ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » فضائل ماه رمضان » معصومین علیهم السلام »

روزه در بیان حضرت زهرا عليها السلام

ما يصنع الصائم بصيامه اذا لم يصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه1

روزه‏ دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه‏اش به چه كارش خواهد آمد.

حضرت زهرا (س) :

جعل الله … الزكاة تزكية للنفس و نماء في الرزق ، و الصيام تثبيتا للاخلاص2 خداي تعالي زكات را مايه پاكي جان و فزوني روزي ، و روزه را براي پابرجايي اخلاص قرار داد .

1-بحار، ج 93 ص 295
2-احتجاج طبرسي ، ايران ، انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258