بقعه متبرکه امامزاده شاهزاده عسکرى (ع)

اين بقعه در جنوب غربى روستاى خور ارنگه در مسير جاده چالوس قرار دارد. ساختمان زيارتگاه از يک بناى کوچک چهار گوش و ايوانى در چهار طرف آن تشکيل شده که ضريح چوبى امامزاده در آن نصب شده است .بناى مزبور از سنگ و گل ساخته شده و داخل آن گچ کارى است .اهالى روستا نسبت امامزاده را از نوادگان حضرت امام موسى کاظم (ع) مى دانند.

از گذشته هاي دور از محوطه بقعه جهت دفن اموات استفاده شده است. تاريخ برخى ار سنگ قبر ها ،مربوط به قرون نهم ،دهم و يازدهم هجرى است که نشان دهنده قدمت اوليه بنا در زمان صفويه است .اين بقعه با شماره 6576 جزو آثار تاريخى سازمان ميراث فرهنگى کشورى به ثبت رسيده است .