تعریف زکات: بموجب آیه ۶۰ سوره توبه، از واجبات دین اسلام میباشد و یک واجب مالی است که مسلمانان باید به حساب اموال خود رسیدگی کنند و زکات اموال خود را در صورت شمول و با در نظرگرفتن نصاب، بپردازند.

موارد مشمول زکات:  زکات  به ۹ چیز تعلق می گیرد که عبارتند از: گندم، جو ، کشمش، خرما (غلات اربعه)، طلا، نقره سکه دار(نقدین)،‌ گاو و گوسفند و شتر(انعام ثلاثه)، که هریک از اینها دارای نصاب میباشند و مازاد بر نصاب، مشمول زکات است.

موارد مصرف زکات : بر اساس دستور خداوند در قران کریم (سوره توبه آیه ۶۰ ) و مطابق نظر فقهای امامیه، می‌توانید زکات را در هشت مورد بشرح زیر مصرف نمایید:

  1. فقیران: کسانی که مخارج سال خود و خانواده‌شان را نمی‌توانند تأمین کنند.
  2. مسکینان: کسانی که زندگی آنها از فقرا سخت‌تر می‌گذرد. این گروه شامل کسانی می‌شود که یا بر اثر نقص عضو یا بیماری و سالخوردگی یا علل دیگر نمی‌توانند کار کنند و زندگی خود را اداره کنند.
  3. عاملان: کسانی که از طرف امام(ع)، نایب امام یا حکومت اسلامی مأمور جمع‌آوری و نگهداری زکات هستند و به حساب آن رسیدگی می‌کنند. آنها باید با نهایت صداقت، امانت و مدارا وظیفه خود را انجام دهند. بنابراین، باید زندگی آنان تأمین شود تا در انجام دادن وظیفه خود کوتاهی نکنند.
  4. در راه دعوت کافران به اسلام: کافرانی که اگر زکات به آنها پرداخت شود، به دین اسلام گرایش می‌یابند یا به مسلمانان کمک می‌کنند، ‌می‌توانند از دریافت کنندگان زکات باشند.
  5. آزاد کردن بندگان و اسیران: کسانی که اسیر و زندانی هستند و درمشقت و سختی زندگی می‌کنند، می‌توان از محل زکات، به آزاد کردن آنها کمک کرد. همچنین از محل زکات میتوان به خانواده زندانیان نیازمند کمک کرد.
  6. بدهکاران: ورشکستگان و بدهکاران آبرومند و کسانی که برای امور لازم زندگی قرض کرده‌اند و قادر به پرداخت آن نیستند و آبروی آنان در خطر است، می‌توان از محل زکات آنها را از گرفتاری رهایی بخشید.
  7. سبیل الله: یعنی کارهای خیر و عام المنفعه.‌ مانند ساختن مسجد ، کمک به امر ازدواج جوانان نیازمند، احداث مدرسه، جاده ، و امثال آن و امور دیگری که میتواند به بهبود اوضاع جامعه کمک کند.
  8. ابن السبیل: یعنی مسافری که در راه مانده‌ است و از وطن و شهر خود دور مانده‌است، باید او را یاری کرد تا به وطن و شهرخود برگردد. این کمک می‌تواند از محل زکات صورت گیرد.

منبع : دین و زندگی در استان بوشهر