نوشته‌ها

محمد بن حسن بن فروخ صفار

از یاران امام حسن عسکری(ع) از چهره های سرشناس یاران ائمه (علیهم السلام) وراویان حدیث به شمار میآید، او را میتوان از بزرگان قرن سوم هجری برشمرد. ( اوایل قرن سوم ۲۹۰ ه.ق ) محمد بن حسن بن فروخ صفاراز یاران امام حسن عسکری (علیه السلام) می باشد واز چهره های سرشناس یاران ائمه (علیهم السلام) وراویان …