مواردی را که در بحران زدایی خانواده جنبه کاربردی دارد و می‌تواند در بهبود روابط زوجین مؤثر واقع شود با عنوان توصیه‌های تربیتی ارائه می‌نماییم:
۱- شخصیت همسرتان هر چه باشد، شما هم نیاز به دوباره سنجی معتقدات خود در مورد زندگی دارید. این باور که شما هم بی‌عیب و نقص نیستید. یک نوع آمادگی و انعطاف روحی ایجاد می‌کند که برای دست یابی به تفاهم ضرورت زیادی دارد.
۲- مشکلات زندگی همه یک جور نیستند از لحاظ موضوعیت، عمق و پیچیدگی با هم فرق دارند. از این رو زمانی متناسب به هر کدام برای بحران‌زدایی مورد نیاز می‌باشد. هرگز عجولانه و شتاب‌زده با مشکلات ژرف برخورد نکنید. بلکه اعتقاد داشته باشید که مشکلات به تدریج و به مرور زمان شکل می‌گیرند و بر همین اساس به صورت تدریجی نیز باید حل شود.
۳-بحران و مشکلات زندگی محک لیاقت و شایستگی شما به شمار می‌روند و سعی کنید با عبور از این بحران، لیاقت، جدیت و توان خود را به ثبات رسانید.
۴- اجازه ندهید حوادث و افراد شما را بکوبند. روحیه خود را دست خوش ناملایمات نکنید و قدرت خود را از دست ندهید.
۵- دوباره سنجی انتظارات و توقعات شما از همسرتان در برخی موارد به کاهش بحران منجر می‌شود. مثلاً باید از خود بپرسید این که من معتقدم «همسرم باید چنین و چنان می‌کرد» این بادها از کجا نشأت گرفته‌اند؟ و چگونه بایدها به قوانین و مقررات زندگی تبدیل شده‌اند؟ این عمل در بررسی امکانات همسرتان و ارزیابی قدرت واکنش او به خواسته‌های شما سودمند است.
۶- برای تغییر در روحیه همسرتان و در نتیجه مشکل زدایی از زندگی برخی شرایط حاکم بر خانواده را تغییر دهید؛ مثلاً پیشنهاد یک مسافرت، افزودن برخی برنامه‌های متنوع به زندگی و در صورت امکان، تغییر در شرایط و ساعات کار و بازگشت به منزل و تغییر الگوهای ارتباطی با همسر از این قبیل موارد محسوب می‌شود.
۷- قوای حیاتی خودتان را درست مثل پول تان صرفه‌جویی کنید و این حق را نیز برای همسرتان قائل باشید که از هم انرژی زدایی خود را ذخیره کنید و با برخوردهای شکننده دچار افسردگی و پیروزی زودرس نشود.
۸- یک فلسفه زندگی را که مبتنی بر خوش‌بینی باشد، اتخاذ کنید. چنین امری به مهار کردن عواطف و حفظ قوای شما کمک خواهد کرد.
۹- سازمان عاطفی خود را به گونه‌ای مرتب و منظم کنید که مانع از انتقال کلیه نگرانی‌ها و افکار منفی مربوط به کارتان به محیط منزل و بالعکس گردد.
۱۰- هر وقت در اثنای گفت و گو با همسرتان احساس می‌کنید که به حالت عصبی نزدیک می‌شوید، از ادامه بحث خودداری نموده و در زمان مناسب به بیان بقیه مطالب خود بپردازید.
۱۱- برای حوادثی که شاید هنوز روی ندهد، خودتان و همسرتان را آزار ندهید.
۱۲- از کاه کوه نسازید و مسائل را بزرگ نکنید بدانید که در زندگی افراد خوش‌بین، کاه و کوه هر دو وجود دارد ولی زندگی افراد بدبین فقط کوه وجود دارد. زیرا آنها از هر کاهی، کوهی می‌سازند و در برابر آن اظهار عجز می‌کنند.
۱۳- مقید باشید که در فرصت‌های مناسب ارتباط کلامی با همسرتان داشته باشید و آن را محدود به مواقعی که دچار بحران می‌شوید نکنید. زیرا در چنین حالتی ارتباط کلامی شما با تحریکات روحی و عصبی همراه خواهد بود و در آن صورت، نتیجه‌ای عاید شما نمی‌شود.
۱۴- همسرتان از شخصیتی برخوردار است که نه آنچنان پیچیده است که شناخت او غیرممکن باشد و نه آن چنان ساده است که نیازمند تلاشی از جانب شما نباشد. شناخت همسرتان امری ممکن و ضروری است با مطالعه مستمر در حالات و روحیاتش او را بیشتر و بهتر خواهید شناخت و در نتیجه زندگی شما هرگز به لبه پرتگاه نزدیک نخواهد شد.
۱۵-در برخی از بحران‌های زناشویی هر یک از زوجین با مطرح ساختن خاطرات دردناک گذشته و بیان تأملات روحی خود شکل را پیچیده‌تر می‌کنند در حالی که ظاهراً قضایای گذشته ربطی به مشکل امروز آنها ندارد.
۱۶- تعدادی از زوج‌های جوان به دلیل آسیبی که در الگوهای ارتباطی فی‌مابین وجود دارد، نمی‌توانند به تفاهم برسند. ممکن است این آسیب در نحوه گفت و گو همکاری برخورد با اطرافیان آن به وجود آمده باشد به هر حال در روابط آنها خللی ایجاد می‌کند در این گونه موارد حضور فرد سومی به عنوان مشاور می‌تواند در رفع مشکلات ارتباطی آنها مؤثر باشد.
عطا ایمانی
منبع: نشریه راه کمال؛ شماره ۳۸