مقالات تخصصی روانشناسی

بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD
آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری
ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
اثربخشی هنردرمانی گروهی کودکان
اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
مشکلات خواب کودکان
شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
خودکشی
جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
تأثير عروسك بر اضطراب قبل از جراحي كودكان
بررسي تأثير حضور عروسك نمايشي كلاه قرمزي بر اضطراب قبل از عمل جراحي آپانديسيت در كودكان بستري در بيمارستان دكترشيخ مشهد جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.…