حرکت خدا ازمحلی به محل دیگر

چرا وهابیان خداوند متعال را  مانند آدمیان و سایر حیوانات که از محلی به محل دیگر حرکت می کنند، پنداشته اند.

ابن تیمیّه و ابن قیّم جوزی که از استوانه ­های فرقه وهابیّت هستند، خدا را به سلاطین تشبیه نموده و می­گویند که در روز جمعه از روزهای آخرت خداوند از عرش پایین می­آید و بر کرسی می­نشیند و کرسی خداوند در میان منبر­هایی از نور قرار می­گیرد و انبیاء بر این منابر می­نشینند و این منابر را کرسی­هایی از طلا احاطه نموده که بر این کرسی­ها شهداء و صدیقین می­نشینند و بعد از انجام جلسه مفصل و گفتگو با اعضای جلسه، خداوند از کرسی بلند می­شود و با ترک جلسه به سوی عرش خود بالا می­رود.[۱]

آیا وهابی­ها با بیان این مطالب غیرمعقول، مقام و ذات الهی را که از هر گونه شایبه­ی امکانی و مادی منزه وپاک می­باشد تنزل نداده ­اند؟ و پنداشته­­اند خدا هم مانند پادشاهان و سلاطین دارای تشریفات و زندگی پر زَرق و بَرق مادی می­باشد. و با بندگان خود جلساتی برای رَتق و فَتق امور انجام می­دهد؟

[۱] . ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم حرانی، مجموع الفتاوی، ج۵، ص۵۵، بی تا  بی نا .و ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر (ابو عبدالله) زادالمعاد فی هدی خیر العباد، ج ۱، ص۳۶۹-۳۷۰، بیروت، موسسه الرساله، چهاردهم ،۱۴۰۷ ق. و اجتماع الجیوش الاسلامیه، ج ۱، ص۵۱ بیروت، دارالمکتب العلمیه، اول ۱۴۰۴ق . و توضیح المقاصد و تصحیح القواعد، ج ۱، ص۴۲۶و ج ۲، ص۵۸۵، بیروت، المکتب الاسلامیه، سوم، ۱۴۰۶ ق. و حادی الارواح،  ج ۱، ص۲۱۸، بیروت، دارالکتب العلمیه . و روضه المحبین، ج ۱، ص۴۳۳،  بیروت، دار الکتب العلمیه ، ۱۴۱۲ق.