شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه رجب »

يرموک، نهري است در سرزمين اردن. در آن جا نبردي بزرگ ميان مسلمانان و روميان به وقوع پيوست.

پس از آن که روميان شکست‌هاي پي در پي از مسلمانان متحمل شده و در حال عقب‌نشيني کامل از شامات بودند، در صدد جنگ بزرگي ديگر بر عليه مسلمانان برآمدند و تعداد يک صد هزار و به روايتي سيصد هزار رزمنده امپراتوري روم که متشکل از روميان و عرب‌هاي منطقه شام بودند، در سرزمين يرموک گرد آمده و براي هجوم سيل‌آسا بر سپاهيان مسلمان آماده شدند.

ابوعبيده جراح که فرمانده مسلمانان در نبرد با روميان بود، رزمندگان مسلمان را گردآوري و به نبرد آنان فرستاد و سپس سپاهي ديگر به فرماندهي سعيد بن عامر به ياري رزمندگان مسلمان اعزام کرد و نبرد سنگيني ميان طرفين به وقوع پيوست و ده‌ها هزار تن از نيروهاي دو طرف کشته، زخمي و اسير گرديدند. ولي سرانجام مسلمانان بر روميان پيروز شده و آنان را به عقب‌نشيني وادار کردند.

هرقل، امپراتور روم شرقي که در انطاکيه مستقر بود و فرماندهي جنگ را از راه دور مديريت مي‌کرد، همين که از پيروزي مسلمانان در يرموک باخبر شد، از انطاکيه گريخت و در قسطنطنيه (استانبول) مأوا گرفت و هنگامي که از انطاکيه مي‌گريخت، با حسرت تمام گفت: عليک يا سوريه السلام و نعم البلد هذا للعدو!؛ بدرود اي سرزمين سوريه، چه سرزمين زيبايي نصيب دشمنان شد! به هر روي اين واقعه در پنجم رجب سال پانزدهم قمري و در عصر خلافت عمر بن خطاب واقع گرديد.

برخي از کشته‌شدگان نامدار مسلمان، عبارت بودند از: عمرو بن سعيد، أبان بن سعيد، عکرمه بن أبي‌جهل، عبدالله بن سفيان، سعيد بن حارث، سهيل بن عمرو و هشام بن عاص (برادر عمرو بن عاص).(1)

پي نوشت:

1- نک: تاريخ خليفه بن خياط (عصفري)، ص 88؛ الجرح والتعديل (رازي)، ج 9، ص 63؛ تاريخ مدينه دمشق (ابن عساکر)، ج 2، ص 142؛ تاريخ ابن خلدون، ج 1، ص 489.