فضلیت شب قدر با توجه به افق های متفاوت ، چگونه قابل درک است؟
سوال

ما می دانیم که شب قدر یک شب خاصی است که قرآن در این شب نازل شده است و این همه ملائک با اذن خدا به زمین نازل می شوند. در این رابطه مطلبی است که من نمی توانم متوجه شوم، چون وقتی که در بعضی جاهای دنیا شب است همین موقع در جاهای دیگر روز است حال آیا نزول ملائک نسبت به آن مناطق در روز است و مردم آن مناطق در روز باید فضائل آن زمان خاص را ادراک بکنند یا نه؟

پاسخ

برای شناخت مفهوم و تعیین محدوده زمانهای شرعی همچون شب قدر و اوقات صلاه بمنظور انجام اعمال دینی و درک فضیلت اوقات، هر شخص می بایست بر اساس افق شرعی محلی که در آن قرار دارد نه افق یک محور مرکزی مانند مکه یا مدینه ـ عمل نماید و افق شرعی مکه و مدینه تنها برای ساکنان آن شهرها و مناطق هم افق معتبر است. و این مساله از ضروریات دین مبین اسلام است. لذا همانگونه که مسلمین در اقطار مختلف عالم برای برپایی نمازهای واجب ـ مثلاً ـ افق شرعی محل خود را ملاک قرار می دهند در مورد شب قدر نیز چنانچه کسی بخواهد فضیلت آن شب مقدس را درک کند و اعمال وارده برای آن شب را انجام دهد، می بایست بر اساس تقویم و افق محلی که در آن قرار دارد عمل کند.

منبع: پایگاه حوزه