حلاس بن عمرو ازدی راسبی

اشاره
«حلاس»برادر نعمان و فرزند «عمرو راسبی» است. او چون برادرش اهل کوفه و از یاران امیرمؤمنان علیه‌السلام بوده است(۱). گویند او از مأموران انتظامی امام علی علیه‌السلام در کوفه نیز  بوده است(۲). شیخ طوسی وی را از اصحاب امام حسین علیه‌السلام دانسته است(۳).
شهادت حلاس
صاحب ابصار العین گزارش کرده که ایشان چون برادرش به همراهی سپاه ابن‌سعد از کوفه به کربلا وارد شد و وقتی عدم پذیرش شروط امام را توسط ابن‌سعد دید، شبانه رو به امام علیه‌السلام حرکت کرد و در راه امام به شهادت رسید(۴). سروی شهادت او را در حمله نخستین دانسته است(۵).
پی نوشت‌ها: 
(۱) رجال شیخ طوسی، ص ۳۹.
(۲) ابصار العین، ص ۱۷۸.
(۳) رجال شیخ طوسی، ص ۷۳.
(۴) ابصار العین، ص ۱۸۷.
(۵) مناقب آل ابی‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.