خانواده شیعی » روانشناسی »

نكته بيست و يكم  :تاثير نماز بر احساس امنيت روانى

     پس كداميك از دو دسته مردم سزاوار به امنيت اند ( بگوييد ) اگر مى دانيد ! ( بگو ) : كسانى كه ايمان آورده اند و ايمان خود را به ستم نياميخته اند .

( سوره مباركه انعام ـ آيه شريفه 82)

     هر چند كه در پزشكى و زيست شناسى امروزى واژه استرس به معنى هايى متفاوتى به كار مى رود ، اما بر اساس تعريف “ هانس سليه ” ( روانشناس مشهور ) استرس در پزشكى و روانپزشكي معمولا اشاره به موقعيت هاى روانى و اجتماعى متنوعى دارد كه قادر به ايجاد بيماريهاى جسمى و روانى و ساير اختلالات رفتارى است .

     مطالعات “ هاروي برنر ” ( محقق  برجسته استرس ) نشان مى دهد كه آمار مرگ و مير ، بيماريهاى جسمى ، خودكشى و ديگركشى ، پذيرش به بيمارستانهاى روانى و زندانها و.. در ميان افرادى كه در معرض استرس هاى گوناگون بوده اند ،، به مراتب بيشتر از افراد عادى است .

     از آنجا كه زندگى انسانها در عصر حاضر ، با استرس هاى بسيار متعدد و گوناگونى همراه شده است و با توجه به اين كه لازمه زيستن و تداوم زندگى سازش پذيرى و مقاومت در برابر استرس هاست ، لزوم برخوردارى انسان از وسايلى كه درجه مقاومت او را در مقابل استرس ها افزايش بخشند و احساس آرامش و امنيت روانى را در وجود او حكمفرما سازند ، بوضوح احساس مى شود .

     چنانچه با دقت كافى و استناد به شواهد آمارى به مكانهايى كه استرس هاى متعدد زندگى كار افراد را بدانجا مى كشاند ( مكانهايى مثل مطب پزشكان ، بيمارستانهاى جسمى و روانى ، قبرستان  جوانمرگ ها !؟! ، زندانها و .. ) سرى بزنيم متوجه مى شويم كه تعداد مذهبي ها ، در مقايسه با غير مذهبى هاى حاضر در اين قبيل جاها بسيار متفاوت است .

     بعنوان مثال در كشور خودمان 90% محكومان زندانها را افراد بى نماز تشكيل مى دهند . يا مثلا آمار بيماران بسترى در بيمارستانها كه با نماز بيگانه اند به طرز باورنكردنى بيش از اشخاص مقيد به نماز است .

     اين موضوع نه فقط در كشورهاى مسلمان ، بلكه در سرتاسر جهان عموميت دارد . بعنوان مثال : بررسي جوامع “ هوتري‌” در آمريكاى شمالى حاكى از آن بود كه بروز اختلال روانى در آنها كمتر از ساير افراد جامعه است . جوامع هوترى نسبتا پايدار و منزوى هستند و در شرايط آرام كشاورزى و با عقايد دينى استوار زندگى مى كنند .

     بدين ترتيب مي توان با فيلسوف بزرگ قرن اخير “ ليمان ” هم عقيده بود ، آنجا كه گفته است : “ دين و مذهب در زندگى به انسان اطمينان و تكيه گاه روحى مى بخشد .” با اين اوصاف “ نماز ” بعنوان برجسته ترين چهره ايمان ، نقش بزرگى در ايجاد امنيت روانى و توانايي مقابله با استرس ها در انسان ايفا مى كند و اگر به ياد آوريم كه بيش از 60% مراجعه كنندگان به بيمارستانهاى عمومى ، در واقع از يك مشكل روانى رنج مى برند و بيماريهاى

( روان تنى ) در طب نوين روز به روز جايگاه مهمترى پيدا مى كند ، مى توانيم از دريچه تازه اى از نقش نماز در بيماريهاى جسمى سخن بگوييم .

     پس با اين ديدگاه ، در چند شماره آينده به بررسى تاثيرات نماز بر برخى اختلالات مورد بحث در طب روان تنى خواهيم پرداخت .