حركت پيامبر (ص) از غار ثور به سوى مدينه 1 ربیع الاول

بر طبق نقلى كه سيوطى در كتاب در المنثور از ابن مردويه نموده و در برخى از كتابهاى شيعه نيز روايت شده،على (ع) در آن سه روزى كه رسول خدا در غار ثور بود،هر روزه به طور مخفيانه خود را به غار مى رساند و آذوقه براى رسول خدا و ابو بكر مى آورد و اخبار مكه را نيز به اطلاع آن حضرت مى رساند.سپس به دستور آن حضرت سه شتر خريدارى كرد و شخصى را نيز براى راهنمايى به عنوان دليل راه اجير كرد و روز سوم آنها را بر در غار آورد و رسول خدا و ابو بكر به سوى مدينه حركت كردند.

بر طبق نقل ديگرى اين كار را غلام ابو بكر عامر بن فهير،و به دستور وى انجام داد.به هر صورت رسول خدا و ابو بكر به سوى مدينه حركت كردند و على (ع) نيز به دنبال مأموريتى كه رسول خدا (ص) بدو محول كرده بود،به مكه بازگشت.

روزى كه رسول خدا (ص) از غار ثور به سوى مدينه حركت كرد،بر طبق گفته مشهور،روز اول ماه ربيع الاول بود و روزى كه به محله قباء نخستين محله مدينه وارد شد،روز دوازدهم آن ماه بود،يعنى فاصله ما بين مكه و مدينه را دوازده روز پيمود وسپس در محله قباء توقف كرد .

در اينجا بر طبق روايتى كه در اعلام الورى و روضه كافى نقل شده به آن حضرت عرض شد:

تا كى در قباء توقف خواهيد كرد؟فرمود:تا وقتى كه على و همراهانش برسند،ابو بكر عرض كرد :گمان ندارم على به اين زودى بيايد!رسول خدا فرمود:چرا ان شاء الله به همين زودى خواهد رسيد و به همين منظور پانزده روز يا كمتر در قباء توقف فرمود تا على (ع) بدان حضرت ملحق شد.

در حديث روضه كافى است كه ابو بكر پيش از آمدن على (ع) براى رفتن آن حضرت به مدينه اصرار كرده،گفت:مردم مدينه منتظر مقدم ورود شما هستند و روز شمارى مى كنند و چشم به راه آمدن على نباشيد كه گمان ندارم وى تا يك ماه ديگر هم بيايد؟

رسول خدا (ص) فرمود:نه اين طور نيست به زودى خواهد آمد و من نيز از اينجا حركت نخواهم كرد تا عموزاده ام و برادرم و محبوبترين خاندانم و كسى كه با جان خود مرا از مشركان محافظت كرد برسد.

ابو بكر كه چنان ديد ناراحت شد و پيغمبر را در محله قباء گذارده و خود به مدينه آمد و رسول خدا پس از ورود على (ع) چند روز در قباء ماند و به همراه وى به سوى مدينه حركت فرمود.

منبع :سيدهاشم رسولى محلاتى زندگانى اميرالمؤمنين(ع)ص 75