روستاي ابهرک واقع در کيلومتر 15 جاده کرج ،چالوس بخشى از روستاى ارنگه و تقريبا در ارتفاع بالاتر متصل به آن است .اين روستا در منطقه اي کوهستانى و خوش آب و هوا قرار دارد .محل کوچکى از روستاى ابهرک ،کچان نام دارد .بقعه امزاده سليمان (ع) که گفته مى شود از نوادگان حضرت امام موسى کاظم (ع) است در محله مزبور واقع شده است .

بناى بقعه مه دوره اوليه آن به دوره صفويه باز مى گردد ، متشکل از يک حياط کوچک ،ايوانى راهرو مانند در سمت شق وجنوب ويک اتاق اصلى با سقف مسطح است و گنبدى مخروطى با پوششى فلزى بر فراز ان قرار دارد . پوشش داخلى بنا با گچبرى و طاقنماهاى محراب مانند تزيين گرديده است .اي« بنها با شماره 6563 در سازمان ميراث فرهنگى کشور به ثبت رسيده است .