سال‌ها از بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گذشته بود. هنوز افکار دوران جاهلیت و تبعیض بین فرزندان وجود داشت. روزی مردى عرب، براى انجام دادن کارى، دست دو فرزندش را گرفت و شرفیاب محضر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) شد. هنگامى که نشسته بود، یکى از فرزندان خود را در آغوش گرفت، به او محبت کرد و او را بوسید و به فرزند دیگرش توجهى نکرد.
پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که این صحنه تاثر برانگیز را مشاهده کرد فرمود: چرا با فرزندان خود به طور عادلانه رفتار نمى‌کنى؟!

آن مرد عرب، جوابى جز سکوت نداشت. سرش را پایین انداخت و عرق شرم بر پیشانى‌اش نشست. او در آن روز دریافت که کارش اشتباه بوده است و فهمید که در نگاه کردن نیز نباید بین فرزندان فرقى گذاشت.

(منبع: محمد محمدی اشتهاردی؛ مکارم الاخلاق؛ ص۱۱۳)