کم خوری
تغذيه ورزشكاران(1)
 محمد حسين حقجو موقعى كه ورزش مى كنيم بيشتر ماهيچه‌هاى بدن به تحرك در مى آيند و همين باعث مى شود كه سوخت و ساز بدن زياد شود. بر اثر اين سوخت و ساز بيشتر چربى، قند و مواد ذخيره بدن مى سوزد. حال براى جبران اين سوخت و ساز چه موادى بايد مصرف كرد؟ ورزشكار بايد چه نوع تغذيه‌اى داشته باشد، تا دچار بيماريه…