جواب نامه نانوشته

اشاره:

همانگونه که حقانیت رسالت پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) با معجزه قابل اثبات است، امامان معصوم(علیهم‌السلام) که بنابر مذهب شیعه از سوی خداوند منصوب شده اند، اگر کسی از آنان معجزه بخواهند، باید حقانیت امامت خود را با معجزه به اثبات برسانند. آنچه در  زیر می خوانید امام حسن عسکری(علیه‌السلام) بر طبق درخواست یک ناصبی این کار را انجام داده اند.

 

محمد بن عباس گوید: درباره معجزات امام (علیه‌السلام) صحبت می‌کردیم که یک ناصبی(مخالف امام) گفت: اگر حسن بن علی از نامه‌ای که من بدون مرکب می‌نویسم جواب دهد معلوم می‌شود امام است و حق با اوست. آنگاه مسائلی را بدون مرکب بر کاغذی نوشت که اثری از نوشته بر کاغذ نباشد و آن را در پاکتی گذارد و ما آن را به محضر امام حسن عسکری (علیه‌السلام) فرستادیم.

جواب نامه او آمد و حضرت اسم او و پدر و مادرش را که پرسیده بود بر کاغذی نوشته بود. مرد ناصبی از جواب سؤال خود تعجب کرد و چون آگاه گردید به حقانیت و امامت امام حسن عسکری (علیه‌السلام) اعتقاد پیدا کرد.[۱]

پی نوشت:

[۱] . مناقب، آل ابی طالب، ج ۴، ص ۴۳۹، بحار، ج ۵۰، ص ۲۸۸.