بقعه متبرکه امامزادگان عبد الله و طاهر (ع)

اين بقعه متبرکه متعلق به دوتن از نوادگان حضرت امام موسى کاظم (ع) است که در روستاى کندر در کيلومتر 29 جاده کرج ،چالوس واقع شده است .روستاي مزبور از طريق جاده اى خاکى به مسافت 15 کيلومتر به محل پاسگاه انتظامى آدران وصل مى گردد .

قدمت اوليه بنا همزمان با دوره صفوي بوده لکن ساختمان فعلى شامل اتاق کوچکى است که ايوانى جنوب و غرب آن را احاطه کرده است .بقعه مزبور در محوطه محصور قبرستان روستاى کندر قرار دارد .