آیین مسیحیتی که امروز در دنیا رایج است و هیچ ارتباطی به حضرت مسیح (علیه السلام) ندارد، عاری از شریعت آسمانی است و لذا در این آیین در مورد خوردنی ها هیچگونه حلال و حرامی و نیز نجاست و طهارتی وجود ندارد. به دلیل اینکه در دین مسیحیت شریعت توسط پولس که در حقیقت موسس مسیحیت فعلی است، نفی شده و مسیحیت توسط او به انحراف کشانده شد. از نظر پولس با آمدن مسیح بشر از قید شریعت موسی(علیه السلام) رها شده و برائت در پیشگاه خداوند از طریق ایمان مذهبی قابل تحقق است[۱] بنا بر تفکر پولس، با مرگ و رستاخیز مسیح(علیه السلام) شریعت یهود پایان یافته است[۲] و مدعی است که حقیقت مسیح در باطن فرد مؤمن تجلی می­کند و او را به سر منزل رستگاری رهبری می­نماید و برای او ضرورت ندارد که دایما به دستور­های رسمی و قوانین دینی رجوع کرده، حلال و حرام را از روی آنها تشخیص دهد، بلکه باید بندهای پوسیده‌ شریعت موسی را رها کند و طلبکار آزادی روح و ضمیر شود از این رو صریحا اعلام می­کند که دیگر عمل ختان وجوبی ندارد و رعایت حلال و حرام در طعام و شراب ضرورت نخواهد داشت و افراد بشری را به نجس و طاهر نباید تقسیم کرد[۳]. از نظر او شریعت جنبه منفی دارد و بخشایش گناهان از روی فیض محض صورت می‌گیرد که بر ایمان به خدا (مسیح)مبتنی است نه با رعایت امور شرعی و پیروی از آن و علت آن را مرگ عیسی(علیه السلام) بر روی صلیب می داند که به نام شریعت و به دست نگهبانان آن اعدام گردید[۴]. از نظر او نجات یک هدیه‌ای رایگان است که خدا با خواست خود آن را عطا می ­کند و بشر نمی­ تواند با هیچ وسیله و عمل صالحی آن را به دست آورد. بنابراین مسیحیان خواه یهودی باشد و خواه غیر یهودی نباید به شریعت موسی پای بند باشند[۵].

بعد از این مطالب کوتاه سوالات زیر متوجه مسیحیان می شود:

  1. تمام ادیان آسمانی دارای شریعت است چرا دین مسیحیت عاری از شریعت است؟
  2. خود حضرت مسیح(علیه السلام) تأکید بر شریعت حضرت موسی داشته است، چرا مسیحیان از پولسی که یهودی بوده است در این مسئله پیروی می کنند؟
  3. با نبود شریعت بین آیین مسیحیت ومادی گرایی چه تفاوتی وجود دارد. تنها عشق به حضرت مسیح مشکلی را حل نمی کند؟
  4.  مسیحیان با چه معیاری بین انسان صالح و انسان جانی تفاوت قائل می شود؟
  5. با کدام معیار مزد بدون عمل به کسی تعلق می گیرد؟ آیا این کار خداوند ظالمانه نیست؟

پی نوشتها

[۱] . ادیان در جهان امروز(جهان مذهبی) ، ص۷۰۵، ریچارد بوش و دیگران، ترجمه عبدالرحیم گواهی.

[۲] . متفکران بزرگ مسیحی، ص۳۳، هانس کونگ ، گروه مترجمان .

[۳] . تاریخ جامع ادیان، ص۶۱۶ ، جان بایر ناس، ترجمه: علی اصغر حکمت.

[۴] . متفکران بزرگ مسیحی، ص۲۸

[۵] . میشل، توماس (Thomas Michellکلام مسیحی، ص۵۶و۵۷  ؛ جهان مذهبی، ۷۰۵

نویسنده: حمیدالله رفیعی