9 ذي الحجه
روز عرفه 9 ذي الحجه
روز عرفه چه روزيست؟ هر سال عده زيادي از مسلمانان براي زيارت خانه خدا ـ کعبه ـ راهي مکّه مي شوند. مکّه يکي از شهرهاي کشور عربستان است که کعبه در آن جا قرار دارد. به کساني که به مکّه مي روند، اگر در ماه ذي الحجه که يکي از ماه هاي قمري است، باشد، حاجي مي گويند. اين سفر که سفر حج نام دارد، شيرين ترين سف…