پولس در قسمت‌های متعددی از نامه‌های خود با تعبیرات مختلف گفته است که بشر با آمدن عیسی (علیه السلام) از هر گونه گناهی نجات پیدا کرده و تبرئه شده است و بعد از آن در عالَم گناهی وجود ندارد چون شریعت وجود ندارد. او می‌گوید: با آمدن عیسی انسانهایی که با گناه آدم محکوم شناخته شده همگی تبرئه گردیدند.[۱] و باز می‌گوید: «پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد».[۲] از نظر پولس عیسی یا آدم دوم، نوع بشر را از سلطه جهانی گناه آزاد می­ کند.[۳]

این آموزه‌های پولس که اساس دین مسیحیت را تشکیل می‌دهد با مطالبی که در اناجیل آمده به صراحت در منافات است؛ زیرا بنابر آنچه که در انجیل آمده مردم مرتکب گناه می‌شوند و برای آمرزش آن باید به درگاه خدا دعا کنند. حضرت مسیح علیه السلام به پیروانش جهت آمرزش گناه، روش و کیفیت دعا را آموخته و بر آن تأکید نموده است. در انجیل لوقا آمده است: «هرگاه دعا کنید، بگویید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید … و گناهان مارا ببخش زیرا که ما نیز قرض‌دار خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه مارا از شریر رهایی ده».[۴] در انجیل متی نیز آمده است: «و چون عبادت کنی مانند ریا کاران مباش زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه‌های کوچه‌ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند …تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر خود را که در نهان است عبادت نما و پدر نهادین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد … پدر شما حاجات شما را می داند پیش از آن که از او سوال کنید پس شما به این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید اراده تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود … زیرا هرگاه تقصیرات مردم را بدیشان بیامرزید پدر آسمانی شما، شما را نیز خواهد آمرزید؛ اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید».[۵]

سوال ما از مسیحیان این است که چگونه مدعی هستند با فدا شدن حضرت مسیح گناه همه مردم بخشیده شده در حالی که بر طبق اموزه های انجیل مردم  و پیروان حضرت مسیح مرتک گناه شده و نیاز به دعا و بخشش خداوند دارد؟

پی نوشتها:

[۱]. نامه پولس به رومیان، ۵: ۱۶.

[۲]. نامه پولس به رومیان، ۸: ۱.

[۳]. اف، ئی، پیترز، یهودیت، مسیحیت و اسلام، ترجمه: حسین توفیقی، ج۱ص۴۹.

[۴]. انجیل لوقا، ۱۱: ۲-۴.

[۵]. انجیل متی، ۶: ۵-۱۵.

نویسنده: حمید رفیعی