بر طبق نقلى که سیوطى در کتاب در المنثور از ابن مردویه نموده و در برخى از کتابهاى شیعه نیز روایت شده،على (ع) در آن سه روزى که رسول خدا در غار ثور بود،هر روزه به طور مخفیانه خود را به غار مى رساند و آذوقه براى رسول خدا و ابو بکر مى آورد و اخبار مکه را نیز به اطلاع آن حضرت مى رساند.سپس به دستور آن حضرت سه شتر خریدارى کرد و شخصى را نیز براى راهنمایى به عنوان دلیل راه اجیر کرد و روز سوم آنها را بر در غار آورد و رسول خدا و ابو بکر به سوى مدینه حرکت کردند.

بر طبق نقل دیگرى این کار را غلام ابو بکر عامر بن فهیر،و به دستور وى انجام داد.به هر صورت رسول خدا و ابو بکر به سوى مدینه حرکت کردند و على (ع) نیز به دنبال مأموریتى که رسول خدا (ص) بدو محول کرده بود،به مکه بازگشت.

روزى که رسول خدا (ص) از غار ثور به سوى مدینه حرکت کرد،بر طبق گفته مشهور،روز اول ماه ربیع الاول بود و روزى که به محله قباء نخستین محله مدینه وارد شد،روز دوازدهم آن ماه بود،یعنى فاصله ما بین مکه و مدینه را دوازده روز پیمود وسپس در محله قباء توقف کرد .

در اینجا بر طبق روایتى که در اعلام الورى و روضه کافى نقل شده به آن حضرت عرض شد:

تا کى در قباء توقف خواهید کرد؟فرمود:تا وقتى که على و همراهانش برسند،ابو بکر عرض کرد :گمان ندارم على به این زودى بیاید!رسول خدا فرمود:چرا ان شاء الله به همین زودى خواهد رسید و به همین منظور پانزده روز یا کمتر در قباء توقف فرمود تا على (ع) بدان حضرت ملحق شد.

در حدیث روضه کافى است که ابو بکر پیش از آمدن على (ع) براى رفتن آن حضرت به مدینه اصرار کرده،گفت:مردم مدینه منتظر مقدم ورود شما هستند و روز شمارى مى کنند و چشم به راه آمدن على نباشید که گمان ندارم وى تا یک ماه دیگر هم بیاید؟

رسول خدا (ص) فرمود:نه این طور نیست به زودى خواهد آمد و من نیز از اینجا حرکت نخواهم کرد تا عموزاده ام و برادرم و محبوبترین خاندانم و کسى که با جان خود مرا از مشرکان محافظت کرد برسد.

ابو بکر که چنان دید ناراحت شد و پیغمبر را در محله قباء گذارده و خود به مدینه آمد و رسول خدا پس از ورود على (ع) چند روز در قباء ماند و به همراه وى به سوى مدینه حرکت فرمود.

منبع :سیدهاشم رسولى محلاتى زندگانى امیرالمؤمنین(ع)ص ۷۵