نوشته‌ها

فلاسفه اسلامى و نیاز بشر به دین

  اشاره: اینکه بشر به دین آسمانی نیاز دارد آراء مختلفی در این رابطه طرح شده است. برخی بشر را بی نیاز از دین می دانند و دلایلی را که در این رابطه القا می کنند بیشتر بر اساس انکار حقایق و و نیازهای معنوی و فطری انسان است. درباره نیاز بشر به دین دلایلی زیادی ارائه شده است. در این رستا فلاسفه اسلامی نیز ب…