یاس
هشت نکته برای اینکه افسرده ها را افسرده تر نکنید!
افسردگی از بیماری های جدی است که معمولا عموم مردم درک اشتباهی از آن دارند. مت داچمینسکی، در یاداشتی توصیه هایی برای مواجهه با فرد افسرده و رعایت هشت نکته را برشمرده است. در این نوشته آمده است که تا به حال، با یک آدم افسرده روبه رو بوده اید؟ متاسفانه، بسیاری از آدم‌ها که هرگز از این بیماری رنج نبرده‌اند،…
قرآن و روان درمانى افسردگى
در سال هاى اخیر، کوشش هاى زیادى در زمینه ى روان درمانى افرادى که دچار اضطراب هاى شخصیتى و بیمارى هاى روانى هستند، انجام شده است. در این زمینه روش هاى مختلفى براى روان درمانى پدید آمده است؛ امّا هیچ کدام موفقیت مورد انتظار را درباره از میان بردن و یا پیشگیرى از بیمارى هاى روانى به دست نیاورده است. برخى از پژوهش…