،و بدون آمیختگى با اغراض ناپسند و ریا بخواند،در آن سال فتنه و گمراهى و آفتى که به دین یا بدنش ضرر برساند به  او نرسد،و حق تعالى او را از شرّ آنچه از بلاها در آن سال واقع مى شود حفظ مى نماید.و دعا این است:
اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَانَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ وَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِعَظَمَتِکَ الَّتِی تَوَاضَعَ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ وَ بِعِزَّتِکَ الَّتِی قَهَرَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِقُوَّتِکَ الَّتِی خَضَعَ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِکَ الَّتِی غَلَبَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِعِلْمِکَ الَّذِی أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ یَا نُورُ یَا قُدُّوسُ یَا أَوَّلا قَبْلَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ یَا بَاقِیا بَعْدَ کُلِّ شَیْ ءٍ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُدِیلُ الْأَعْدَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی یُسْتَحَقُّ بِهَا نُزُولُ الْبَلاءِ،
خدایا از تو درخواست مى کنم به آن نامت که همه چیز در برابرش فروتن شده،و به رحمتت که همه چیز را فرا گرفته، و به عظمتت که همه چیز در آستانش تواضع نموده،و به عزّتت که بر همه چیز چیره گشته،و به نیرویت که همه چیز در برابرش خضوع یافته،و به جبروتت که بر همه چیز غالب گشته،و به علمت که همه چیز را فرا گرفته،اى  نور،اى قدوس،اى اول پیش از هر چیز،اى باقى پس از هر چیز،اى خدا،اى مهربان،بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و از من بیامرز گناهانى را که نعمتها را دگرگون مى سازد،و بیامرز گناهانى را که کینه ها را فرو مى فرستد، و بیامرز گناهانى را که امید به تو را قطع مى کند،و بیامرز گناهانى را که دشمنان را چیره مى سازد،و بیامرز گناهانى را که دعا را برمى گرداند،و بیامرز گناهانى را که مردم به سبب آن سزاوار نزول بلا مى شوند،
وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ غَیْثَ السَّمَاءِ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَکْشِفُ الْغِطَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَهْتِکُ الْعِصَمَ وَ أَلْبِسْنِی دِرْعَکَ الْحَصِینَهَ الَّتِی لا تُرَامُ وَ عَافِنِی مِنْ شَرِّ مَا أُحَاذِرُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی مُسْتَقْبَلِ سَنَتِی هَذِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ رَبَّ السَّبْعِ الْمَثَانِی وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ وَ رَبَّ إِسْرَافِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ جَبْرَئِیلَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ أَسْأَلُکَ بِکَ وَ بِمَا سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ یَا عَظِیمُ أَنْتَ الَّذِی تَمُنُّ بِالْعَظِیمِ،
و بیامرز گناهانى را که بارش آسمان را باز مى دارد،و بیامرز گناهانى را که پرده ها را کنار مى زند،و بیامرز گناهانى را که در نابودى شتاب مى افکند،و بیامرز گناهانى را که سبب پشیمانى مى گردد،و بیامرز گناهانى را که  پرده ها را مى درد،و زره محکمت را بر من بپوشان زرهى که نفوذ ناپذیر است،و مرا از شرّ آنچه در شب و روز و آینده این سال از آن حذر مى کنم عافیت بخش.خدایا پروردگار آسمانهاى هفتگانه،و پروردگار زمینهاى  هفتگانه،و آنچه در آنهاست،و آنچه میان آنهاست،و پروردگار عرش بزرگ،و پروردگار سوره«حمد»و قرآن  عظیم،و پروردگار اسرافیل و میکاییل و جبرییل،و پروردگار محمّد(درود خدا بر او و خاندانش) آقاى رسولان و پایان بخش پیامبران،از تو مى خواهم به حق ذات پاکت و به حق آنچه خود را به آن نام نهادى،اى بزرگ تویى  که به نعمت بزرگ تفضّل مى کنى،
وَ تَدْفَعُ کُلَّ مَحْذُورٍ وَ تُعْطِی کُلَّ جَزِیلٍ وَ تُضَاعِفُ [مِنَ ] الْحَسَنَاتِ بِالْقَلِیلِ وَ بِالْکَثِیرِ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ یَا قَدِیرُ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَلْبِسْنِی فِی مُسْتَقْبَلِ سَنَتِی هَذِهِ سِتْرَکَ وَ نَضِّرْ وَجْهِی بِنُورِکَ وَ أَحِبَّنِی بِمَحَبَّتِکَ وَ بَلِّغْنِی رِضْوَانَکَ وَ شَرِیفَ کَرَامَتِکَ وَ جَسِیمَ عَطِیَّتِکَ وَ أَعْطِنِی مِنْ خَیْرِ مَا عِنْدَکَ وَ مِنْ خَیْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِیهِ أَحَدا مِنْ خَلْقِکَ وَ أَلْبِسْنِی مَعَ ذَلِکَ عَافِیَتَکَ یَا مَوْضِعَ کُلِّ شَکْوَى وَ یَا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَى وَ یَا عَالِمَ کُلِّ خَفِیَّهٍ وَ یَا دَافِعَ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِیَّهٍ یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ یَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ تَوَفَّنِی عَلَى مِلَّهِ إِبْرَاهِیمَ وَ فِطْرَتِهِ،
و هر محدوزى را دفع مى کنى،و هر نعمت برجسته اى را عطا مى نمایى،و نیکیها را به کم و زیاد دوچندان  مى سازى،و هرکارى که بخواهى انجام مى دهى،اى توانا اى خدا،اى مهربان،بر محمّد و اهل بیتش درود فرست، و در آینده این سال لباس سترت را بر من بپوشان،و چهره ام را به نورت شاداب ساز،و به دوستى ات دوستم بدار،و و مرا به خشنودیت،و شریف کرامتت،و بزرگ عطایت برسان،و به من عطا کن از بهترین چیزى  که نزد توست و بهترین چیزى که به بنده اى از بندگانت عطا مى فرمایى،و افزون بر این لباس عافیت و تندرستى بر من بپوشان،اى جایگاه  هر شکایت،اى حاضر در هر گفتگوى پنهان،اى داناى هر نهان،اى دفع کننده بلاها آنگونه که خواهى،اى بزرگوار گذشت  اى نیکو درگذر،مرا بر آیین ابراهیم و بر فطرت او،
وَ عَلَى دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَى خَیْرِ الْوَفَاهِ فَتَوَفَّنِی مُوَالِیا لِأَوْلِیَائِکَ وَ مُعَادِیا لِأَعْدَائِکَ اللَّهُمَّ وَ جَنِّبْنِی فِی هَذِهِ السَّنَهِ کُلَّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ یُبَاعِدُنِی مِنْکَ وَ اجْلِبْنِی إِلَى کُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ یُقَرِّبُنِی مِنْکَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ امْنَعْنِی مِنْ کُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ یَکُونُ مِنِّی أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وَ أَخَافُ مَقْتَکَ إِیَّایَ عَلَیْهِ حِذَارَ أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَکَ الْکَرِیمَ عَنِّی فَأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصا مِنْ حَظٍّ لِی عِنْدَکَ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ.
و بر دین محمّد(درود خدا بر او و خاندانش باد) و روش او،و بر بهترین مرگ ها بمیران،بمیران درحالى که دوستدار اولیایت،و دشمن دشمنانت باشم.خدایا مرا در این سال از هر کار یا گفتار یا کردارى که از تو دورم مى کند برکنار دار،و به جانب هر عمل یا گفتار یا کردارى که مرا در این سال به تو نزدیک مى کند جلب نما،اى مهربان ترین مهربانان،و بازدار مرا از هر عمل یا گفتار یا کردارى که از من سر مى زند،و من از سرانجام زیانبارش مى ترسم،و از خشمت به خاطر آ بر خود بیمناکم،ترسم از این است  که روى کریمانه ات را از من بگردانى در نتیجه سزاوار کاستى بهره اى که پیش تو دارم گردم،اى پرلطف اى مهربان
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی مُسْتَقْبَلِ سَنَتِی هَذِهِ فِی حِفْظِکَ وَ فِی جِوَارِکَ وَ فِی کَنَفِکَ وَ جَلِّلْنِی سِتْرَ عَافِیَتِکَ وَ هَبْ لِی کَرَامَتَکَ عَزَّ جَارُکَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ وَ لا إِلَهَ غَیْرُکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی تَابِعا لِصَالِحِی مَنْ مَضَى مِنْ أَوْلِیَائِکَ وَ أَلْحِقْنِی بِهِمْ وَ اجْعَلْنِی مُسَلِّما لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ عَلَیْکَ مِنْهُمْ وَ أَعُوذُ بِکَ اللَّهُمَّ [یَا إِلَهِی ] أَنْ تُحِیطَ بِی خَطِیئَتِی وَ ظُلْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَى نَفْسِی وَ اتِّبَاعِی لِهَوَایَ وَ اشْتِغَالِی بِشَهَوَاتِی فَیَحُولُ ذَلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَحْمَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ فَأَکُونَ مَنْسِیّا عِنْدَکَ مُتَعَرِّضا لِسَخَطِکَ وَ نِقْمَتِکَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنِی لِکُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّی وَ قَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفَى اللَّهُمَّ کَمَا کَفَیْتَ نَبِیَّکَ مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ فَرَّجْتَ هَمَّهُ وَ کَشَفْتَ غَمَّهُ [کَرْبَهُ ] وَ صَدَقْتَهُ وَعْدَکَ وَ أَنْجَزْتَ لَهُ عَهْدَکَ،
خدایا در آینده این سال مرا در حفظ و پناه و حمایت خود قرار ده،و پرده تندرستى را بر من بپوشان،و از کرامتت بر من ببخش،عزیز است پناه تو،و بزرگ است ثناى تو،و معبودى جز تو نیست.خدایا مرا پیرو شایستگان از اولیاى گذشته ات قرار ده،و به آنان ملحقم فرما،و تسلیم آن که از آنان از طرف توراست  گفت قرارم ده،خدایا به تو پناه مى آورم از اینکه خطایم و ستمم،و زیاده روى بر نفسم،و پیروى  از هواوهوسم،و سرگرمى ام به شهوت بر من احاطه کند،در نتیجه همه اینها بین من و رحمت و خشنودى ات دیوار گردد،و من نزد تو فراموش شوم،و در معرض خشم و کینه ات قرار گیرم.خدایا مرا براى هر عمل شایسته اى که به سبب آن از من خشنود شودى  موفق بدار،و مرا به مقام قربت نزدیک کن.خدایا چنان که از پیامبرت محمّد(درود خدا بر او و خاندانش)هراس از دشمنش را کفایت کردى،و اندوهش را برطرف نمودى،و غمش را زدودى،و وعده ات را به او وفا کردى،و پیمانت را برایش به پایان آوردى.
اللَّهُمَّ فَبِذَلِکَ فَاکْفِنِی هَوْلَ هَذِهِ السَّنَهِ وَ آفَاتِهَا وَ أَسْقَامَهَا وَ فِتْنَتَهَا وَ شُرُورَهَا وَ أَحْزَانَهَا وَ ضِیقَ الْمَعَاشِ فِیهَا وَ بَلِّغْنِی بِرَحْمَتِکَ کَمَالَ الْعَافِیَهِ بِتَمَامِ دَوَامِ النِّعْمَهِ عِنْدِی إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِی أَسْأَلُکَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ وَ اسْتَکَانَ وَ اعْتَرَفَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی حَصَرَتْهَا حَفَظَتُکَ وَ أَحْصَتْهَا کِرَامُ مَلائِکَتِکَ عَلَیَّ وَ أَنْ تَعْصِمَنِی إِلَهِی [اللَّهُمَ ] مِنَ الذُّنُوبِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِی یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِی کُلَّ مَا سَأَلْتُکَ وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِیهِ فَإِنَّکَ أَمَرْتَنِی بِالدُّعَاءِ وَ تَکَفَّلْتَ لِی بِالْإِجَابَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
خدایا به همانگونه هراس این سال و آفات و امراض و فتنه  ها و شرور و اندوهها و تنگى  معیشت را در آن از من کفایت کن،و به رحمتت مرا به کمال عافیت،با کامل کردن ریزش نعمت بر من تا پایان عمرم برسان از تو درخواست مى کنم درخواست کسى که بد کرده و ستم روا داشته و درمانده شده و اعتراف به گناه نموده است،و از تو درخواست مى  کنم که مرا بیامرزى  از آنچه از گناهان بر من گذشته،که آنها را نگهبانانت ثبت نموده و بزرگوار فرشتگانت برشمرده  اند و اینکه خدایا در آنچه  از عمرم باقى مانده،تا پایان عمر مرا از گناهان نگاه دارى،اى خدا،اى بخشنده،اى مهربان،بر محمّد و اهل بیت محمّد درود فرست،و هر آنچه از تو خواستم،و در طلب آن به جانب تو رغبت نمودم به من عنایت فرما،بدرستى که تو مرا به خواستن فرمان دادى  و برایم عهده دار اجابت شدى،اى مهربان ترین مهربانان.

آداب روز اول رمضان

براى روز اوّل ماه رمضان اعمالى به شرح زیر نقل شده است:
۱ـ غسل کند.۱
۲ـ خود را خوشبو سازد.
۳ـ دو رکعت نماز بگزارد و در رکعت اوّل سوره حمد و سوره انّا فتحنا و در رکعت دوم حمد و هر سوره اى که خواست، بخواند. در روایتى آمده است هر کس این نماز را بخواند خداوند بدى ها را در آن سال از وى دفع کند و تا سال آینده در پناه حمایت خدا باشد.۲
۴ـ دو رکعت نماز اوّل ماه را (که در مفاتیح آمده است) بجا آورد و صدقه بپردازد.
۵ـ بعد از طلوع فجر این دعا را بخواند:
اَللّهُمَّ قَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضانَ، وَقَدِ افْتَرَضْتَ عَلَیْنا صِیامَهُ، وَاَنْزَلْتَ فیهِ
خدایا ماه رمضان آمد و تو روزه آن را بر ما واجب کرده اى و نازل فرموده اى در آن
الْقُرآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَیِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ، اَللّهُمَّ اَعِنّا عَلى
قرآن را که راهنماى مردم و حجتهایى از هدایت و تمیز (میان حق و باطل) است خدایا کمک ده ما را بر گرفتن
صِیامِهِ، وَتَقَبَّلْهُ مِنّا، وَتَسَلَّمْهُ مِنّا، وَسَلِّمْهُ لَنا فى یُسْر مِنْکَ وَعافِیَه، اِنَّکَ
روزه اش و آن را از ما بپذیر و بخوبى از ما دریافتش کن و سالمش گردان براى ما در آسودگى و عافیت خودت که همانا تو
عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ. بر هر چیز توانائى.۳
۶ـ علاّمه مجلسى در «زادالمعاد» فرموده است: «شیخ کلینى» و «شیخ طوسى» و دیگران به سند صحیح روایت کرده اند که حضرت امام موسى کاظم(علیه السلام) فرمود: در روز اوّل ماه مبارک رمضان این دعا را بخوان و فرمود: هر کس این دعا را از براى رضاى خدا و بدون شائبه اغراض فاسد و ریا، بخواند، در آن سال فتنه و گمراهى به او نرسد و آفتى که به دین، یا بدن او ضرر رساند، متوجّه او نخواهد شد و خداوند متعال او را از شرّ بلاهاى آن سال حفظ کند، و آن دعا این است:
اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذى دانَ لَهُ کُلُّ شَىْء، وَبِرَحْمَتِکَ الَّتى
خدایا من از تو خواهم به حق آن نامت که گردن نهاد در برابرش هر چیز و بدان رحمتت که
وَسِعَتْ کُلَّ شَىْء، وَبِعَظَمَتِکَ الَّتى تَواضَعَ لَها کُلُّ شَىْء، وَبِعِزَّتِکَ الَّتى
فراگرفت هر چیز را و بدان بزرگیت که فروتن شد در برابرش هر چیز و بدان عزتت که
قَهَرْتَ کُلَّ شَىْء، وَبِقُوَّتِکَ الَّتى خَضَعَ لَها کُلُّ شَىْء، وَبِجَبَرُوتِکَ الَّتى
مقهور کرد هر چیز را و بدان نیرویت که خاضع شد در برابرش هر چیز و به جبروتت که
غَلَبَتْ کُلَّ شَىْء، وَبِعِلْمِکَ الَّذى اَحاطَ بِکُلِّ شَىْء، یا نُورُ یا قُدُّوسُ، یا
غالب آمد بر هر چیزو بدانشت که هر چیز را احاطه کرده اى نور و اى منزه از هر عیب اى
اَوَّلَ قَبْلَ کُلِّ شَىْء، وَ باقِىَ بَعْدَ کُلِّ شَىْء، یااَللهُ یارَحْمنُ، صَلِّ عَلى
نخست پیش از هر چیز و باقى پس از هر چیز اى بخشاینده درود فرست بر
مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُغَیِّرُ النِّعَمَ، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ
محمّد و آل محمّد و بیامرز از من گناهانى را که نعمتها را تغییر دهد و بیامرز از من گناهانى را
الَّتى تُنْزِلُ النِّقَمَ، وَاغْفِرْلِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَقْطَعُ الرَّجآءَ، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ
که رنج و عذاب فرو ریزد و بیامرز از من گناهانى را که امید را قطع کند و بیامرز از من گناهانى را
الَّتى تُدیلُ الاَْعْدآءَ، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَرُدُّ الدُّعآءَ، وَاغْفِرْ لِىَ
که دشمنان را چیره کند و بیامرز از من گناهانى را که دعا را باز گرداند و بیامرز از من
الذُّنُوبَ الَّتى یُسْتَحَقُّ بِها نُزُولُ الْبَلاءِ، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَحْبِسُ
گناهانى که مردم را مستحق نزول بلا گرداند و بیامرز از من گناهانى را که
غَیْثَ السَّمآءِ، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَکْشِفُ الْغِطآءَ، وَاغْفِرْلِىَ الذُّنُوبَ
باران آسمان را جلوگیرى کند و بیامرز از من گناهانى را که پرده را بالا زند و بیامرز از من گناهانى را
الَّتى تُعَجِّلُ الْفَنآءَ، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُورِثُ النَّدَمَ، وَاغْفِرْ لِىَ
که در نابودى شتاب کند و بیامرز از من گناهانى را که پشیمانى آرد و بیامرز از من گناهانى را که
الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِکُ الْعِصَمَ، وَاَلْبِسْنى دِرْعَکَ الْحَصینَهَ الَّتى لا تُرامُ،
پرده ها را بدرد و زره محکمت را که پاره شدنى نیست بر من بپوشان
وَعافِنى مِنْ شَرِّ ما اُحاذِرُ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ فى مُسْتَقْبَلِ سَنَتى هذِهِ، اَللّـهُمَّ
و سلامتم بدار از شر آنچه حذر مى کنم از آن در شب و روز در روزهاى آینده امسال من خدایا
رَبَّ السَّمواتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الاَْرَضینَ السَّبْعِ، وَما فیهِنَّ وَما بَیْنَهُنَّ،
اى پروردگار آسمانهاى هفتگانه و اى پروردگار زمینهاى هفتگانه و آنچه در آنها و آنچه مابین آنهاست
وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ، وَ رَبَّ السَّبْعِ الْمَثانى، وَالْقُرْآنِ الْعَظیمِ، وَرَبَّ
و اى پروردگار عرش عظیم و پروردگار هفت آیه (یعنى سوره حمد یا هفت سوره) و قرآن بزرگ و پروردگار
اِسْرافیلَ وَمیکآئیلَ وَجَبْرَئیلَ، وَرَبَّ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، سَیِّدِ
اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و پروردگار محمّد صلى الله علیه و آله آقاى
الْمُرْسَلینَ، وَخاتَمِ النَّبِیّینَ، اَسْئَلُکَ بِکَ وَبِما سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ، یا عَظیمُ
رسولان و خاتم پیمبران از تو خواهم به حق خودت و به حق آنچه خود را بدان نام نهاده اى اى خداى بزرگ
اَنْتَ الَّذى تَمُنُّ بِالْعَظیمِ، وَتَدْفَعُ کُلَّ مَحْذُور، وَتُعْطى کُلَّ جَزِیل،
تویى که به نعمت عظیم منّت نهى و هر محذور را دفع کنى و هر عطاى شایانى را تو عطا کنى
وَتُضاعِفُ الْحَسَناتِ بِالْقَلیلِ وَبِالْکَثیرِ، وَتَفْعَلُ ما تَشآءُ یا قَدیرُ، یا اَللهُ یا
و دو چندان کنى کارهاى نیک را به کم و زیادو مى کنى هر کارى را بخواهى اى توانا اى خدا اى
رَحْمنُ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَاَهْلِ بَیْتِهِ، وَاَلْبِسْنى فى مُسْتَقْبَلِ سَنَتى هذِهِ
بخشاینده درود فرست بر محمّد و خاندانش و بپوشان بر من در آینده این سال
سِتْرَکَ، وَنَضِّرْ وَجْهى بِنُورِکَ، وَاَحِبَّنى بِمَحبَّتِکَ، وَبَلِّغْنى رِضْوانَکَ
پرده خویش را و چهره ام را به نور خویش منور گردان و به محبت خویش دوستم بدار و مرا به مقام خشنودى خود
وَشَریفَ کَرامَتِکَ، وَجَسیمَ عَطِیَّتِکَ، وَاَعْطِنى مِنْ خَیْرِ ما عِنْدَکَ، وَمِنْ
و بزرگوارى شریفت و عطاى بزرگت نائل گردان و عطا کن به من از
خَیْرِ ما اَنْتَ مُعْطیهِ اَحَداً مِنْ خَلْقِکَ، وَاَلْبِسْنى مَعَ ذلِکَ عافِیَتَکَ، یا
بهترین چیزى که نزد توست و از بهتر چیزى که عطا مى کنى بر یکى از خلق خویش و با آنها لباس عافیتت را هم بر من بپوشان اى
مَوْضِعَ کُلِّ شَکْوى، وَیا شاهِدَ کُلِّ نَجْوى، وَیا عالِمَ کُلِّ خَفِیَّه، وَیا دافِعَ
مرجع هر شکایت و اى گواه بر هر راز و اى داناى هر پنهان و اى جلوگیرنده
ما تَشآءُ مِنْ بَلِیَّه، یا کَریمَ الْعَفْوِ، یا حَسَنَ التَّجاوُزِ، تَوَفَّنى عَلى مِلَّهِ
از هر بلا که خواهى اى بزرگوار گذشت اى نیکو درگذر بمیران مرا بر کیش
اِبْراهیمَ وَفِطْرَتِهِ، وَعَلى دینِ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ و آلِهِ وَسُنَّتِهِ، وَعَلى
ابراهیم و فطرت او و بر دین محمّد صلى الله علیه و آله و طریقه اش و بر
خَیْرِ الْوَفاهِ، فَتَوَفَّنى مُوالِیاً لاَِوْلِیآئِکَ، وَمُعادِیاً لاَِعْدآئِکَ، اَللّـهُمَّ
بهترین مردنها پس بمیرانم در آن حال که دوست دار دوستانت و دشمن دشمنانت باشم خدایا
وَجَنِّبْنى فى هذِهِ السَّنَهِ کُلَّ عَمَل اَوْ قَوْل اَوْ فِعْل یُباعِدُنى مِنْکَ،
و مرا در این سال از هر کارى یا گفتارى یا عملى که مرا از تو دور کند
وَاجْلُبْنى اِلَى کُلِّ عَمَل اَوْ قَوْل اَوْ فِعْل یُقَرِّبُنى مِنْکَ فى هذِهِ السَّنَهِ، یا
دورم بدار و بسوى کار یا گفتار یا عملى که مرا در این سال به تو نزدیک سازد بکشانم اى
اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، وَامْنَعْنى مِنْ کُلِّ عَمَل اَوْ قَوْل اَوْ فِعْل یَکُونُ مِنّى
مهربانترین مهربانان و بازم دار از هر کارى یا گفتارى یا کردارى که از من سر زند
اَخافُ ضَرَرَ عاقِبَتِهِ، وَاَخافُ مَقْتَکَ اِیّاىَ عَلَیْهِ حِذارَ اَنْ تَصْرِفَ وَجْهَکَ
و از سرانجام زیان آورش بیمناک باشم و از خشمت بخاطر آن بر خویش بترسم، بترسم از این که توجه
الْکَریمَ عَنّى، فَاَسْتَوجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لى عِنْدَکَ، یا رَؤُفُ یا رَحیمُ،
کریمانه ات را از من بگردانى و بدان جهت مستوجب نقصانى از بهره اى که پیش تو دارم گردم اى با عطوفت اى مهربان
اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى فى مُسْتَقْبَلِ سَنَتى هذِهِ فى حِفْظِکَ، وَ فى جِوارِکَ وَفى
خدایا در آینده امسال مرا در حفظ و پناه
کَنَفِکَ، وَجَلِّلْنى سِتْرَ عافِیَتِکَ، وَهَبْ لى کَرامَتَکَ، عَزَّ جارُکَ، وَجَلَّ
و کنف خودت قرارم ده و پرده عافیت خود را بر من بپوشان و از بزرگوارى خویش بر من ببخش عزیز است پناهنده به تو و والاست
ثَنآؤُکَ، وَلا اِلـهَ غَیْرُکَ، اَللّـهُمَّ اجْعَلْنى تابِعاً لِصالِحى مَنْ مَضى مِنْ
ستایشت و معبودى جز تو نیست خدایا مرا پیرو شایستگان از اولیاى گذشته ات قرارم ده
اَوْلِیآئِکَ، وَاَلْحِقْنى بِهِمْ، وَاجْعَلْنى مُسَلِّماً لِمَنْ قالَ بِالصِّدْقِ عَلَیْکَ مِنْهُمْ،
و بدانها ملحقم کن و چنانم کن که براى آنان که از جانب تو به حقیقت سخن گفتند تسلیم باشم
وَاَعُوذُ بِکَ اللّـهُمَّ اَنْ تُحیطَ بى خَطیئَتى، وَظُلْمى وَاِسْرافى عَلى نَفْسى،
و پناه مى برم به تو خدایا از این که فرا گیردم خطا و ستم و زیاده رویم بر خویشتن
وَاتِّباعى لِهَواىَ، وَ اشْتِغالى بِشَهَواتى، فَیَحُولُ ذلِکَ بَیْنى وَبَیْنَ رَحْمَتِکَ
و پیرویم از هواى نفس و سرگرمیم به شهوات و در نتیجه آنها میان من و رحمت
وَرِضْوانِکَ، فَاَکُونُ مَنْسِیّاً عِنْدَکَ، مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِکَ وَنِقْمَتِکَ، اَللّـهُمَّ
و خشنودى تو حائل گردد و کار بدانجا کشد که فراموش درگاهت شوم و بدانچه موجب خشم و عقوبت توست دست زنم خدایا
وَفِّقْنى لِکُلِّ عَمَل صالِـح تَرْضى بِهِ عَنّى، وَقَرِّبْنى اِلَیْکَ زُلْفى، اَللّهُمَّ کَما
موفقم بدار براى هر عمل شایسته اى که به وسیله آن از من خشنود شوى و مرا به مقام قرب خویش نزدیک کن خدایا چنانچه
کَفَیْتَ نَبِیَّکَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ، وَفَرَّجْتَ هَمَّهُ،
هراس دشمن را از پیامبرت محمّد صلى الله علیه و آله کفایت فرمودى و اندوهش را برطرف کردى
وَکَشَفْتَ غَمَّهُ، وَصَدَقْتَهُ وَعْدَکَ، وَاَنْجَزْتَ لَهُ عَهْدَکَ، اَللّهُمَّ فَبِذلِکَ
و غمش را زدودى و به وعده ات درباره اش وفا کردى و پیمانت را با او به پایان رساندى خدایا به همان
فَاکْفِنى هَوْلَ هذِهِ السَّنَهِ، وَآفاتِها وَاَسْقامَها، وَفِتْنَتَها وَشُرُورَها
ترتیب هراس این سال و آفات و امراض و بلاها و شرور
وَاَحْزانَها، وَضیقَ الْمَعاشِ فیها، وَبَلِّغْنى بِرَحْمَتِکَ کَمالَ الْعافِیَهِ، بِتَمامِ
و اندوهها و تنگى و فشار زندگى را از من دور فرما و به رحمت خویش برسان مرا به کمال عافیت بوسیله
دَوامِ النِّعْمَهِ عِنْدى اِلى مُنْتَهى اَجَلى، اَسْئَلُکَ سُؤالَ مَنْ اَسآءَ وَظَلَمَ،
ادامه نعمتت که پیش من دارى تا پایان عمرم، و از تو خواهم خواستن کسى که گناه کرده و بر خویش ستم کرده
وَاسْتَکانَ وَاعْتَرَفَ، وَاَسْئَلُکَ اَنْ تَغْفِرَ لى ما مَضى مِنَ الذُّنُوبِ الَّتى
و به حال بیچارگى افتاده و به گناه خویش معترف است از تو خواهم که بیامرزى گناهان گذشته مرا آنها را که
حَصَرَتْها حَفَظَتُکَ، وَاَحْصَتْها کِرامُ مَلائِکَتِکَ عَلَىَّ، وَاَنْ تَعْصِمَنى اِلـهى
نگهبانانت ثبت کرده و فرشتگان بزرگوارت شماره کرده اند و نگاهم دارى خدایا
مِنَ الذُّنُوبِ فیما بَقِىَ مِنْ عُمْرى اِلى مُنْتَهى اَجَلى، یا اَللهُ یا رَحْمنُ یا
از گناهان در آینده عمرم تا پایان عمرم اى خدا اى بخشاینده اى
رَحیمُ، صَلِّ عَلَى مُحمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَاَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّد، وَ اتِنى کُلَّ ما
مهربان درود فرست برمحمّد و آل محمّد و خاندان محمّد و بده به من همه آنچه را از
سَئَلْتُکَ وَرَغِبْتُ اِلَیْکَ فیهِ، فَاِنَّکَ اَمَرْتَنى بِالدُّعاءِ، وَتَکَفَّلْتَ لى بِالاِْجابَهِ،
تو خواستم و درباره اش مشتاقانه به درگاهت آمدم زیرا تو خود دستور دعایم دادى و اجابت آن را نیز برایم به عهده گرفتى
یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.
اى مهربانترین مهربانان.
مناسب است این دعا در اوّل سال قمرى، و اوّل سال شمسى نیز به قصد قربت مطلقه خوانده شود.

پی نوشت:

۱.اقبال، صفحه ۸۶.
۲. همان مدرک.
۳. همان مدرک، صفحه ۸۷.

اعمال مشترک روزهاى ماه مبارک رمضان

براى روزهاى ماه رمضان چند عمل نقل شده است:

۱ـ هر روز این دعا را بخواند که در کتب معتبر نقل شده است:

اَللّـهُمَّ هذا شَهْرُ رَمَضانَ، اَلَّذى اَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَیِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفُرقانِ، وَ هذا شَهْرُ الصِّیامِ، وَهذا شَهْرُ الْقِیامِ، وَهذا شَهْرُ الاِْنابَهِ، وَهذا شَهْرُ التَّوْبَهِ، وَهذا شَهْرُ الْمَغْفِرَهِ وَالرَّحْمَهِ، وَهذا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ، وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّهِ، وَهذا شَهْرٌ فیهِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ، اَلَّتى هِىَ خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر، اَللّـهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَاَعِنّى عَلى صِیامِهِ  وَقِیامِهِ، وَسَلِّمْهُ لى، وَسَلِّمْنى فیهِ، وَاَعِنّى عَلَیْهِ بِاَفْضَلِ عَوْنِکَ، وَوَفِّقْنى فیهِ لِطاعَتِکَ، وَطاعَهِ رَسُولِکَ وَاَوْلِیآئِکَ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِمْ، وَفَرِّغْنى فیهِ لِعِبادَتِکَ وَدُعآئِکَ، وَتِلاوَهِ کِتابِکَ، وَ عَظِّمْ لى فیهِ الْبَرَکَهَ،  وَاَحْسِنْ لى فیهِ الْعافِیَهَ، وَاَصِحَّ فیهِ بَدَنى، وَاَوْسِعْ لى فیهِ رِزْقى، وَاکْفِنى  فیهِ ما اَهَمَّنى، وَاسْتَجِبْ فیهِ دُعآئى، وَبَلِّغْنى فیهِ رَجآئى، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَذْهِبْ عَنّى فیهِ النُّعاسَ وَالْکَسَلَ، وَالسَّاْمَهَ وَالْفَتْرَهَ، وَالْقَسْوَهَ وَالْغَفْلَهَ وَالْغِرَّهَ، وَجَنِّبْنى فیهِ الْعِلَلَ وَالاَْسْقامَ، وَالْهُمُومَ وَالاَْحْزانَ، وَالاَْعْراضَ وَالاَْمْراضَ، وَالْخَطایا وَالذُّنُوبَ، وَاصْرِفْ عَنّى فیهِ السُّوءَ وَالْفَحشآءَ، وَالْجَهْدَ وَالْبَلاءَ، وَالتَّعَبَ وَالْعَنآءَ، اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعآءِ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَعِذْنى فیهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ، وَهَمْزِهِ وَلَمْزِهِ، وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ، وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَثْبیطِهِ، وَبَطْشِهِ وَ کَیْدِهِ وَ مَکْرِهِ، وَ حَبآئِلِهِ وَ خُدَعِهِ، وَ اَمانِیِّهِ وَ غُرُورِهِ، وَ فِتْنَتِهِ وَشَرَکِهِ، وَ اَحْزابِهِ وَ اَتْباعِهِ، و اَشْیاعِهِ وَ اَوْلِیآئِهِ، وَ شُرَکآئِهِ وَ جَمیعِ مَکائِدِهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَ ارْزُقْنا قِیامَهُ وَ صِیامَهُ، وَبُلُوغَ الاَْمَلِ فیهِ وَ فى قِیامِهِ، وَ اسْتِکْمالَ ما یُرْضیکَ عَنّى صَبْراً وَاحْتِساباً، وَ ایماناً وَ یَقیناً، ثُمَّ تَقَبَّلْ ذلِکَ مِنّى بِالاَْضْعافِ الْکَثیرَهِ، وَالاَْجْرِ الْعَظیمِ، یا رَبَّ الْعالَمینَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَارْزُقْنِى الْحَجَّ وَالْعُمْرَهَ، وَالاِْجْتِهادَ وَالْقُوَّهَ وَالنَّشاطَ، وَ الاِْنابَهَ وَ التَّوْبَهَ، وَ الْقُرْبَهَ وَ الْخَیْرَ الْمَقْبُولَ، وَ الرَّهْبَهَ وَ الرَّغْبَهَ، وَ التَّضَرُّعَ وَ الْخُشُوعَ، وَ الرِّقَّهَ وَ النِّیَّهَ الصّادِقَهَ، وَ صِدْقَ اللِّسانِ، وَ الْوَجَلَ مِنْکَ، وَ الرَّجآءَ لَکَ، وَ التَّوَکُّلَ عَلَیْکَ، وَ الثِّقَهَ بِکَ، وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحارِمِکَ، مَعَ صالِحِ الْقَوْلِ، وَ مَقْبُولِ السَّعْىِ، وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ، وَ مُسْتَجابِ الدَّعْوَهِ، وَ لا تَحُلْ بَیْنى وَ بَیْنَ شىْء مِنْ ذلِکَ بِعَرَض وَ لا مَرَض، وَ لا هَمٍّ وَ لا غَمٍّ وَ لا سُقْم، وَ لا غَفْلَه وَ لا نِسْیان، بَلْ بِالتَّعاهُدِ وَ التَّحَفُّظِ لَکَ وَ فیکَ، وَ الرِّعایَهِ لِحَقِّکَ، وَ الْوَفآءِ بَعَهْدِکَ وَ وَعْدِکَ، بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ اقْسِمْ لى فیهِ اَفْضَلَ ما تَقْسِمُهُ لِعبادِکَ الصّالِحینَ، وَ اَعْطِنى فیهِ اَفْضَلَ ما تُعْطى اَوْلِیآئَکَ الْمُقَرَّبینَ، مِنَ الرَّحْمَهِ وَ الْمَغْفِرَهِ، وَ التَّحَنُّنِ وَ الاِْجابَهِ، وَ الْعَفْوِ وَ الْمَغْفِرَهِ الدّائِمَهِ، وَ الْعافِیَهِ وَ الْمُعافاهِ، وَ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّهِ، وَ خَیْرِ الدُّنْیا وَ الاْخِرَهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ اجْعَلْ دُعآئى فیهِ اِلَیْکَ واصِلاً، وَ رَحْمَتَکَ وَ خَیْرَکَ اِلَىَّ فیهِ نازِلا، وَ عَمَلى فیهِ مَقْبُولاً، وَ سَعْیى فیهِ مَشْکُوراً، وَ ذَنْبى فیهِ  مَغْفُوراً، حَتّى یَکُونَ نَصیبى فیهِ الاَْکْثَرَ، وَ حَظِّى فیهِ الاَْوْفَرَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ وَفِّقْنى فیهِ لِلَیْلَهِ الْقَدْرِ عَلى اَفْضَلِ حال تُحِبُّ اَنْ یَکُونَ عَلَیْها اَحَدٌ مِنْ اَوْلِیآئِکَ، وَ اَرْضاها لَکَ، ثُمَّ اجْعَلْها لى  خَیْراً مِنْ اَلْفِ شَهْر، وَ ارْزُقْنى فیها اَفْضَلَ ما رَزَقْتَ اَحَداً مِمَّنْ بَلَّغْتَهُ  اِیّاها، وَاَکْرَمْتَهُ بِها، وَ اجْعَلْنى فیها مِنْ عُتَقآئِکَ مِنْ جَهَنَّمَ، وَ طُلَقآئِکَ مِنَ النّارِ، وَ سُعَداءِ خَلْقِکَ، بِمَغْفِرَتِکَ وَرِضْوانِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَ ارْزُقْنا فى شَهْرِنا هذَا الْجِدَّ وَ الاِْجْتِهادَ، وَ الْقُوَّهَ وَ النَّشاطَ، وَ ما تُحِبُّ وَتَرْضى، اَللّـهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ وَ لَیال عَشْر،وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ، وَ ربَّ شَهْرِ رَمَضانَ، وَ ما اَنْزَلْتَ فیهِ مِنَ الْقُرآنِ، وَ رَبَّ جَبْرَئیلَ وَ میکآئیلَ وَ اِسْرافیلَ، وَ جَمیعِ الْمَلائِکَهِ الْمُقَرَّبینَ، وَ ربَّ اِبْراهیمَ وَ اِسْماعیلَ، وَ اِسْحقَ وَ یَعْقُوبَ، وَ ربَّ مُوسى وَ عیسى،  وَجمیعِ النَّبِیّینَ وَالْمُرْسَلینَ، وَ ربَّ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِیِّینَ، صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اَجْمَعینَ، وَ اَسْئَلُکَ بِحَقِّکَ عَلَیْهِمْ وَ بِحَقِّهِمْ عَلَیْکَ، وَ بِحَقِّکَ الْعَظیمِ، لَمّا صَلَّیْتَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَعَلَیْهِمْ اَجْمَعینَ، وَ نَظَرْتَ اِلَىَّ نَظْرَهً رَحیمَهً، تَرْضى بِها عَنّى رِضىً لا تَسْخَطُ عَلَىَّ بَعْدَهُ اَبَداً، وَاَعْطَیْتَنى جَمیعَ سُؤْلى وَ رَغْبَتى، وَ اُمْنِیَّتى وَ اِرادَتى، وَ صَرَفْتَ عَنّى ما اَکْرَهُ وَاَحْذَرُ، وَاَخافُ عَلى نَفْسى وَما لا اَخافُ، وَعَنْ اَهْلى وَمالى وَاِخْوانى وَذُرِّیَّتى، اَللّـهُمَّ اِلَیْکَ فَرَرْنا مِنْ ذُنُوبِنا فَـاوِنا تآئِبینَ، وَتُبْ عَلَیْنا مُسْتَغْفِرینَ، وَاغْفِرْ لَنا مُتَعوِّذینَ، وَاَعِذْنا مُسْتَجیرینَ، وَاَجِرْنا مُسْتَسْلِمینَ، وَلا تَخْذُلْنا راهِبینَ، وَآمِنّا راغِبینَ، وَشَفِّعْنا سآئِلینَ، وَاَعْطِنا اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعآءِ، قَریبٌ مُجیبٌ، اَللّـهُمَّ اَنْتَ رَبِّى وَ اَنـَا عَبْدُکَ، وَ اَحَقُّ مَنْ سَئَلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ، وَ لَمْ یَسْئَلِ الْعِبادُ مِثْلَکَ کَرَماً وَ جُوداً، یا مَوْضِعَ شَکْوَى السّائِلینَ، وَ یا مُنْتَهى حاجَهِ الرّاغِبینَ، وَ یا غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ، وَ یا مُجیبَ دَعْوَهِ الْمُضْطَرّینَ، وَ یا مَلْجَاَ الْهارِبینَ، وَ یا صَریخَ الْمُسْتَصْرِخینَ، وَیا رَبَّ الْمُسْتَضْعَفینَ، وَ یا کاشِفَ کَرْبِ الْمَکْرُوبینَ، وَ یا فارِجَ هَمِّ الْمَهْمُومینَ، وَ یا کاشِفَ الْکَرْبِ الْعَظیمِ، یا اَللهُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد،  وَاغْفِرْ لى ذُنُوبى وَ عُیُوبى، وَ اِسآئَتى وَظُلْمى وَ جُرْمى، وَ اِسْرافى عَلى نَفْسى، وَ ارْزُقْنى مِنْ فَضْلِکَ وَ رَحْمَتِکَ، فَاِنَّهُ لایَمْلِکُها غَیْرُکَ، وَاعْفُ عَنّى، وَاغْفِرْ لى کُلَّ ما سَلَفَ مِنْ ذُنُوبى، وَاعْصِمْنى فیما بَقِىَ مِنْ عُمْرى، وَاسْتُرْ عَلَىَّ وَعَلى والِدىَّ وَ وُلْدى، وَقَرابَتى وَاَهْلِ حُزانَتى، وَ  مَنْ کانَ مِنّى بِسَبیل مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ فى الدُّنْیا وَالاْخِرَهِ، فَاِنَّ ذلِکَ کُلَّهُ بِیَدِکَ، وَاَنْتَ واسِعُ الْمَغْفِرَهِ، فَلا تُخَیِّبْنى یا سَیِّدى، وَلا تَرُدَّ عَلَىَّ دُعآئى وَلا یَدى اِلى نَحْرى، حَتّى تَفْعَلَ ذلِکَ بى، وَتَسْتَجیبَ لى جَمیعَ ما سَئَلْتُکَ، وَتَزیدَنى مِنْ فَضْلِکَ، فَاِنَّکَ عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ، وَنَحْنُ اِلَیْکَ راغِبُونَ، اَللّـهُمَّ لَکَ الاَْسْمآءُ الْحُسْنى، وَالاَْمْثالُ الْعُلْیا، وَالْکِبْرِیآءُ وَالاْلاءُ، اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، اِنْ کُنْتَ قَضَیْتَ فى هذِهِ اللَّیْلَهِ تَنَزُّلَ الْمَلائِکَهِ وَ الرُّوحِ فیها، اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فِى السُّعَدآءِ، وَ رُوحى مَــعَ  الشُّهَدآءِ، وَ اِحْسانى فى عِلِّیّینَ، وَ اِسآئَتى مَغْفُورَهً، وَ اَنْ تَهَبَ لى یَقیناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبى، وَ ایماناً لا یَشُوبُهُ شَکٌّ، وَ رِضىً بِما قَسَمْتَ لى، وَآتِنى فى الدُّنْیا حَسَنَهً، وَفِى الأخِرَهِ حَسَنَهً، وَقِنى عَذابَ النّارِ، وَ اِنْ لَمْ تَکُنْ قَضَیْتَ فى هذِهِ اللَّیْلَهِ تَنَزُّلَ الْمَلـئِکَهِ وَالرُّوحِ فیها، فَاَخِّرْنى اِلى ذلِکَ، وَارْزُقْنى فیها ذِکْرَکَ وَشُکْرَکَ، وَ طاعَتَکَ وَ حُسْنَ عِبادَتِکَ، وَ صَلِّ عَلى  مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد بِاَفْضَلِ صَلَواتِکَ، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، یا اَحَدُ یا  صَمَدُ، یا رَبَّ مُحَمَّد اغْضَبِ الْیَوْمَ لِمُحَمَّد وَلاَِبْرارِ عِتْرَتِهِ، وَ اقْتُلْ  اَعْدائَهُمْ بَدَداً، وَ اَحْصِهِمْ عَدَداً، وَ لا تَدَعْ عَلى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْهُمْ اَحَداً، وَ لا تَغْفِرْ لَهُمْ اَبَداً، یا حَسَنَ الصُّحْبَهِ، یا خَلیفَهَ النَّبِیّینَ، اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ، اَلْبَدىءُ الْبَدیعُ، اَلَّذى لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَىْءٌ، وَ الدّآئِمُ غَیْرُ  الْغافِلِ، وَ الْحَىُّ الَّذى لا یَمُوتُ، اَنْتَ کُلَّ یَوْم فى شَاْن، اَنْتَ خَلیفَهُ مُحَمَّد، وَ ناصِرُ مُحَمَّد، وَمُفَضِّلُ مُحَمَّد، اَسْئَلُکَ اَنْ تَنْصُرَ وَصِىَّ مُحَمَّد، وَخَلیفَهَ مُحَمَّد، وَ الْقآئِمَ بِالْقِسْطِ مِنْ اَوْصِیآءِ مُحَمَّد، صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ، اِعْطِفْ عَلَیْهِمْ نَصْرَکَ، یا لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، بِحَقِّ لا اِلهَ إلاَّ اَنْتَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاجْعَلْنى مَعَهُمْ فِى الدُّنْیا وَ الاْخِرَهِ، وَاجْعَلْ عاقِبَهَ اَمْرى اِلى غُفْرانِکَ وَ رَحْمَتِکَ، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، وَ کَذلِکَ نَسَبْتَ  نَفْسَکَ یا سَیِّدى بِاللُّطْفِ، بَلى اِنَّکَ لَطیفٌ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ  مُحَمَّد، وَالْطُفْ بى لِما تَشآءُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَارْزُقْنِى الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ فى عامِنا هذا، وَ تَطَوَّلْ عَلَىَّ بِجَمیـعِ حَوآئِجى لِلاْخِرَهِ وَالدُّنْیا

ترجمه:

خدایا این ماه رمضانى است که در آن قرآن را نازل فرمودى قرآنى که راهنماى مردم و حجّت هایى است از هدایت و تمیز و این ماه روزه است و ماه شب زنده دارى است و ماه بازگشت است و ماه توبه و ماه آمرزش و رحمت است و ماه آزادى از آتش و رسیدن به بهشت است و ماهى است که در آن شب قدرى است که آن شب بهتر است از هزار ماه خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و کمک ده مرا بر روزه و شب زنده داریش و آن را براى من سالمش دار و مرا در آن سالم بدارو کمکم ده بر انجام وظایف آن به بهترین کمک خود و موفّقم دار در این ماه براى اطاعت خودت و پیروى پیامبرت و اولیایت درود تو بر ایشان باد و فارغم ساز دراین ماه براى عبادت و دعا و تلاوت قرآنت و برکتم را در این ماه زیادگردان و نیکو کن در آن تندرستیم را و سالم دار در آن بدنم را و فراخ گردان در آن روزیم را و کفایت فرما در این ماه مهمات مرا و مستجاب گردان در آن دعایم را و به امید و آرزویم برسان خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و دور کن از من در این ماه چُرت و بى حالى و خستگى و سستى و سنگدلى و بى خبرى و غرور و امراض و دردها و اندوهها و غمها و عوارض دیگر و بیماریها و خطاها و گناهان را و بازدار از من در این ماه بدى و هرزگى و رنج و بلا و مشقت و زحمت را که براستى تو شنواى دعا هستى خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و پناهم ده در این ماه از شیطان رانده درگاهت و اشاره اش و چشمک زدنش و پُفیدن و دمیدنش و وسوسه و تعویق انداختنش و ضربه و نیرنگ و حیله اش و دامهایش و فریبهایش و دروغهایش و گولهایش و فتنه اش و شبکه هاى دامش و همراهانش و پیروانش و دنباله ها و دوستان و شریکانش و همه اسباب حیله و کیدش خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و روزى ما گردان شب زنده دارى و روزه این ماه را و به رسیدن آرزویمان در این ماه و در پایدارى و انجام کامل چیزهایى که تو را از من خشنود گرداند از نظر شکیبایى و چشم داشت ایشان و ایمان و یقین سپس بپذیر آن را از من به چند برابر زیادتر و پاداشى بزرگ اى پروردگار جهانیان خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و روزیم کن حج و عمرهو کوشش و نیرو و نشاط و انابه و توبه و تقرب به خودت و کار خیر پذیرفته و ترس و زارى و شوق و فروتنى و دل نازکى و نیّت راست و راستگویى زبان و بیم از خودت و امید و توکل بر خودت و اعتماد به تو و پرهیزکارى از حرامهاى تو با گفتار شایسته و کوشش پذیرفته و عمل بالا رفته و دعاى مستجاب شده و میان من و هر یک از اینها (که گفتم) جدایى مینداز بواسطه پیشامدها و بیمارى و اندوه و غم و درد و غفلت و فراموشى بلکه (موفقم بدار که) به هم پیمانى و خوددارى بخاطر تو و درباره تو مراعات حق تو و وفا به پیمان و وعده تو (کارهایم انجام شود) به رحمتت اى مهربانترین مهربانان خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و نصیبم کن در این ماه بهتر چیزى را که نصیب بندگان شایسته ات کردى و بده بمن در این ماه بهتر چیزى را که عطا کردى به اولیاى مقرب خود از رحمت و آمرزش و مهرورزى و اجابت دعا و گذشت و آمرزش همیشگى و تندرستى و آسایش و آزادى از آتش و رسیدن به بهشت و خیر دنیاو آخرت خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و دعایم را در این ماه بسوى خود برسان و رحمت و خیر خود را در این ماه بسوى من نازل فرما و عملم را پذیرفته گردان و کوششم را در آن سپاس شده و گناهم آمرزیده قرار ده تا این که سهمم در آن بیشتر و بهره ام کاملتر باشد خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و موفقم دار براى شب قدر به بهترین حالى که دوست دارى یکى از اولیایت در آن حال باشد و خشنودترین حالات پیش تو باشد سپس آن شب را براى من بهتر از هزار ماه کن و روزیم ده در آن شب به بهترین روزیهایى که به کسى دادى و به آن روزى او را رسانیدى و بدان گرامیش داشتى و مرا در آن شب از آزاد شدگان از جهنم و رها شدگان از دوزخ و سعادتمندان خلقت قرار ده بحق آمرزش و خشنودیت اى مهربانترین مهربانان خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و روزى ما کن در این ماه کوشش و تلاش و نیرو و نشاط و آنچه دوست دارى و خشنود شوى خدایا اى پروردگار سپیده دم و شبهاى ده گانه و شفع و وتر و پروردگار ماه رمضان و آنچه در آن فرو فرستادى از قرآن و پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و همه فرشتگان مقرب و پروردگار ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پروردگار موسى و عیسى و همه پیمبران و فرستادگان و پروردگار حضرت محمّد خاتم پیمبران درودهاى تو بر او و بر ایشان همگى و از تو خواهم به حقى که تو بر ایشان دارى و به حقى که ایشان بر تو دارند و به آن حق بزرگ خودت که درود فرستى بر او و آلش و بر ایشان همگى و نظرى به من کنى نظرى مهربانانه که بدان از من خشنود گردى خشنودیى که هرگز پس از آن خشمى بر من نداشته باشى و همه خواسته هایم و میل و آرزو و درخواستم را به من بدهى و بگردانى از من آنچه را خوش ندارم و از آن نگران و ترسان بر خویشتن هستم و آنچه را که نمى ترسم و نیز از خانواده و مال و برادران و فرزندانم آنها را بگردانى خدایا بسوى تو گریختیم از گناهانمان پس ما را جاى ده به حال توبه و توبه مان بپذیر در حال آمرزش خواهى و بیامرزمان در حال پناهندگى و پناهمان ده در حال پناه جویى و زنهارمان ده در حال تسلیم شدگى و خوارمان مکن در حال هراسناکى و امانمان ده در حال امیدوارى و شفاعتمان را بپذیر در حال خواهندگى و به ما بده که براستى تو شنواى دعایى و نزدیک و اجابت کننده اى خدایا تو پروردگار منى و من بنده تو و سزاوارترین کسى که بنده از او درخواست کند پروردگار اوست و درخواست نکنند بندگان کسى را چون تو در کرم و جود اى مرجع شکایت درخواست کنندگان و اى منتهاى حاجت مشتاقان و اى فریادرس فریادخواهان و اى پاسخ دهنده دعاى درماندگان و اى پناهگاه گریختگان و اى دادرس دادخواهان و اى پروردگار ناتوان شمردگان و اى غمزداى غم غمزدگان و اى غمگشاى ماتم زدگان و اى برطرف کننده اندوه بزرگ اى خدا اى بخشاینده اى مهربان اى مهربانترین مهربانان درود فرست بر محمّد و آل محمّد و بیامرز گناهانم و زشتیهایم و بدیم و ستمم و جنایتم و زیاده رویم را بر نفسم و روزیم کن از فضل و رحمت خویش زیرا که مالک آنها نیست کسى جز تو و بگذر از من و بیامرز برایم گناهان گذشته ام را و نگاهم دار در باقیمانده از عمرم و بپوشان بر من و بر پدر و مادرم و فرزندانم و خویشانم و بستگانم و هرکس که براه من مى رود از مردان مؤمن و زنان با ایمان در دنیا و آخرت زیرا تمام اینها بدست توست و تو وسیع آمرزشى پس نومیدم مکن اى آقایم و دعایم را برمگردان و نه دستم را (خالى) بسوى سینه ام تا انجام دهى آنچه را گفتم درباره ام و اجابت کنى برایم تمام آنچه را درخواست کردم و بیفزایى بر من از فضل خویش که تو بر هر چیز توانایى و ما بسوى تو مشتاقیم خدایا از توست نامهاى نیکو و نمونه هاى والا و کبریا و انواع نعمتها از تو خواهم به حق نامت در «بسم اللّه الرحمن الرحیم» اگر مقدر فرموده اى در این شب فرود آمدن فرشتگان و روح را (یعنى امشب را شب قدر قرار داده اى) که درود فرستى بر محمّد و آل محمّد و قرار دهى نام مرا در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان و کار نیکم را در علیین (بلندترین مقام بهشت) و گناهانم را آمرزیده و ببخشى به من یقینى که دلم همیشه همراه آن باشد و ایمانى به من بدهى که به شک آلوده نگردد و خشنودى در آنچه قسمتم کرده اى و در دنیا خوبى و خوشى به من ده و در آخرت نیز خوبى بده و از عذاب دوزخ نگاهمان دار و اگر مقدر نفرموده اى در این شب فرود آمدن فرشتگان و روح را پس مرا تا بدان شب باقى بدار و روزى من کن در آن شب ذکر خود و شکر و اطاعتت و نیکو پرستش کردنت را و درود فرست بر

محمّد و آل محمّد به بهترین درودهایت اى مهربانترین مهربانان اى یگانه اى بى نیاز اى پروردگار محمّد خشم خود را در امروز بخاطر محمّد و نیکان از عترتش (بر دشمنانشان) فروبار و درنتیجه بکُش دشمنانشان را یکى پس از دیگرى و به شمارشان درآر جدا جدا و یک تن از ایشان را بر روى زمین باقى مگذار و هرگز آنها را نیامرز اى نیکو رفاقت اى تکیه گاه پیمبران تویى مهربانترین مهربانان آفریننده پدید آرنده اى که چیزى مانند تو نیست و خداى جاویدانى که غفلت نورزد و زنده اى که هرگز نمیرد تو هر روز در کارى هستى تو تکیه گاه محمّد و یاور محمّد و برترى دهنده محمّد هستى از تو خواهم که یارى دهى وصى محمّد و جانشین محمّد و قیام کننده به عدل از اوصیاى محمّد را که درود تو بر او و ایشان باد متوجه کن بر ایشان یاریت را اى که نیست معبودى جز تو بحق کلمه «لا اله الا انت» درود فرست بر محمّد و آل محمّد و مرا در دنیا و آخرت با ایشان قرار ده و پایان کارم را به آمرزش و رحمت خود بکشان اى مهربانترین مهربانان و این چنین خود را معرفى کرده اى اى آقاى من به این که لطف دارى آرى براستى تو لطف دارى پس درود فرست بر محمّد و آل محمّد و لطف فرما به من بدان چه خواهى خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و روزیم گردان حج و عمره را در این سال و تفضّل فرما بر من به برآوردن همه حاجتهاى دنیا و آخرتم.

سپس سه مرتبه مى گویى:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّى وَاَتُوبُ اِلَیْهِ، اِنَّ رَبِّى قَریبٌ مُجیبٌ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّى وَاَتُوبُ اِلَیْهِ، اِنَّ رَبّى رَحیمٌ وَدُودٌ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّى وَاَتُوبُ اِلَیْهِ، اِنَّهُ کانَ غَفّاراً، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لى اِنَّکَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ، رَبِّ اِنّى عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسى، فَاغْفِرْ لى، اِنَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومُ، اَلْحَلیمُ الْعَظیمُ الْکَریمُ، اَلْغَفّارُ لِلذَّنْبِ الْعَظیمِ، وَاَتُوبُ اِلَیْهِ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ اِنَّ اللهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً.

ترجمه:

آمرزش خواهم از خدا پروردگارم و بسویش توبه کنم که براستى پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است آمرزش خواهم از خدا پروردگارم و بسویش توبه کنم براستى پروردگارم مهربان و با محبّت است آمرزش خواهم از خدا پروردگارم وبسویش توبه کنم که براستى بسیار آمرزنده است خدایا مرا بیامرز که تو مهربانترین مهربانانى پروردگارا من بد کردم و به خویشتن ستم کردم پس بیامرز مرا که نیامرزد گناهان را جز تو آمرزش خواهم از خدایى که معبودى جز او نیست زنده و پاینده و بردبار و بزرگ و کریم و بسیار آمرزنده گناه بزرگ است و به سویش توبه کنم آمرزش خواهم از خدا که براستى او آمرزنده و مهربان است.

پس از آن، این دعا را مى خوانى:

اَللّهُمَّ إنّى اَسْئَلُکَ اَنْ تُصلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَنْ تَجْعَلَ فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ مِنَ الاَْمْرِ الْعَظیمِ الْمَحْتُومِ فى لَیْلَهِ الْقَدْرِ، مِنَ الْقَضآءِ الَّذى لا یُرَدُّ وَلا یُبَدَّلُ، اَنْ تَکْتُبَنى مِنْ حُجّاجِ بَیْتِکَ الْحَرامِ، اَلْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، اَلْمَشْکُورِ سَعْیُهُمْ، اَلْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، اَلْمُکَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئاتُهُمْ، وَاَنْ تَجْعَلَ فیـما تَقْضى وَتُقَدِّرُ، اَنْ تُطیلَ عُمْرى، وَتُوَسِّعَ فى رِزْقى، وَتُؤَدِّىَ عَنّى اَمانَتى وَدَیْنى، آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ، اَللّـهُمَّ اجْعَلْ لى مِنْ اَمْرى فَرَجاً وَمَخْرَجاً، وَارْزُقْنى مِنْ حَیْثُ اَحْتَسِبُ وَمِنْ حَیْثُ لا اَحْتَسِبُ، وَاحْرُسْنى مِنْ حَیْثُ اَحْتَرِسُ وَمِنْ حَیْثُ لا اَحْتَرِسُ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَسَلِّمْ کَثیراً.(۱)

ترجمه:

خدایا از تو خواهم که درود فرستى بر محمّد و آل محمّد و قرار ده در آنچه حکم فرموده و مقدّر کرده اى از فرمان بزرگ حتمى و مسلّمت در شب قدر از آن حکمى که بازگشت و تغییرى در آن نیست که نامم را در زمره حاجیان خانه محترم کعبه ات بنویسى آنان که حجّشان پذیرفته و سعیشان مورد تقدیر و گناهانشان آمرزیده و بدیهایشان جبران شده است و در قضا و قدرت مقدر فرمایى که عمرم را طولانى کنى و روزیم را فراخ و امانت و قرضم را بپردازى آمین اى پروردگار جهانیان خدایا قرار ده در کارم گشایش و راهى و روزیم ده از آن جا که گمان دارمو از آن جا که گمان ندارم و محافظتم کن از آن جا که من خود را محافظت کنم و از آن جا که محافظت نکنم و درود فرست بر محمّد و آل محمّد و سلام فرست بسیار.

۲ـ در هر روز از ماه مبارک رمضان، این صلوات خوانده شود که بسیار پرمحتوا و پرارزش است:

اِنَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ، یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلیماً، لَبَّیْکَ یا رَبِّ وَسَعْدَیْکَ وَسُبْحانَکَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَبارِکْ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَما صَلَّیْتَ وَبارَکْتَ عَلى اِبْراهیمَ وَآلِ اِبْراهیمَ، اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ، اَللّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّد، کَما رَحِمْتَ اِبْراهیمَ وآلَ اِبْراهیمَ، اِنَّکَ حَمیدٌ مَجیدٌ، اَللّهُمَّ سَلِّمْ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَما سَلَّمْتَ عَلى نُوح فِى الْعالَمینَ،]اَللّهُمَّ امْنُنْ  عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَما مَنَنْتَ عَلى مُوسى وَهرُونَ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَما شَرَّفْتَنا بِهِ[(۳)، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، کَما هَدَیْتَنا بِهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً  یَغْبِطُهُ بِهِ الاَْوَّلُونَ وَالاْخِرُونَ، عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ السَّلامُ کُلَّما طَلَعَتْ  شَمْسٌ اَوْ غَرَبَتْ، عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ السَّلامُ کُلَّما طَرَفَتْ عَیْنٌ اَوْ بَرَقَتْ، عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ السَّلامُ کُلَّما ذُکِرَ السَّلامُ، عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ السَّلامُ کُلَّما سَبَّحَ اللهَ مَلَکٌ اَوْ قَدَّسَهُ، اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاَْوَّلینَ، وَالسَّلامُ   عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الاْخِرینَ، وَالسَّلامُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِى الدُّنْیا  وَالأخِرَهِ، اَللّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ، وَرَبَّ الرُّکْنِ وَالْمَقامِ، وَرَبَّ الْحِلِّ  وَالْحَرامِ، اَبْلِغْ مُحَمَّداً نَبِیَّکَ عَنَّا السَّلامَ، اَللّـهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً مِنَ الْبَهآءِ وَالنَّضْرَهِ، وَالسُّرُورِ وَالْکَرامَهِ، وَالْغِبْطَهِ وَالْوَسیلَهِ، وَالْمَنْزِلَهِ وَالْمَقامِ، وَالشَّرَفِ وَالرِّفْعَهِ، وَالشَّفاعَهِ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیامَهِ، اَفْضَلَ ما تُعْطى اَحَداً  مِنْ خَلْقِکَ، وَاَعْطِ مُحَمَّداً فَوْقَ ما تُعْطِى الْخَلائِقَ مِنَ الْخَیْرِ، اَضْعافاً کَثیرَهً لا یُحْصیها غَیْرُکَ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، اَطْیَبَ وَاَطْهَرَ، وَاَزْکى وَاَنْمى، وَاَفْضَلَ ما صَلَّیْتَ عَلى اَحَد مِنَ الاَْوَّلینَ وَالاْخِرینَ، وَعَلى اَحَد مِنْ خَلْقِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى عَلىٍّ اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِکَ فى دَمِهِ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى فاطِمَهَ بِنْتِ نَبیِّکَ مُحَمَّد عَلَیْهِ وَآلِهِ السَّلامُ، وَالْعَنْ مَنْ آذى نَبِیَّکَ فیها، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ اِمامَىِ الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُما، وَعادِ مَنْ عاداهُما، وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِکَ فى دِمائِهِما، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ اِمامِ الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ  الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بنِ عَلِىٍّ اِمامِ  الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ  ظَلَمَهُ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد اِمامِ الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ  والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ، اَللّـهُمَّ صَلِّ  عَلى مُوسَى بْنِ جَعْفَر اِمامِ الْمُسْلمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِکَ فى دَمِهِ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُوسى اِمامِ الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ  الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِکَ فى دَمِهِ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ اِمامِ  الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ  ظَلَمَهُ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّد اِمامِ الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ، وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ اِمامِ الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ،  وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ اِمامِ الْمُسْلِمینَ، وَوالِ مَنْ والاهُ، وَعادِ مَنْ عاداهُ،[وَعَجِّلْ فَرَجَه](۴)، اَللّـهُمَّ   صَلِّ عَلَى الْقاسِمِ وَالطّاهِرِ اِبْنَىْ نَبِیِّکَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَیَّهَ بِنْتِ نَبِیِّکَ، وَ الْعَنْ مَنْ آذى نَبِیَّکَ فیها، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى اُمِّ کُلْثُومَ بِنْتِ نَبِیِّکَ، وَالْعَنْ  مَنْ آذى نَبِیَّکَ فیها، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلَى ذُرِّیَّهِ نَبِیِّکَ، اَللّـهُمَّ اخْلُفْ نَبِیَّکَ فى  اَهْلِ بَیْتِهِ، اَللّـهُمَّ مَکِّنْ لَهُمْ فِى الاَْرْضِ، اَللّـهُمَّ اجْعَلْنا مِنْ عَدَدِهِمْ  وَمَدَدِهِمْ،وَاَنْصارِهِمْ عَلىَ الْحَقِّ فِى السِّرِّ وَالْعَلانِیَهِ،اَللّهُمَّ اطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ  وَ وِتْرِهِمْ وَ دِمآئِهِمْ، وَ کُفَّ عَنّا وَ عَنْهُمْ وَ عَنْ کُلِّ مُؤْمِن وَ مُؤْمِنَه بَاْسَ کُلِّ باغ وَ طاغ، وَ کُلِّ دآبَّه اَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها، اِنَّکَ اَشَدُّ بَاْساً وَ اَشَدُّ تَنْکیلاً.(۵) یا عُدَّتى فى کُرْبَتى، وَ یا صاحِبى فى شِدَّتى، وَیا وَلِیّى فى نِعْمَتى، وَ یا غایَتى فى رَغْبَتى، اَنْتَ السّاتِرُ  عَوْرَتى، وَ الْمُؤْمِنُ رَوْعَتى، وَ الْمُقیلُ عَثْرَتى، فَاغْفِرْ لى خَطیـئَتى، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.                                                                                                                                                                                                                                                ترجمه:

همانا خدا و فرشتگانش درود فرستند بر پیامبر اى کسانى که ایمان آورده اید شما هم درود فرستید بر او و سلام کنید سلام کامل، پروردگارا من هم دستورت را اجابت کردم و پى درپى از تو سعادت مى خواهم و منزهى تو خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و برکت ده بر محمّدو آل محمّد چنانچه درود فرستادى و برکت دادى بر ابراهیم و آل ابراهیم براستى تو ستوده و بزرگوارى خدایا مهرورز بر محمّد و آل محمّد چنانچه مهر ورزیدى بر ابراهیم و آل ابراهیم براستى تو ستوده و بزرگوارى خدایا تحیت و سلام فرست بر محمّد و آل محمّد چنانچه تحیت فرستادى بر حضرت نوح در میان جهانیان خدایا نعمت بخش بر محمّد و آل محمّد چنانچه نعمت بخشیدى بر موسى و هارون خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد چنانچه ما را بدو شرافت دادى خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد چنانچه ما را بدو راهنمایى کردى خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و به مقام ستوده اى برانگیزانش که اوّلین و آخرین بر او غبطه خورند، بر محمّد و آلش سلام باد هر زمان که برآید خورشید یا غروب کند بر محمّد و آلش سلام باد هر زمان که پلک چشمى بهم خورد یابرقى زند، بر محمّد و آلش سلام باد هر زمان که ذکر سلامى شود، بر محمّد و آلش سلام باد هر زمان که تسبیح خدا کند فرشته اى یا تقدیسش کند سلام بر محمّد و آلش در میان اوّلین و سلام بر محمّد و آلش در آخرین و سلام برمحمّد و آلش در دنیا و آخرت خدایا اى پروردگار شهر محترم مکه و پروردگار رکن و مقام و پروردگار حل و حرم از ما به محمّد پیامبرت سلام برسان خدایا عطا کن به محمّد از جلوه و درخشندگى و شادى و بزرگوارى و خوش حالى و وسیله و منزلت و مقام و شرافت و بلندى مقام و شفاعت نزد تو در روز رستاخیز بهترین چیزى را که عطا کنى به یکى از خلق خود و عطا کن به محمّد بالاترین خیرى را که به خلایق عطا مى کنى به چندین برابر که شماره اش نتواند کسى جز تو خدایا درود فرست بر محمّد و آل محمّد پاکترین و پاکیزه ترین و نیکوترین و فزاینده ترین و بهترین درودى که بر یکى از اوّلین و آخرین و بطور کلى بر یکى از خلق خود فرستى اى مهربانترین مهربانان خدایا درود فرست بر على امیرمؤمنان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر آن کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر فاطمه دختر پیامبرت محمّد بر او و آلش سلام باد و لعنت کن کسى که پیامبرت را در مورد دخترش آزرده کرد خدایا درود فرست بر حسن و حسین دو پیشواى مسلمانان و دوست بدار هر که دوستشان داردو دشمن دار هر که دشمنشان دارد و دو چندان کن عذابت را برهرکس که در ریختن خونشان شرکت کرد خدایا درود فرست بر على بن الحسین پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش داردو دو چندان کن عذابت را بر هر که به او ستم کرد خدایا درود فرست بر محمّد بن على پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر که بدو ستم کرد خدایا درود فرست بر جعفر بن محمّد پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر که به او ستم کرد خدایا درود فرست بر موسى بن جعفر پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر على بن موسى پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که در ریختن خونش شرکت کرد خدایا درود فرست بر محمّد بن على پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که بدو ستم کرد خدایا درود فرست بر على بن محمّد پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که بدو ستم کرد خدایا درود فرست بر حسن بن على پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و دو چندان کن عذابت را بر هر کس که بدو ستم کرده خدایا درود فرست بر یادگار پس از او پیشواى مسلمانان و دوست دار هر که دوستش داردو دشمن دار هر که دشمنش دارد و در فرجش شتاب فرما خدایا درود فرست بر قاسم و طاهر پسران پیامبرت خدایا درود فرست بر رقیه دختر پیامبرت و لعنت کن بر آن کس که پیامبرت را در مورد اوآزرد خدایا درود فرست بر ام کلثوم دختر پیامبرت و لعنت کن کسى را که پیامبرت را در مورد او آزردخدایا درود فرست بر فرزندان پیغمبرت خدایا بجاى پیامبرت سرپرستى خاندانش را به عهده گیر خدایا پابرجا کن حکومتشان را در زمین خدایا ما را در زمره عدّه و کمک کاران و یاران آنها بر حق قرارمان ده چه در پنهانى و چه آشکارا خدایا بِسِتان انتقام و قصاص و خونشان را و باز دار از ما و از ایشان و از هر مرد مؤمن و زن با ایمانى شر هر ستمگر و سرکش و هر جانورى را که مهارش بدست تو است زیرا تو در سخت گیرى از همه سخت تر ومجازات عقوبتت از همه شدیدتر است.

«سیّد بن طاووس» فرموده: آنگاه مى گویى: اى ذخیره ام در حال غمزدگى و اى همدمم در سختى و اى سرپرستم در نعمت و اى منتهاى شوق و رغبت من تویى پوشاننده زشتیم و امان بخش ترس و بیمم و نادیده گیر لغزشم بیامرز خطاى مرا اى مهربانترین مهربانان.

و مى گویى:

اَللّـهُمَّ اِنّى اَدْعُوکَ لِهَمٍّ لا یُفَرِّجُهُ غَیْرُکَ،وَلِرَحْمَه لا تُنالُ اِلاَّ بِکَ، وَلِکَرْب لا یَکْشِفُهُ اِلاَّ اَنْتَ، وَ لِرَغْبَه لا تُبْلَغُ اِلاّ بِکَ، وَلِحاجَه لا یَقْضیها اِلاَّ اَنْتَ، اَللّـهُمَّ فَکَما کانَ مِنْ شَاْنِکَ ما اَذِنْتَ لى بِهِ مِنْ مَسْئَلَتِکَ، وَ رَحِمْتَنى بِهِ مِنْ ذِکْرِکَ، فَلْیَکُنْ مِنْ شَاْنِکَ سَیِّدِى الاِْجابَهُ لى فیـما دَعَوْتُکَ، وَ عَوآئِدُ الاِْفْضالِ فیـما رَجَوْتُکَ، وَالنَّجاهُ مِمّا فَزِعْتُ اِلَیْکَ فیهِ، فَاِنْ لَمْ اَکُنْ اَهْلا اَنْ اَبْلُغَ رَحْمَتَکَ، فَاِنَّ رَحْمَتَکَ اَهْلٌ اَنْ تَبْلُغَنى وَ تَسَعَنى، وَ اِنْ لَمْ اَکُنْ لِلاِْجابَهِ اَهْلا فَاَنْتَ اَهْلُ الْفَضْلِ،  وَرَحْمَتُکَ وَسِعَتْ کُلَّ شَىْء، فَلْتَسَعْنى رَحْمَتُکَ،یا اِلهى یا کَریمُ، اَسْئَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَریمِ، اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَ اَهْلِ بَیْتِهِ، وَ اَنْ تُفَرِّجَ هَمّى، وَ تَکْشِفَ کَرْبى وَ غَمّى، وَ تَرْحَمَنى بِرَحْمَتِکَ، وَ تَرْزُقَنى مِنْ  فَضْلِکَ، اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعآءِ، قَریبٌ مُجیبٌ.(۶)

ترجمه:

خدایا تو را بخوانم در مورد اندوهى که برطرفش نکند کسى جز تو و در مورد رحمتى که نرسد جز بوسیله تو و براى گرفتگى که برطرفش نکند جز تو و در مورد شوقى که بدان نتوان رسید جز به توفیق تو و در مورد حاجتى که کسى آن را برنیاورد جز تو خدایا هم چنانکه شأن تو بود که به من اجازه فرمودى از تو درخواست کنم و بوسیله یادآوریت به من مهر ورزیدى پس اى آقاى من از شأن تو باید چنین باشد که در آنچه تو را خواندم اجابتم فرمایى و در آنچه امید به تو دارم عایدات فزون بخشى باشد و نجاتم دهى از آنچه درباره اش به تو پناه آوردم و اگر من شایستگى ندارم که به رحمت و مهر تو برسم مسلّماً رحمت تو شایسته است که به من برسد و مرا فراگیرد و اگر من شایستگى اجابت دعا را ندارم ولى تو اهل فضلى و رحمتت همه چیز را شامل گردد پس باید مرا هم شامل شود اى خداى من اى خداى کریم از تو خواهم به حق ذات بزرگوارت که درود فرستى بر محمّد و خاندانش و این که اندوه دلم را بگشایى و گرفتارى و غصه ام را برطرف کنى و به رحمت خود به من رحم کنى و از فضل خود روزیم گردانى که براستى تو شنواى دعایى و نزدیک و پاسخ دهنده هستى.

۳ـ همچنین در کتب معتبر آمده است در هر روز از ماه مبارک رمضان بخوان:

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِاَفْضَلِهِ، وَکُلُّ فَضْلِکَ فاضِلٌ، اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّه، اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِاَعَمِّهِ، وَکُلُّ رِزْقِکَ عآمٌّ، اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ عَطآئِکَ بِاَهْنَأِهِ، وَکُلُّ عَطآئِکَ هَنىءٌ، اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِعَطآئِکَ کُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِاَعْجَلِهِ، وَکُلُّ خَیْرِکَ عاجِلٌ، اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ مِنْ اِحْسانِکَ بِاَحْسَنِهِ، وَکُلُّ اِحْسانِکَ حَسَنٌ، اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاِحْسانِکَ کُلِّهِ، اَللّـهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِما تُجیبُنى بِهِ حینَ اَسْئَلُکَ، فَاَجِبْنى یا اَللهُ، وَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد عَبْدِکَ الْمُرْتَضى، وَرسُولِکَ الْمُصْطَفى، وَاَمینِکَ وَنَجِیِّکَ دُونَ خَلْقِکَ، وَنَجیبِکَ مِنْ عِبادِکَ، وَنَبِیِّکَ بِالصِّدْقِ وَحَبیبِکَ، وَصَلِّ عَلى رَسُولِکَ، وَخِیَرَتِکَ مِنَ الْعالَمینَ، اَلْبَشیرِ النَّذیرِ، اَلسِّراجِ الْمُنیرِ، وَعلى اَهْلِ بَیْتِهِ الاَْبْرارِالطّاهِرینَ، وَعَلى مَلائِکَتِکَ الَّذینَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِکَ وَحَجَبْتَهُمْ عَنْ خَلْقِکَ، وَعَلى اَنْبِیآئِکَ الَّذینَ یُنْبِئُونَ عَنْکَ بِالصِّدْقِ، وَعَلى رُسُلِکَ الَّذینَ خَصَصْتَهُمْ بِوَحْیِکَ، وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْعالَمینَ  بِرِسالاتِکَ، وَعَلى عِبادِکَ الصّالِحینَ الَّذینَ اَدْخَلْتَهُمْ فى رَحْمَتِکَ،  اَلاَْئِمَّهِ الْمُهْتَدینَ الرّاشِدینَ، وَاَوْلِیآئِکَ الْمُطَهَّرینَ، وَعَلى جَبْرَئیلَ وَمیکآئیلَ وَاِسْرافیلَ وَمَلَکِ الْمَوْتِ، وَ مالِک خازِنِ النّارِ، وَ رِضْوانَ خازِنِ الْجِنانِ، وَرُوحِ الْقُدُسِ، وَالرُّوحِ الاَْمینِ، وَحَمَلَهِ عَرْشِکَ   الْمُقَرَّبینَ، وَعَلى الْمَلَکَیْنِ الْحافِظَیْنِ عَلَىَّ بِالصَّلاهِ، اَلَّتى تُحِبُّ اَنْ یُصَلِّىَ بِها عَلَیْهِمْ اَهْلُ السَّماواتِ وَاَهْلُ الاَْرَضینَ، صَلاهً طَیِّبَهً کَثیرهً، مُبارَکَهً  زاکِیَهً نامِیَهً، ظاهِرَهً باطِنَهً، شَریفَهً فاضِلَهً، تُبَیِّنُ بِها فَضْلَهُمْ عَلَى الاَْوَّلینَ وَالاْخِرینَ، اَللّـهُمَّ وَاَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسیلَهَ، وَالشَّرَفَ وَالْفَضیلَهَ، وَاجْزِهِ خَیْرَ ما جَزَیْتَ نَبِیّاً عَنْ اُمَّتِهِ، اَللّـهُمَّ وَاَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  وَآلِهِ، مَعَ کُلِّ زُلْفَه زُلْفَهً، وَمَعَ کُلِّ وَسیلَه وَسیلَهً، وَمَعَ کُلِّ فَضیلَه فَضیلَهً  وَمَعَ کُلِّ شَرَف شَرَفاً، تُعْطى مُحَمَّداً وَ الَهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ، اَفْضَلَ ما اَعْطَیْتَ اَحَداً مِنَ الاَْوَّلینَ وَالاْخِرینَ، اَللّـهُمَّ وَاجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ  وَآلِهِ، اَدْنَى الْمُرْسَلینَ مِنْکَ مَجْلِساً، وَاَفْسَحَهُمْ فِى الْجَنَّهِ عِنْدَکَ مَنْزِلاً،  وَاَقْرَبَهُمْ اِلَیْکَ وَسیلَهً، وَاجْعَلْهُ اَوَّلَ شافِع، وَ اَوَّلَ مُشَفَّع، وَ اَوَّلَ  قآئِل، وَاَنْجَحَ سائِل، وَابْعَثْهُ الْمَقامَ الْمَحْمُودَ الَّذى یَغْبِطُهُ بِهِ الاَْوَّلُونَ وَالاْخِرُونَ، یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ، وَاَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَنْ تَسْمَعَ صَوْتى، وَتُجیبَ دَعْوَتى، وَ تَجاوَزَ عَنْ خَطیئَتى وَتَصْفَحَ عَنْ ظُلْمى، وَتُنْجِحَ طَلِبَتى، وَتَقْضِىَ حاجَتى، وَتُنْجِزَ لى ما   وَعَدْتَنى، وَتُقیلَ عَثْرَتى، [وَتَقْبَلَ مِنّى](۷) وَتَغْفِرَ ذُنُوبى، وَتَعْفُوَ عَنْ جُرْمى، وَ تَقَبَّلَ عَمَلى، وَ لا تُعْرِضَ عَنّى، وَ تَرْحَمَنى وَ لا تُعَذِّبَنى، وَتُعافِیَنى وَلاتَبْتَلِیَنى،وَتَرْزُقَنى مِنَ الرِّزْقِ اَطْیَبَهُ وَاَوْسَعَهُ، وَلا تَحْرِمَنى یا رَبِّ، وَاقْضِ عَنّى دَیْنى، وَضَعْ عَنّى وِزْرى، وَلا تُحَمِّلْنى ما لا طاقَهَ لى بِهِ یامَوْلاىَ، وَاَدْخِلْنى فى کُلِّ خَیْر اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّد،  وَاَخْرِجْنى مِنْ کُلِّ سُوء اَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد، صَلَواتُکَ  عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اَجْمَعینَ، وَالسَّلامُ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ، وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ *

ترجمه:

خدایا از تو خواهم از فضلت از برترین آن و همه فضل تو برتر است خدایا از تو خواهم به حق فضل تو همگى خدایا از تو خواهم ازروزیت از عمومى ترین آنها (که شامل همه مى شود) گرچه تمام روزى تو عمومى است خدایا از تو خواهم به همه اقسام روزیت خدایا از تو خواهم از عطایت از گواراترین عطاها با این که همه انواع عطاى تو گواراست خدایا از تو خواهم به همه اقسام عطاى تو خدایا از تو خواهم از خیر و نیکیت به زودرس ترین آنها در صورتى که تمام نیکیهایت زودرس است خدایا از تو خواهم به همه انواع نیکیت خدایا از تو خواهم بهترین احسانت و همه احسان تو نیکوست خدایا از تو خواهم تمام انواع احسانت را خدایا از تو خواهم بدانچه اجابتم کنى هنگامى که از تو خواهم پس اجابتم کن اى خدا و درود فرست بر محمّد و آل او بنده پسندیده ات و فرستاده برگزیده ات و امین بر وحیت و محرم رازت از میان خلق و نیک گوهرت از بندگان تو و پیامبرت براستى و دوستت و دورد فرست بر رسول و برگزیده ات از جهانیان نوید دهنده و ترساننده آن چراغ تابناک و بر خاندان نیکو و پاکیزه اش و بر فرشتگانت که خالص گرداندى آنها را براى خویش و آنها را از خلق خود مستور داشتى و بر پیامبرانت که از تو براستى خبر دهند و بر رسولانت که به وحى خویش مخصوصشان داشتى و بوسیله رسالتهاى خویش بر جهانیان برتریشان دادى و بر بندگان شایسته ات که داخلشان کردى در رحمتت آن پیشوایان راهنمایى شده و رهبر و دوستان پاکیزه ات و بر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرگ و بر «مالک» خزینه دار دوزخ و بر «رضوان» خزینه دار بهشت و روح القدس و روح الامین و حاملین مقرّب عرش تو و بر دو فرشته نگهبان من درودى که دوست دارى که درود فرستند بدان آسمانیان و زمینیان بر ایشان درودى پاک و بسیار و مبارک و پاکیزه و فزاینده و آشکار و پنهان و شریف و برترى که آشکار سازى بدان درود برترى ایشان را بر اوّلین و آخرین خدایا و عطا کن به محمّد وسیله و شرف و فضیلت را و پاداشش بده به بهتر چیزى که پاداش دهى پیمبرى را از امتش خدایا و عطا کن به محمّد صلى الله علیه و آله با هر مقام و رتبه اى مقام و رتبه اى دیگر و با هر وسیله اى وسیله اى دیگر و با هر فضیلتى فضیلتى دیگر و با هر شرافتى شرافتى دیگر بدهى به محمّد و آلش در روز قیامت بهترین چیزى که عطا کنى به احدى از اوّلین و آخرین خدایا و قرار ده محمّد صلى الله علیه و آله را نزدیکترین رسولان بخود در مجلس و منزلش را در بهشت وسیع ترین منازل در پیش خود گردان و نزدیکترین افراد از نظر وسیله در نزد خود و قرارش ده نخستین شفیع و هم نخستین کسى که شفاعتش پذیرفته است و نخستین گوینده و حاجت رواترین خواهنده و برانگیزش به مقامى شایسته که غبطه برند به او اوّلین و آخرین اى مهربانترین مهربانان و از تو خواهم که درود فرستى بر محمّد و آل محمّد و این که صدایم بشنوى و دعایم را اجابت کنى و از خطایم بگذرى و از ستمم چشم پوشى کنى و حاجت روایم کنى و خواسته ام بدهى و بدانچه وعده ام کرده اى وفا کنى و لغزشم را نادیده گیرى و گناهم را بیامرزى و از جرمم بگذرى و و عمل مرا بپذیرى و رو از من نگردانى و به من رحم کنى و عذابم نکنى و تندرستم کنى و مبتلایم نسازى و روزیم ده از پاک ترین و فراخ ترین روزیها و محرومم نکنى اى پروردگار و قرضم را ادا کنى و بار گناهم را از دوشم بردارى و بارى بر دوشم ننهى که طاقتش را ندارم اى سرور من و داخل گردانى مرا در هر خیرى که داخل کردى در آن محمّد و آل محمّد را و بیرونم آورى از هر بدى (و شرى) که برون آوردى از آن محمّد و آل محمّد را که درودهاى تو بر او و بر ایشان باد همگى و سلام بر او و بر ایشان و رحمت خدا و برکاتش.

آنگاه سه مرتبه بگو:

 اَللّـهُمَّ اِنّى اَدْعُوکَ کَما اَمَرْتَنى، فَاسْتَجِبْ لى کَما وَعَدْتَنى  اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ قَلیلاً مِنْ کَثیر، مَعَ حاجَه بى اِلَیْهِ عَظیمَه، وَغِناکَ عَنْهُ قَدیمٌ،وَهُوَ عِنْدى کَثیرٌ، وَهُوَ عَلَیْکَ سَهْلٌ یَسیرٌ، فَامْنُنْ عَلَىَّ   بِهِ، اِنَّکَ عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ، امینَ رَبَّ الْعالَمینَ.(۸)                                ترجمه:

خدایا تو را خوانم چنانکه دستورم دادى پس به اجابت رسان دعایم را چنانچه وعده ام فرمودى خدایا از تو خواهم اندکى از بسیار با نیاز بس بزرگى که من بدان دارم ولى تو از قدیم بى نیاز بدان بوده اى و آن حاجت پیش من بسیار ولى براى تو سهل و آسان است پس بر من بدان حاجت منّت نه که تو بر هر چیز توانایى اجابت کن اى پروردگار جهانیان.

۴ـ «شیخ مفید» در کتاب «مقنعه» از راوى موثّق و جلیل القدر علىّ بن مهزیار از حضرت امام محمّدتقى (علیه السلام) روایت کرده است که مستحب است در هر وقت از شب و روز ماه رمضان، از اوّل ماه تا آخر آن، این دعا را بخوانى:

یا ذَا الَّذى کانَ قَبْلَ کُلِّ شَىْء، ثُمَّ خَلَقَ کُلَّ شَىْء، ثُمَّ یَبْقى وَیَفْنى کُلُّ شَىْء، یا ذَا الَّذى لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىْءٌ، وَیا ذَا الَّذى لَیْسَ فِى السَّماواتِ الْعُلى، وَلا فِى الاَْرَضینَ السُّفْلى، وَلا فَوْقَهُنَّ وَلا تَحْتَهُنَّ، وَلا بَیْنَهُنَّ اِلـهٌ یُعْبَدُ غَیْرُهُ، لَکَ الْحَمْدُ حَمْداً لا یَقْوى عَلى اِحْصآئِهِ اِلاَّ اَنْتَ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمِّد، صَلاهً لا یَقْوى عَلى اِحْصآئِها اِلاّ اَنْتَ.(۹)

ترجمه:

اى که بوده اى پیش از هر چیز و آفرید هر چیز را و سپس تنها او باقى ماند و هر چه هست فانى شود اى که نیست مانندش چیزى اى که معبودى جز او در آسمانهاى بالا و نه در زمینهاى پایین و نه فوق آنها و نه زیر آنها و نه در مابین آنها نیست خاص توست ستایش آن ستایشى که توانایى ندارد بر شماره اش کسى جز تو درود فرست بر محمّد و آل محمّد درودى که توانایى نداشته باشد بر شماره اش کسى جز تو.

۵ـ«شیخ کفعمى» در «بلدالامین» و «مصباح» از کتاب «اختیار» «سیّد بن باقى» نقل کرده است که هر کس بخواند این دعا را در هر روز از ماه رمضان، خداوند متعال گناهان بسیارى را از او بیامرزد:

اَللّهُمَّ رَبَّ شَهْرِ رَمَضانَ،اَلَّذى اَنْزَلْتَ فیهِ الْقُرْآنَ، وَافْتَرَضْتَ عَلى عِبادِکَ فیهِ الصِّیامَ، وَارْزُقْنى حَجَّ بَیْتِکَ الْحَرامِ فى هذَا الْعامِ وَفى کُلِّ عام، وَاغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الْعِظامَ، فَاِنَّهُ لا یَغْفِرُها غَیْرُکَ یا ذَا الْجَلالِ وَ الاِْکْرامِ.(۱۰)

خدایا اى پروردگار ماه رمضانى که فرود آوردى در آن قرآن را و واجب کردى بر بندگانت در این ماه روزه را و روزى من کن حج خانه محترمت (کعبه) را در این سال و در هر سال و بیامرز برایم گناهان بزرگ را که براستى نیامرزد آنها را کسى جز تو اى صاحب جلالت و بزرگوارى.

۶ـ «شیخ مفید» در «مقنعه» فرموده:

و از مستحبات ماه رمضان صلوات فرستادن بر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) است در هر روز صد مرتبه، و اگر زیادتر بفرستد فضیلت بیشترى دارد.(۱۱)

پی نوشت :
۱٫ مصباح المتهجّد، صفحه ۶۱۰ و اقبال، صفحه ۸۹، با اندکى تفاوت. (مرحوم سیّد بن طاووس در اقبال نقل مى کند که این دعا را امام باقر(علیه السلام) در هر روز از ماه رمضان مى خواند).
۲٫ مصباح المتهجّد، صفحه ۶۱۶ و اقبال، صفحه ۹۳ و بحارالانوار، جلد ۹۵، صفحه ۱۰۵ .
۳٫ این جملات در اقبال آمده است.
۴٫ این جمله در اقبال آمده است.
۵٫ مصباح المتهجّد، صفحه ۶۲۰ و اقبال، صفحه ۹۶ و بحارالانوار، جلد ۹۵، صفحه ۱۰۸ (با مقدارى تفاوت).
۶٫ اقبال، صفحه ۹۸ و بحارالانوار، جلد ۹۵، صفحه ۱۱۰ .
۷٫ این جمله در اقبال آمده است.
۸٫ مصباح المتهجّد، صفحه ۶۲۳ و اقبال، صفحه ۹۸ و بحارالانوار، جلد ۹۵، صفحه ۱۱۱ (با اندکى تفاوت).
۹٫ مقنعه، صفحه ۳۲۰٫
۱۰٫ مصباح کفعمى، صفحه ۶۱۸ و بلدالامین، صفحه ۲۲۳٫
۱۱٫ مقنعه، صفحه ۳۱۳٫