تحريف حديث ولايت توسط بخارى

بخارى احاديث «ولايت» را نقل كرده، ولى آن قسمت را كه دلالت بر ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) دارد نقل نكرده است.

او در صحيح خود به سندش از بريده نقل كرده كه گفت: پيامبر(صلى الله عليه وآله) على(عليه السلام) را به سوى خالد فرستاد تا خمس را از او بگيرد. بريده مى گويد: من به جهت غسلى كه كرده بود دشمن على بودم و به خالد نيز آن را گوشزد كردم. پيامبر فرمود: اى بريده! آيا على را دشمن مى دارى؟ عرض كردم: آرى. فرمود: او را دشمن مدار؛ زيرا براى او در سهم خمس بيش از اين مقدار است.(1)

در اينجا مشاهده مى كنيم كه چگونه بخارى حديث بريده را تقطيع كرده و اصل حديث پيامبر(صلى الله عليه وآله) را كه جمله «و هو ولىّ كلّ مؤمن بعدى» است، حذف نموده است؛ در حالي كه اين حديث در جاى خود، با مضمون كامل آن توسط بريده به سند صحيح نقل شده است. و قطعاً اين تحريف از بخارى بوده نه از غير او همان گونه كه حاكم نيشابورى و برخى از بزرگان محدّثين اهل سنت به آن اشاره كرده اند.

لذا ابن دحيه اندلسى بعد از نقل اين حديث از بخارى، مى گويد: «اين حديث را بخارى به صورت ناقص و نيمه كاره نقل كرده است؛ همان گونه كه شما آن را مشاهده مى كنيد، و اين از عادات او در نقل احاديثى از اين قبيل است كه به طور حتم از سوء رأى او در بازداشتن مردم از اين راه مى باشد».(2)

ابن دحيه كسى است كه بنابر نصّ ذهبى، علامه محدّث، بصير به حديث و… معرفى شده است.(3)

و سيوطى نيز او را در برخى از كتاب هايش مورد وثوق و اطمينان قرار داده است.(4)(5)

1. صحيح بخارى، ج 5، ص 206و207.

2. المستوفى في اسماء المصطفى، مخطوط.

3. سير اعلام النبلاء، ج 22، ص 389.

4. بغية الوعاة، ج 2، ص 218.

5. على اصغر رضوانى، امام شناسى و پاسخ به شبهات(2)، ص 162. آيا