حجاب نزد فاطمه(سلام الله علیها)

 چند روایت درباره اهمیت حجاب در نظر فاطمه زهرا علیهاسلام:

حضرت موسى بن جعفر علیه السلام از پدران گرامیش از حضرت امیرالمؤمنین على علیه السلام نقل فرمود که:

روزى شخص نابینایى اجازه ورود خواست. فاطمه علیهاسلام برخاست و چادر به سر کرد.

رسول خدا فرمود:« چرا از او رو مى گیرى، او که تو را نمى بیند؟»

فاطمه عرض کرد:« او مرا نمى بیند، اما من که او را مى بینم. و او اگر چه مرا نمى بیند ولى بوى مرا که حس مى کند.»

رسول خدا فرمود:« شهادت مى دهم که تو پاره تن منى.»

روزى رسول خدا از اصحاب خود پرسید:« نزدیکترین حالات زن به پروردگارش کدام است؟» اصحاب نتوانستند جواب بدهند. این سؤال به گوش فاطمه علیهاسلام رسید. فاطمه فرمود:« نزدیکترین حالات زن به پروردگارش وقتى است که در خانه اش بنشیند (و خود را در کوچه و بازار، جلو چشم نا محرمان قرار ندهد.)»

وقتى رسول خدا این سخن را شنید، فرمود:« فاطمه پاره تن من است.»

امیرالمؤمنین علیه السلام مى فرماید: روزى رسول خدا از ما پرسید:« بهترین کار براى زنان چیست؟»

فاطمه علیهاسلام پاسخ داد:« بهترین کار براى زنان این است که مردان را نبینند و مردان نیز آنها را نبینند »

رسول خدا فرمود:« فاطمه پاره تن من است »

رسول خدا بعد از ازدواج فاطمه علیهاسلام کارها را بین او و على علیه السلام تقسیم کرد و فرمود کارهاى منزل با فاطمه و کارهاى خارج از منزل با على.

فاطمه علیها سلام مى فرماید:« هیچ کس نمى ‌داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.»

روزى فاطمه زهرا سلام الله علیها به اسماء فرمود:« چه بد است این تخته‌هایى که بدن مرده را براى تشییع جنازه روى آن مى گذارند! زیرا وقتى زنى را روى آن قرار مى دهند و پارچه اى بر بدنش مى کشند، حجم بدن او معلوم است.»

اسماء گفت:« من که در حبشه بودم، مى دیدم مردم آنجا تابوتى از چوب درست مى کردند و مرده را داخل آن مى گذاشتند.»

سپس اسماء با چوب خرما تابوتى لبه‌دار درست کرد و به فاطمه علیهاسلام نشان داد. حضرت فاطمه بسیار خوشحال شد و فرمود:« این خیلى خوب است. وقتى مرده را داخل آن قرار دهند و پارچه‌اى روى آن بکشند، دیگر معلوم نمى شود مرده مرد است یا زن.» و فرمود:« پس از مرگم، مرا در همین تابوت بگذارید.»

منابع:

بحارالانوار، ج ۴۳، صفحات ۹۱ و ۹۳ و ۵۴ و ۸۱ و ۱۸۹٫

بحار/۹۲/۴۳ اول صفحه –

بحار/۱۸۹/۴۳ –

بحار۱/۸۱/۴۳-

بحار/۵۴/۴۳ –