پرسش:

آیا این داستان که روز عاشورا پس از شهادت امام شیری آمد و ازجنازه امام حسین ـ علیه السّلام ـ حفاظت کرد صحیح است؟

پاسخ:

درباره ی ائمه کرامات زیادی درمنابع نقل شده که نمی توان به راحتی و بدون دلیل آنهارا رد کرد .ازاین رو تردید دراین مسائل با توجه به جایگاه معنوی ائمه مشکل است .امروزه برخی از مرتاضان هند و…ادعای کراماتی دارند که قبول آنها برای مردم مشکل نیست ،ازاین روی درباره ی ائمه ما که مقام معنوی آنها بیش ازفهم ودرک عادی است کرامات زیادی قابل اثبات است ازاین جهت رد آنها بدون دلیل مناسب نیست. بررسی اسناد تنها راهی است که می توان به نتایجی دست یافت . ازاین گذشته گزارش های معتبری درباره ی کرامات ائمه نقل شده که موید این مسائل است .
داستان فضه و شیر در کتاب کافی اثر مرحوم ثقه الاسلام کلینی ـ ره ـ آمده است. (این کتاب توسط حجه الاسلام حاج سید جواد مصطفوی ترجمه شده) در این بخش ایشان از ترجمه این روایت خودداری نموده و می نویسد:«این روایت جنبه تاریخی دارد و سندش به امام ـ علیه السّلام ـ نمی رسد، فلذا از ترجمه آن خودداری می کنم.»(۱) چون درزمینه ی مسائل تاریخی تخصص نداشته ازورود به بحث خوداری نمودهاست.
با مراجعه به معجم رجال حضرت آیت الله خویی ـ رحمه الله علیه ـ روات این حدیث بررسی شد و آخرین راوی آن (ادریس ابن عبدالله الاودی الکوفی) است که فردی ناشناخته می باشد.(۲) مرحوم شهید مطهری ـ رحمه الله علیه ـ دراین مطلب تردید داشته و با این وجود جانب احتیاط را رعایت کرده و چیزی نگفته اند. اما با توجه به بروز کرامات زیاد که ازامام حسین (علیه السلام) بویژه اینکه قبر آن حضرت بارها توسط دشمنان مورد اهانت واقع شد ولی نتوانستند تخریب کنند .علاوه برآن عقیده ی شیعه براین است که امام محور هستی است وکائنات برای او مطیع اند،از این جهت به راحتی نمی توان دراین مسائل تردید وآن را انکار کرد.

پی نوشت ها:

۱٫کلینی، اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، ج۲، بی چا، انتشارات گلگشت، بی تا، ص ۳۶۷٫
۲٫ خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، چاپ اول، بیروت ـ لبنان، سال ۱۳۰۴ هـ، ۱۹۱۷ م، ص ۱۱٫