خانواده شیعی » سبک زندگی »

تنظيم خانواده به هر کسى کمک مى کند

ارايه دهندگان خدمات مى توانند با توجه به کارى که انجام مى دهند مغرور شوند و افتخار نمايند زيرا تنظيم خانواده به همه افراد کمک مى کند در اينجا به برخى از آنها اشاره مى شود :

زنان :

تنظيم خانواده به زنان کمک مى کند تا خودشان را از حاملگى ناخواسته محافظت کنند . در نتيجه زندگى بسيارى از زنان از حاملگى پرخطر و سقطهاى غير سالم در امان مى ماند . اگر همه خانمها مى توانشتند از حاملگى پر خطر در امان باشند ، ميزان مرگ و مير مادران به يک چهارم ميرسيد .همچنين ، بسيارى از روش هاى پيشگيرى از باردارى مزاياى ديگرى نيز دارد به عنوان مثال بعضى روش هاى هورمونى پيشگيرى از باردارى از برخى سرطانها جلوگيرى مى کند و يا کاندوم به پيشگيرى از انتقال بيماريهاى مقاربتى از جمله ليدز کمک مى کند .

کودکان :

تنظيم خانواده با فاصله گذارى مناسب بين تولد فرزندان ،باعث نجات جان فرزندان مى شود .سالانه بين 15-13 ميليون کودک زير 5 سال از بين مى روند .اگر فاصله تولد فرزندان حداقل 2 سال باشد ، از 4-3 ميليون مرگ کودکان پيشگيرى مى شود .

مردان :

تنظيم خانواده به مردان و زنان کمک مى کند که مراقب خانواده خود باشند .

مردان در سراسر جهان مى گويند که با تنظيم خانواده امکان فراهم کردن زندگى بهترى براى خانواده به وجود مى آيد .

خانواده ها :

تنظيم خانواده به سلامت خانواده کمک مى کند .زوج هايى که فرزند کمترى دارند توانايى تامين غذا ، لباس ، مسکن و آموزش بهترى براى فرزندانشان دارند .

ملت ها :

تنظيم خانواده به توسعه ملت ها کمک مى کند . در کشور هايى که زنان داراى فرزند بسيارکمترى نسبت به مادران خود هستند وضعيت اقتصادى مردم آن کشور با سرعت بيشترى بهبود مى يابد .

کره زمين :

اگر خانواده فرزندان کمترى در آينده داشته باشد از دو برابر شدن جمعيت 9/5 ميلياردى کره زمين در کمتر از 50 سال آينده جلوگيرى مى شود .در آينده منابع طبيعى مورد نياز شامل آب و خاک حاصلخيز کاهش خواهد يافت .بنابراين با کاهش رشد جمعيت هر فردى فرصت بهترى براى يک زندگى خوب خواهد داشت .

مشاوره :

مشاوره حياتى است .در نتيجه مشاوره ، ارايه دهندگان خدمات تنظيم خانواده به مراجعين کمک مى کنند که آنها در چهار چوب مسايل بهداشت بارورى ، روش تنظيم خانواده مناسب را انتخاب کرده و از آن استفاده کنند . مشاوره خوب رضايت بيشتر مراجعين را به همراه دارد .همچنين مشاوره خوب به مراجعين کمک ميکند که از روش هاى تنظيم خانواده به مدت بيشترى و با موفقيت بيشترى استفاده کنند .

انتخاب آگاهانه در تنظيم خانواده به چه معنا است ؟

زمانى که فرد بر اساس آگاهى ، تفکر و اطلاعات صحيح و سود مند انتخابى انجام ميدهد انتخاب آگاهانه صورت گرفته است .يکى از اهداف مهم مشاوره تنظيم خانواده کمک کردن به مراجعه کننده براى انتخاب آگاهانه در زمينه بهداشت بارورى و تنظيم خانواده است .

آگاهانه به اين معنا است که :

مراجعين اطلاعات صحيح ،واضح و اختصاصى که براى تصميم گيرى درباره انتخاب روش جلوگيرى از بارداى نياز دارند دريافت کنند .برنامه تنظيم خانواده با کيفيت خوب هر روش را بر حسب نياز معرفى مى کند و از سر ريز شدن اطلاعات و ارايه اطلاعات اضافى جلوگيرى کرده و به مراجعين کمک ميکند که از روش به طور اثر بخش و بى خطرى استفاده کند .

مراجعين نيازهاى خود را درک کنند زيرا درباره وضعيت خود فکر کرده اند .يک برنامه مناسب تنظيم خانواده از طريق بحث هاى چهره به چهره و انفرادى مشاوره و پيام هاى وسايل ارتباط جمعى ميتواند يه مراجعين کمک کند که روش هايى را انتخاب کنند که با نيازهاى آنها هماهنگ باشد .

انتخاب به اين معنى است که :

چند روش به مراجعين معرفى شده باشد تا از ميان آنها بتوانند انتخاب کنند . برنامه هاى تنظيم خانواده اى که کيفيت خوبى دارد روش هاى مختلفى که با نيازهاى افراد گوناگون هماهنگ است را معرفى کرده و از معرفى تنها يک يا دو روش خوددارى ميکند .همچنين اگر او توانايى در اختيار قرار دادن يک روش يا خدمات مربوط به آن روش را نداشته باشد مراجعين را به يک مرکز ديگر ارجاع مى دهد .

مراجعين خودشان تصميم بگيرند .ارايه دهندگان خدمات به مراجعين کمک کنند در باره تصميماتشان فکر کنند ،ولى هرگز نبايد انها را مجبور به انتخاب يک روش معين کنند .

منبع: www.sums.ac.ir