درگذشت ابوعلى صيرفى كوفى5 جمادى الاولی

 سال 263 هجرى قمرى

ابوعلى، حسن بن محمد بن سماعه كندى صيرفى، از علماى شيعه و از دانشمندان سخت كوش عصر خويش به شمار مى آمد.

وى، از جهت اعتقادى، واقفى و از پيشوايان اين گروه بود و در اين راه تعصب ويژه اى نشان مى داد.

واقفيه، دسته اى از شيعيان، بودند كه پس از شهادت مظلومانه امام موسى كاظم(علیه السلام)، پيشواى هفتم شيعيان راه وقف را در پيش گرفته و امامت امام هشتم شيعيان، يعنى امام رضا(علیه السلام) را نپذيرفتند.

اين ها در ميان برخى از شيعيان مدتى طرفدار داشته و با گفتار و نوشتار خويش، آنان را در اين راه نگه داشتند، وليكن پس از مدتى، حقايق بر هوادارانشان آشكار گرديد و بساط واقفيه برچيده شد و پيروان آن، به تدريج به مذهب حقه اماميه برگشته و مشمول هدايت هاى معنوى امامان معصوم(علیهم السلام) شدند.

به هر روى، ابوعلى صيرفى با اين كه واقفى مذهب بود، با اين حال مورد پذيرش رجال شناسان شيعه قرار گرفته است. زيرا وى مردى فقيه، مورد وثوق و نويسنده اى ماهر بود.

تالیفات

ابوعلى صيرفى تعداد 30 كتاب تأليف كرد، كه اسامى برخى از آن ها عبارت است از: كتاب القبله، كتاب الصّلاة، كتاب الصّوم، كتاب الشّراء و البيع، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الحيض، كتاب وفاة أبى عبدالله (عليه السّلام)، كتاب الطهور، كتاب السهو، كتاب المواقيف، كتاب الزهد، كتاب البشارات، كتاب الدلائل، كتاب العبادات و كتاب الغيبة.

وفات

سرانجام در پنجم جمادى الاولى، سال 263 هجرى قمرى، مصادف با سومين سال امامت و غيبت صغراى امام زمان(علیه السلام)، در كوفه وفات يافت و ابراهيم بن محمد علوى بر وى نماز گزارد و در جعفى مدفون گرديد.(1)

1- رجال ابن داوود، ص 239 و معجم رجال الحديث (آيت الله خويى)، ج6، ص 127