حرکت اهل بيت امام حسين(ع) به کوفه 11 محرم

اسارت بازماندگان شهداي کربلا

پس از شهادت امام حسين(ع) و ياران وفادار آن حضرت، عصر عاشورا سر مقدس امام به کوفه فرستاده شد .

عمر بن سعد يازدهم محرم دستور داد که سرهاي ساير شهيدان را شست و شو داده و در ميان سرکردگان سپاه خويش تقسيم کنند تا بواسطه آنهااز عبيدالله پاداش بگيرند.

وي بر کشته هاي لشکريان خود نماز خواند و آنها را دفن کردند، ولي بدنهاي بي سر شهيدان را در آن بيابان رها کرد. سپس  دستور داد زنان، کودکان و بازماندگان واقعه عاشورا را بعنوان اسير به همراه خود به کوفه ببرند.

هنگام خروج آنان از سرزمين کربلا، به خواسته اسيران و يا به دستور عمر بن سعد جهت تازه کردن داغ اسيران و عزيز از دست دادگان، آنان را از کنار پيکرهاي شهيدان عبور دادند. لحظه وداع بازماندگان با بدنهاي بي سر شهدا، محشري بود .

عصر روز يازدهم اهل بيت(عليهم السلام) به سمت کوفه حرکت و شبانه به کوفه رسيدند و آن بزرگواران داغدار و مصيبت زده را تا صبح پشت دروازه هاى کوفه نگه داشتند.

در همين روز آنان را وارد شهر بزرگ کوفه کرده و جمعيت فراواني به ديدن اسيران آمدند، که برخي اظهار خوشحالي و شادماني کرده و برخي ديگر در مظلوميت اهل بيت(ع)و در عزاي سيد شهيدان،مي گريستند و ضجه مي زدند .

منبع: تقويم شيعه