شیعه شناسی » سؤالات ما » دیگر مذاهب »

تورات و نسبت های ناروا به انبیاء الهی

متأسفانه در کتاب تورات نسبت های ضداخلاقی و ناروائی درباره پیامبران الهی مطرح شده است. به صورت مثال: حضرت لوط توسط دخترانش با شراب مست می شود و در نتیجه با دختران خود همبستر می شود تا از لوط نسلی بیادگار بماند.[۱] حضرت ابراهیم به علّت ترس از جانش زن خود ساره را که از زیبایی فوق العاده برخوردار بوده به عنوان خواهر خود در دربار فرعون معرّفی و به فرعون تزویج می کند. سرانجام فرعون از واقعیت مطلب مطلع می شود، و ابراهیم را بخاطر اقدامش سرزنش می کند.[۲] و نیز حضرت داود به خاطر پنهان نگهداشتن رابطه نامشروعش با زن اوریا  وحتّی، او را که از مجاهدان مخلص و پاکدل بوده است بر اثر یک توطئه به قتل می رساند. و زن او را تصاحب می کند.[۳] حضرت سلیمان بخاطر تمایل زنانش به بت پرستی، دستور ساخت و ساز بتخانه های متعدد را صادر می کند.[۴] این مطالب و نمونه های شرم آور دیگر حکایت از تحریف خطرناک در کتاب تورات  دارد.[۵]

در اینجا از یهودیان و نیز مسیحیان که تورات فعلی را به عنوان کتاب مقدس شان قبول دارند سؤال می شود آیا پیامبران الهی نباید واجد صفات و اخلاقی باشند که ذرّه ای خدشه به امانت داری و صداقت آنان در  پیام رسانی از جانب خداوند، وجود نداشته باشد؟

آیا با این تصویر پیامبران الهی در کتاب مقدس جای هیچ اطمینان منطقی، بر صداقت و درستکاری و امانت داری آنان باقی می ماند؟

پی نوشتها

[۱] . همان عهد عتیق سفر پیدایش، باب ۱۹: ۳۸ـ۳۱.

[۲] . همان، باب ۱۲: ۲۰ـ۱۲ و باب ۲۰: ۱۲ـ۲.

[۳] . همان کتاب دوم سموئیل باب ۱۱: ۲۷ـ۲.

[۴] . همان کتاب اول پادشاهان باب ۱۱: ۱۴-۱.

[۵] . برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به البیان تألیف آیت الله خوئی ترجمه صادق نجمی و هاشم زاده هریسی، چ پنجم، ۱۳۷۵ هـ. ش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، ج اول، از ص ۹۰ الی ۱۰۰.