سال ۲۵۹ هجرى قمرى

در کتاب “رجال النّجاشى درباره طیالسى آمده است: ابوعبدالله، محمد بن خالد بن عمر طیالسى تمیمى، در کوفه و در منطقه “صحراء جرم” ساکن و داراى تألیفى به نام “کتاب النوادر” بود. ابن نوح به نقل از ابن سفیان و او به نقل از حمید بن زیاد، به من خبر داد که محمد بن خالد طیالسى در شب چهارشنبه، سه روز مانده به آخر جمادى الآخر، سال ۲۵۹، در حالى که ۹۷ سال از عمرش گذشته بود، بدرود حیات گفت.(۱)

شیخ حسن صاحب المعالم و آیت الله خویى، به نقل از مرحوم شیخ طوسى(ره)، وى را از اصحاب امام موسى کاظم(علیه السلام) دانسته اند و درباره وى گفته اند: طیالسى تمیمى، که وضعیتش چندان روشن نیست، از شیعیان کوفه و از علما و دانشمندان این منطقه به شمار مى آمد و افرادى چون على بن حسن بن فضال، سعد بن عبدالله و حمید بن زیاد از او نقل حدیث مى کردند. هم چنین او از افرادى چون سیف بن عمیره و صالح بن عقبه روایاتى را نقل کرد.(۲)

۱- رجال النجاشى، ص ۳۴۰

۲- التحریر الطاووسى (شیخ حسن صاحب المعالم)، ص ۴۴۲؛ معجم رجال الحدیث (آیت الله خویى)، ج ۷۱، ص ۷۵