سب على (ع )
اشاره: سَبّ علی به معنای ناسزا گفتن و لعن کردن امام علی(ع) است که توسط معاویه بن ابی‌سفیان بنا نهاده شد. حکمرانان و پیروان بنی‌امیه در منابر رسمی حکومتی به لعن و ناسزا گفتن به امام علی(ع) می‌پرداختند. این عمل حدود شصت سال رواج داشت و در نهایت توسط عمر بن عبدالعزیز ممنوع شد. با این حال امام علی،…
انسان، متن، اتوریتى
 اشاره: هدف اصلى مقاله ارائه دادن تصویرى کلى از اوضاع فکری- فرهنگى زمانه ماست از حیث تلقی‌اى که انسان کنونى از نسبت خود با حقیقت دارد. بدیهی‌ ست دست کم یکى از راه‌هاى درک تلقى انسان کنونى از نسبت خود با حقیقت، بررسى سیر تطور این تلقى در تاریخ است. ما این بررسی را با تبارشناسى سنت کتابت و نقشى که متن…