در ميدان امام خمينى شهر اشتهارد در ميان فضايى وسيع ،بنايى رفيع با گنبدى بلند و کاشيکارى شده وجود دارد که آرامگاه دو بانوي بزرگوار از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است.

اين بقعه از دو قسمت سرد و رواق و بناى اصلى تشکيل شده است .سر در ورودى عبارت از ايوانى به مساحت 15متر مربع با قوس بلند در وسط دو جرز آجرى در طرفين است .پس از عبور از ايوان به رواقى مى رسيم که در هر سوى آن دو غرفه کوچک و بزرگ قرار دارد .

ساختمان اصلى بقعه با طول هر ضلع 6 متر ،در جنوب رواق واقع گرديده و طاقنمايى با قوس تيزه دار در وسط هر ضلع ساخته شده است . گنبدى که بر فراز بقعه سر بر افراشته ،بلند ترين گنبدى است که در اين منطقه ديده مى شود.ساقه گبند به ارتفاع تقريبى 5/3 متر است که قسمت زيرين آن با نره کاشى به اشکال لوزي مزين شده و بقيه ساقه که قاعده گنبد را تشکيل مى دهد آجرى است .بناى اصلى اين بقعه با کتيبه مورخ 1089 ق است و گنبد آن از آثار دوره صفوى به شمار مى رود و تحت شماره 753 جزو آثار تاريخى سازمان ميراث فرهنگى کشور به ثبت رسيده است .