اشاره:

خداوند دارای علم بی‌پایان و محیط بر تمام هستی است. به این معنا که گذشته ، حال و آینده برای خدای متعال در هر آنی موجود است. انبیاء و اولیای الهی با عنایت خداوند اگر بخواهند می توانند از نیت دیگران و نیز از آینده افراد خبر بدهند. در نگارش زیر به یکی از این کرامات از سوی امام حسن عسکری (علیه‌السلام) اشاره شده است.

 

ابو هاشم جعفری گوید: از تنگی زندان و فشار غل و زنجیر به امام حسن عسکری (علیه‌السلام) شکایت کردم. حضرت به من نوشت: تو امروز نماز ظهر خود را در منزل برگزار خواهی کرد. هنگام ظهر بود که بیرون آمدم و همان گونه که امام (علیه‌السلام) فرموده بود نماز را در منزل خود برگزار کردم. از نظر معیشت هم در تنگنا و فشار بودم و می‌خواستم طی نامه‌ای از امام (علیه‌السلام) تقاضای پول کنم اما خجالت می‌کشیدم. وقتی به منزل خود رسیدم صد دینار برایم فرستاد و در نامه نوشته بود: هر گاه نیازمند بودی شرم نکن و درخواست کن که آنگونه که دوست داری به تو خواهد رسید.[۱]

پی نوشت:

[۱] . اصول کافی، باب مولد ابی محمد الحسن بن علی (علیه‌السلام) .