اشاره:

خبر دادن از آینده در زندگی همه امامان (علیهم‌السلام) وجود داشته است. گاهی از اتفاقات مهمی خبر می داده اند. در احادیث نبوی از حوادث آخرالزمان خبر داده شده است.  در زیر مطلبی نقل شده که امام حسن عسکری (علیه‌السلام) از مرگ مهتدی عباسی خبر داده است.

 

احمد بن محمد گوید: وقتی مهتدی عباسی دست به کشتار موالیان ترک زد به امام حسن عسکری (علیه‌السلام) نامه نوشتم و عرض کردم آقای من! خدا را شکر که شر او را از ما بازداشت. شندیده‌ام شما را تهدید کرده و گفته است: به خدا سوگند آنها را از روی زمین بر می‌دارم.

امام (علیه‌السلام) به خط خود نوشت: این رفتار او عمرش را کوتاه کرد. از امروز پنج روز شمارش کن در روز ششم کشته می‌شود. البته بعد از خواری و ذلتی که به او می‌رسد. و همانگونه که امام (علیه‌السلام) فرموده بود انجام گرفت.[۱]

پی نوشت:

[۱] . اصول کافی، باب مولد ابی محمد حسن بن علی (علیه‌السلام) .