خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

تقسیم کار با همسر

یـکـى از عـوامـل سعادت و شادابى خانواده، تقسیم کار، و تعیین حدود و وظائف زن و شوهر است.

حـضـرت عـلى (عـلیه السّلام) با حضرت زهرا (سلام الله علیها) در فکر تقسیم کار بود که رسول خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) چنین رهنمود داد: «کـارهـاى داخـل مـنـزل، بـا فـاطـمـه(عـلیـها السـّلام) و کـارهـاى بـیـرون منزل، بر عهده على(علیه السلام) باشد».

حضرت فاطمه(علیها السّلام) با شنیدن این سخن پیامبر خدا، خوشحال شد و فرمود: «جـز خـدا، کـسـى نـمـى‌دانـد کـه از ایـن تـقـسـیـم کـار، تـا چـه انـدازه خوشحال شدم».