کمک کردن

نوشته‌ها

چطور با پدر و مادر خود رفیق شویم؟

آیا بهتر نیست با پدر و مادر خود دوست باشیم؟ مطالب آورده شده به شما کمک خواهد کرد که با پدر و مادر خود یک رابطه دوستانه برقرار کنید؟

۱- اگر شما دوست دارید آنها به حرف‌های شما گوش دهند، شما هم به حرف‌های آنها گوش کنید. احترام کردن احترام می‌آورد. به بهترین شکلی که می‌توانید با پدر و مادر خود رفتار کنید. با آنها طوری رفتار کنید که دوست دارید همان طور با شما رفتار کنند.

۲- با یکدیگر به فعالیت‌های دست جمعی بپردازید. همانطور که شما دوست دارید یک ورزش را با دوست جدید خود امتحان کنید چرا پدر و مادر خود را در سرگرمیتان شریک نکنید؟

۳- گاهی اوقات بچه‌ها به پدر مادرها به عنوان بانک، آشپز یا خدمتکار خانه نگاه می‌کنند. به جای آن که والدین شما همه کارها را انجام دهند، در وظایف سهیم شوید و مسئولیت‌هایی را نیز شما به عهده بگیرید.

۴- در فعالیت‌های فامیلی، از جمله تولدها و دید و بازدیدها شرکت کنید. انجام این کارها با هم باعث می‌شود روابط قویتر شود.

۵ -برای صمیمی‌تر شدن قسمتی از وقت خود را با آنها بگذرانید.

۶- اگر برای شما صحبت کردن درباره موضوعی راحت نیست، مودبانه به آنها اطلاع دهید.

۷- کارهای خاصی برای والدین خود انجام دهید. گاهی اوقات نشان دادن قدردانی متقابل، بهترین راه برای ایجاد و حفظ رابطه است.

۸- گفتگو کنید. اگر در مورد موضوعی از آنها ناراحت هستید یا دوست دارید تغییری داشته باشند با آنها گفتگو کنید.

۹- صادق باشید. گفتن حقیقت روشی است برای بدست آوردن اعتماد پدر و مادر. ممکن است شما وسوسه شوید و برای این که دچار مشکل نشوید، دروغ بگویید اما زمانی که والدین شما حقیقت را متوجه شوند، اوضاع بدتر خواهد شد. اگر شما به اشتباه خود اعتراف کنید و عذرخواهی کنید از عصبانیت آنها کاسته می‌شود. این بدین معنا نیست که کار اشتباهی نکنید بلکه مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید.

منبع: نوجوان شاد